Prof. Rick Jones jmenován členem Board of Trustees na LIGS University

8. 1. 2022
Štítky

Do Board of Trustees na LIGS University byl jmenovám Prof. Rick Jones. Rádi bychom ho za náš celý tým LIGS University přivítali v naší #LIGSkomunitě. Chtěli byste se o prof. Jonesovi dozvědět více? Právě teď si můžete přečíst o jeho dosavadním profesním životě na našem blogu. 

 

Prof. Rick JonesBiografie prof. Ricka Jonese:

Po získání bakalářského titulu v oboru geologie se Rick v polovině 80. let ocitl v Súdánu jako člen nevládní organizace, která se v několika uprchlických táborech snažila zajistit bezpečnou a stabilní pitnou vodu. Stal instruktorem v oblasti zdraví a hygieny a poprvé pochopil, jak může trocha vzdělání někomu změnit život, včetně jeho samotného. Tato zkušenost změnila jeho profesní dráhu, vrátil se do školy a získal bakalářský titul v oboru středoškolského přírodovědného vzdělávání a také magisterský titul v oboru přírodních věd, přičemž vedl laboratoř pro výuku přírodních věd a poskytoval pomoc v oblasti přírodních věd venkovským základním školám a základním školám v rezervacích v celém státě Wyoming. 

Od roku 1990 vyučoval všechny přírodovědné předměty na střední a vysoké škole a v roce 2010 opustil výuku na státní škole a nastoupil na své současné místo na Havajské univerzitě v Západním Oahu, kde vyučuje oba přírodovědné obsahové předměty včetně geologie, meteorologie a oceánografie. V roce 2017 se Rick zúčastnil projektu American Meteorology Society Climate Diversity, jehož cílem je vyýuka klimatologie pro nedostatečně vzdělané skupiny studentů. Od té doby pracuje na zdokonalování kurzů meteorologie na UHWO, aby se zabývaly místně a kulturně konformními postupy. Kromě svých obsahových kurzů působí na kampusu jako vyučující metod přírodovědného vzdělávání se zaměřením na to, aby výuka přírodních věd pro budoucí učitele byla relevantní, reálná a přístupná různorodé populaci studentů, která se nachází na havajských veřejných školách.

Za 32 let své učitelské praxe dokázal opravdu hodně. Od zasedání v radě ředitelů státních a národních organizací pro přírodovědné vzdělávání až po vycestování na jižní pól, kde zkoumal vliv globálního oteplování. Aktivně se účastnil výzkumu El Nino v jižním Pacifiku jako učitel NOAA na moři, získat certifikát National Board Certification in Adolescence and Young Adulthood Science, pět let působil jako "Science Guy" v Billings v Montaně pro místní pobočku CBS. V roce 2002 se stal stipendistou Alberta Einsteina na ministerstvu energetiky ve Washingtonu, kde byl jedním z hlavních tvůrců části soutěže National Science Bowl, která se týkala aut na vodíkové palivové články. V posledních pěti letech získal tři granty od Úřadu pro námořní výzkum, které se zaměřovaly na rozvoj pracovních sil pro nedostatečně kvalifikované skupiny obyvatelstva v oblasti STEM a nejnověji pro veterány, kteří se věnují kariéře v oblasti STEM. 

Mimo výuku se angažoval na místní i celostátní úrovni v mnoha organizacích zabývajících se výukou přírodovědných předmětů, včetně funkcí prezidenta Montana Science Teachers Association, prezidenta Hawaii Science Teaching Association, ředitele National Science Teaching Association District XV, ředitele National Science Teaching Association District XVI, ředitele National Science Teaching Association Post-Secondary Science Teaching Division a prezidenta National Earth Science Teachers Association. 

Kromě výzkumu a služeb měl Rick to štěstí, že byl oceněn několika prestižními cenami za vynikající pedagogickou práci. Včetně Národní prezidentské ceny za vynikající výsledky v oblasti přírodních věd na středních školách v Montaně v roce 1996, v roce 1997 získal titul Tandy Technology Scholar a v roce 2002 se stal semifinalistou soutěže Shell Teaching Award a v roce 2014 získal Regentovu cenu za vynikající výuku na Havajské univerzitě.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: