Předběhněte svojí konkurenci - staňte se expertem v krizovém řízení !

9. 1. 2020
Štítky

Rok 2020 si budeme všichni pamatovat jako jeden z nekritičtějších v moderní historii. Pandemie COVID-19 prakticky přes noc změnila svět a jeho fungování. Systém práce, školství i běžný život se během pár týdnů musel radikálně přeformovat.

 

Určité pracovní sektory téměř zmizely, anebo se drží těsně nad vodou. Nejenže toto zatěžkávací období mnoho firem nepřežilo, ale následující krize přinese další výzvy.

Současná situace nadále narušuje fungování téměř všech společností a firem různých odvětví. Společnosti, které mají kvalitní krizové manažery dokáží tuto provozní překážku efektivně řešit, budou nejenže mít dobré předpoklady k překonání současné situace, ale také budou lépe připraveny na budoucí krize. V dnešních dnech, kdy si zaměstnanci balí věci a odcházejí pracovat domů, hrají klíčovou roli stratégové zaměřeni na řízení krizových situací při vytváření firemní kultury a způsobů chování podporujících produktivitu a angažovanost zaměstnanců.

V LIGS je naším momentálním cílem připravit naše studenty a absolventy na výzvy dnešní doby. Uvědomujeme si, že máme možnost pomoci praktickým studiem manažerům a podnikatelům, kteří se v blízké budoucnosti budou potýkat s nelehkými změnami. Budoucnost v sobě ukrývá často i obavy o kariéru a finanční stabilitu. Proto chceme vyjít maximálně vstříc všem a připravit naše studenty na krizové období.

Se správnými znalostmi každý dokáže připravit na cokoli a proto jsme nově otevřeli dva
specializované MBA programy.
-  Krizový management v současném dění
-  Finanční management v současném dění

Krizové řízení je souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci, management a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace. Krizové řízení je nedílnou součástí řízení státu, organizace či jiné instituce, které mají zájem na svém rozvoji. Jeho cílem je předcházet vzniku možných kritických situací, zajistit přípravu na zvládnutí možných kritických situací a zajistit zvládnutí možných kritických situací v rámci vlastní působnosti orgánu krizového řízení a plnění opatření a úkolů uložených vyššími orgány krizového řízení, nastartovat obnovu a další rozvoj území.

LIGS University představuje nové studijní programy zaměřené na řízení krizových situací
v rámci COVID-19. Rádi bychom poskytli šanci na vzdělání všem, kteří jsou ochotni se již dnes připravovat výzvy zítřka.

Nacházíme se v čase, kdy experti a odborníci na vzdělávání usilovně debatují o možnostech a limitech studia. Tradiční vzdělávací systémy díky dopadům koronavirové pandemie čelí a budou čelit mnoha výzvám a nejistotám.

Myslíme si, že je třeba rozvíjet svoji kariéru i v horších časech prostřednictvím kvalitního
online manažerského vzdělání, které jako jedna z nejlepších online universit poskytujeme. LIGS University má zkušenost se 100 % online vzděláváním 15 let, studenty a absolventy z více než 75 zemí světa, a za tuto dobu jsme prokázali, že kombinace internetu a vzdělávání poskytuje všechny potřebné dovednosti, znalosti a kvalifikaci.  Nejen proto patříme k leaderům trhu a naše programy se těší té nejlepší kvalitě. Studovat můžete začít kdykoli a odkudkoli, neboť náš systém online vzdělávání nemá hranice.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: