close

Registrations for speaking at the Cybersecurity Challenges of the Future conference are now open. Register here

Akreditace

Akreditace a certifikace

Kvalita studia stvrzená mezinárodními autoritami.

Akreditace a certifikace

Kvalita, přínos, péče a pomoc studentům z celého světa patří mezi hlavní hodnoty naší univerzity. Proto neustále pracujeme na inovacích a zkvalitňování programů i vzdělávacích přístupů, stejně jako na získávání dalších akreditací a certifikací, které potvrzují vysokou úroveň a unikátní přístup LIGS University v oblasti online vzdělávání.

Na jakém právním základě působí LIGS University?

LIGS University je soukromá americká univerzita se sídlem v Honolulu na Havaji v USA, kde sídlí, působí a odkud řídí své akademické aktivity.

Musí mít LIGS University ze zákona nějakou akreditaci?

V USA je získání akreditace pro univerzity dobrovolné a záleží na rozhodnutí dané školy, zda o akreditace bude usilovat. Akreditace a certifikace nicméně v LIGS University považujeme za známku důvěryhodnosti a kvality. Znamená to, že je univerzita progresivní, rozvíjí a zkvalitňuje své programy a zvyšuje jejich přínos studentům do praxe. A ani LIGS University není v tomto ohledu výjimkou.  

Je LIGS akreditovaná?

LIGS University je držitelem mezinárodní akreditace Accreditation Service for International Schools, Colleges and Universities (ASIC).

Díky splnění mnoha kritérií kvality a používaným vzdělávacím postupům a přístupu ke studentům získala status ASIC Premier University.

ASIC je uznávaná britská akreditační autorita pro UK Visas and Immigration (UKVI), je jedna z mezinárodních akreditačních asociací zařazených na seznamu Council for Higher Education Accreditation (CHEA) v USA a je členem CHEA International Quality Group (CIQG).  Dále je členem British Quality Foundation (BQF), European Network for Quality Assurance (ENQA) a European Distance and E-Learning Network (EDEN).

Certifikát LIGS University o akreditaci jako ASIC Premier University
LIGS University v seznamu ASIC International Accredited Colleges Directory

Vzhledem k rozdílnostem mezi americkým a evropským vzdělávacím systémem a v souladu s havajskými zákony Revisited Statues § 446E je tato informace důležitá zejména pro studenty z USA.

LIGS UNIVERSITY NENÍ AKREDITOVÁNA AKREDITAČNÍ AGENTUROU UZNÁVANOU MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH.

(Poznámka: ve Spojených Státech se požaduje mnoho licenčních autorit pro uznání způsobilosti pro udělení licence akreditované tituly. V některých případech mohou akreditované vysoké školy neakceptovat předměty a vzdělání získané na neakreditovaných vysokých školách a někteří zaměstnavatelé mohou vyžadovat státem akreditovaný titul pro uznání způsobilosti pro zaměstnání.)

ligs university

 

Jaké je poslání LIGS University?

I když získání národní nebo regionální akreditace není v USA povinné, LIGS University vynakládá veškeré úsilí, aby svým studentům poskytla co nejlepší vzdělání. Jsme rádi, že na LIGS University studují studenti z několika desítek zemí světa včetně USA. Potvrzuje to vysokou kvalitu, vynikající přístup a servis pro studenty, což dokazuje také získání mezinárodní akreditace ASIC Premier University, ISO 9001, ISO 27001 a ISO 29990:2010.

Mezinárodní certifikace ISO

International Organization for Standardization

LIGS University je držitelem certifikátu ISO/IEC 27001

 

LIGS University je držitelem certifikátu ISO/IEC 27001, mezinárodně platného standardu, který definuje požadavky na systém managementu bezpečnosti informací, především pak řízení bezpečnosti informací pro zaměstnance, procesy, IT systémy a strategii firmy. A zaručuje též soulad s aktuálními legislativními požadavky (především ochrana osobních údajů). ISO 27001 potvrzuje vybudování systémového přístupu a přináší větší bezpečnost a snižuje riziko úniku citlivých informací.

LIGS University je držitelem certifikátu systému kvality managementu organizace ISO 9001

 

LIGS University je držitelem certifikátu systému kvality managementu organizace ISO 9001 přinášející organizacím zvýšení důvěryhodnosti skrz mezinárodně uznávaný auditovaný certifikát.

LIGS University je také držitelem certifikátu systému kvality ISO 29990:2010

 

LIGS University je také držitelem certifikátu systému kvality ISO 29990:2010, který potvrzuje, že LIGS University prokázala a dodržuje a neustále zlepšuje kvalitní systém řízení našich vzdělávacích služeb v celém poskytovaném rozsahu.

Často kladené otázky k akreditaci

Je možné tituly LIGS University používat?

Ano. Absolventi dostanou diplom z americké univerzity (LIGS University), který mohou legálně používat. Nicméně bez nostrifikace v ČR jim pravděpodobně nebude titul zapsán do dokladů, např. do občanského průkazu.

Je možné tituly udělené LIGS University nostrifikovat ministerstvem školství ČR?

LIGS University je americká univerzita (nikoliv česká), plnící podmínky zákonů USA a státu Havaj (platný Certificate of Good Standing), kde působí, sídlí, vykonává a řídí akademické činnosti. Nejedná se tedy o univerzitu zřízenou podle zákonů jiných států světa (včetně ČR zákona o VŠ), s pobočkou na územích daných států a podléhající místním legislativám. Případnou možnost zřídit pobočku v ČR budeme v budoucnu teprve zvažovat, v současné době se však zabýváme získáním americké federální akreditace.

Doplňující informace k nostrifikaci

Jako globální online univerzita nemáme zkušenost s nostrifikací v ČR (stejně jako v dalších 75 zemích, odkud jsou naši studenti a absolventi), neboť o ni musí požádat studenti sami (podle podmínek svých zemí).   
Naši studenti na LIGS University studují kvůli svému rozvoji, aby se zlepšovali a zvyšovali svou odbornou úroveň, využívali efektivní online vzdělávání a byli členy mezinárodní komunity studentů a absolventů, ne primárně kvůli uznání titulu jako rovnocenného titulu v ČR (magisterskému či doktorskému).

Poznámka: Například v ČR jsou tituly MBA, MSc. a DBA (na rozdíl od titulu Ph.D.) považovány spíše za profesní tituly, které vysokoškolská legislativa ČR nezná a uznávání titulů za rovnocenné vzdělávání (nostrifikace) se v ČR řídí podmínkami ministerstva školství ČR zde.

Doporučení: Pokud je vaším cílem získání nostrifikovaného titulu v ČR, nemůžeme toto zaručit a doporučujeme se informovat na ministerstvu školství ČR na podmínky možné nostrifikace před přihlášením se ke studiu.

Podmínky přijetí
Vše o přijímacím řízení
Školné
Jaké jsou ceny programů
Stipendia
Získejte slevu na školném
Převod kreditů
Zúročte předchozí studium

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: