Příběhy úspěšných: Felisberto Bila

3. 3. 2017
Štítky

Managing Director, OPTIMIND Technologies. Student programu Interactive Online MBA

Řekněte nám prosím něco o sobě, co děláte, co je náplní Vaší práce a jaká byla Vaše kariérní dráha?

Pocházím z Mosambiku, jsem absolventem odboru Mechanical a Transportation Engineering (Strojní inženýrství a dopravní stavby), svou profesní dráhu jsem odstartoval v roce 2011 v mozambické firmě MOZAL/SOUTH 32 Smelter jako procesní inženýr pro hliníkové odlitky. Ve firmě MOZAL jsem se věnoval technickým a manažerským otázkám a vedení. V roce 2014 jsem byl jedním ze spoluzakladatelů společnosti OPTIMIND Technologies, kde působím jako generální ředitel.

Felisberto Bila, Managing Director, OPTIMIND Technologies

Proč jste se rozhodl právě pro studium MBA?

Práce ve firmě MOZAL si vyžadovala řídící schopnosti, které jsem neměl, protože jsem právě rozbíhal začínající firmu a abych byl úspěšný, potřeboval jsem víc vypilovat řídící a strategické myšlení.

„Studium rozšířilo a upevnilo moje obzory, zlepšilo mi strategické myšlení a dalo mi na výběr velmi mnoho prostředků pro řešení různorodých a náročných situací.“

Jak toto rozhodnutí hodnotíte s odstupem času?

Určitě kladně. Bylo to jedno z mých nejlepších rozhodnutí.

Jak Vás studium obohatilo?

Studium rozšířilo a upevnilo moje obzory, zlepšilo mi strategické myšlení a dalo mi na výběr velmi mnoho prostředků pro řešení různorodých a náročných situací.

Využili jste získané znalosti v praxi? Například při realizaci nějakého projektu?

Myslím si, že díky studiu se mi podařilo úspěšně uvést firmu na trh. Výrazně se zvýšil můj vliv ve vedení. Co je však důležité, cítil jsem se o mnoho jistější při budování své kariéry. Také jsem vytvořil model procesů prodeje, který dodnes využíváme v naší firmě.

Jaký předmět nebo oblast studia pro Vás byla nejvíc přínosná a zajímavá? Jednoduše řečeno, co Vás na studiu bavilo nejvíc?

Nejvíce mě zaujaly předměty jako management, marketing, mezinárodní komunikace, strategický management a strategické řízení prodeje. Pomohly mi lépe porozumět psychologii prodeje, obchodním a marketingovým strategiím. Při zakládání firmy jsem zužitkoval množství pomůcek a modelů, které jsem si osvojil během přednášek.

Felisberto Bila, Managing Director, OPTIMIND Technologies

Co považujete za nejnáročnější část studia MBA?

Vše se mi na začátku zdálo nesmírně náročné, ale teď vím, že to bylo jen proto, že jsem měl velké mezery. Ve skutečnosti to byla vlastně možnost, jak si kariérně polepšit.

Proč si myslíte, že je potřeba se dále vzdělávat?

Nejprve se budete zajímat o přednášky, které budou splňovat vaše současné profesní cíle a cíle do budoucnosti, ale potom se zaměříte na testování a spouštění osvojených modelů v rámci vaší aktuální profesní orientace.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: