Ph.D. Finance

Jste odborníkem s profilací na finanční řízení? Zkoumejte finanční modely a objevte Vaše slepá místa.

Co budete studovat?

Finanční řízení
Risk management
+6 předmětů vědecko-výzkumného modulu
+2 volitelné předměty

Naučíme Vás se hledat skryté kauzality a získáte expertní otevřenou mysl. Naši studenti jsou vedeni k analytickému a kritickému uvažování a během studia prokazují, že jsou schopni pochybovat o zákonitostech ekonomické reality, tvořit nové hypotézy příčin, důsledků a vztahů mezi ekonomickými substituty a pečlivě je ověřovat a hodnotit. Svá tvrzení podpoří analýzami a kvalitativním výzkumem.

Školné

146.400 Kč

Payment Plans and Scholarships Available

Finance, HR Management, Management, Marketing, Project Management

ŠKOLNÉ Interactive Online Ph.D.

Jednorázová platba

146.400 Kč
Konečná cena školného programu Ph.D. při jednorázové platbě předem

Splátkový kalendář 1 rok

168.360 Kč
Konečná cena školného programu Ph.D. při splacení v průběhu 1 roku od zahájení

Splátkový kalendář 2 roky

203.500 Kč
Konečná cena školného programu Ph.D. při splacení do 2 kalendářních let od zahájení

Uvedené ceny studia programu Ph.D. zahrnují veškeré daně a poplatky.

Školné zahrnuje:

  • elektronické materiály,
  • přístup a využívání LMS (Learning Management System),
  • zpětnou vazbu od lektorů na plněné úkoly,
  • elektronickou komunikaci s lektory,
  • e-learningové testy,
  • doporučené odborné webináře (online semináře) z nabídky LIGS University.

Školné nezahrnuje:

  • Poplatek za vydání a zaslání diplomu standardní poštou $100
  • telekomunikační poplatky a poplatky za připojení k internetu,
  • případné cestovní náklady.

Doctor of Philosophy

Hledáte studium, kde budou schopni Vás posouvat k úspěchům, jež jsou definovány různými veličinami? Náš program je vhodný zejména pro profesionály s hlubokou znalostí vztahů mezi profitabilitou, likviditou a rizikem, dopadem závěrů do daňového plánování a relací mezi interním a regulatorním reportingem, fundingem a investicemi. Podněcujte Vašimi výsledky akademickou obec ke změně myšlení a střetněte se s oponenty z celého světa.

O programu Ph.D. LIGS University

Hlavní přínosy oboru v praxi

1.
Odborné akademické vedení
Kvalita lektorů je pro nás klíčová
2.
Mýlit se není chybou
Projektujte Vaše hypotézy bez rizika reálných ztrát
3.
Roztříštění zažitých dogmat
Pracujte s tezemi mimo zažitá pravidla
4.
Dva světy, dva pohledy
Propojte výzkumnou a obchodní sféru
5.
Provokatérství v oboru
Diskuze a zpětná vazba od špičkových odborníků
6.
Metodologický přístup k datům
Ucelená koncepce práce s prognózami

Co budete studovat?

2 předměty specializované pro obor

Finanční řízení

Předmět je navržen s cílem poskytnout studentům informace o financích na makro i mikro úrovni. Makro úroveň v sobě zahrnuje problémy finančních trhů, jejich segmentaci a nástroje. Principy investičního rozhodování a metody oceňování zvolených finančních nástrojů jsou také předmětem kurzu. Mikro úroveň se zaměřuje na finanční řízení společnosti a jeho nástroje, měření a řízení obchodního výkonu. 

Další součástí této úrovně je proces finančního plánování a přípravy rozpočtu, definování vztahů mezi strategickými cíli při plánování dokumentů a motivačních kritérií. Řízení pracovního kapitálu je také integrální součástí tohoto předmětu.

Risk management

Student získá přehled o různých druzích rizik, které firmy potkávají a které obsahují finanční i nefinanční rizika. Předmět zahrnuje také oblast přístupů k detekci a řízení rizika manipulace účetního výkaznictví, resp. management rizik účetních chyb a podvodů jako nástroj efektivního vnitřního kontrolního systému (anti-fraud system). Po ukončení předmětu si student osvojí metody řízení, měření a kontroly finančních rizik i pochopení základních konceptů úvěrového rizika, rizika likvidity, úrokové míry, analýzy operativního i úvěrového rizika a důležitost kapitálové přiměřenosti v konceptu tržního rizika.

2 volitelné předměty

Doplníte si svůj studijní plán

Na výběr máte z 24 předmětů, ty nesmí být shodné s předměty zvolené specializace.

Předměty si zvolíte v přihlášce ke studiu.

Prohlédnout všechny volitelné předměty

6 předmětů vědecko-výzkumného modulu

Metodologie a projekty

Vědecko-výzkumný modul provede studenty strukturou zpracování vědeckého projektu a psaní odborných textů, přičemž jsou integrovány znalosti o aplikovaní metodologií, stanovení hypotéz, rešerši literatury a nastavení kvalitního průzkumu a formulování výsledných tezí.
Předměty jsou shodné pro všechny studenty všech specializací Ph.D.

Prohlédnout obsah vědecko-výzkumného modulu

Požadavky na přijetí

Znalost zvoleného jazyka specializace (český nebo anglický jazyk)
Vysokoškolské vzdělání
Dokumenty potřebné k přijetí (vše elektronicky): kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání + transcript of records, profesní CV, fotografie, doklad totožnosti
Přihláška je posuzována po dodání všech dokumentů a po připsání poplatku za přihlášku ve výši $100. Konečné rozhodnutí o přijetí podléhá posouzení přihlášky proděkanem univerzity.

Jste připraveni na další krok?

Chcete studovat a jste rozhodnuti

Ph.D. - Finance

Kontaktní formulář pro Ph.D. - Finance

Zajímá vás tento program? Požádejte o více informací a spojte se přímo s vaším osobním admission officerem, který vás bezproblémově provede přijímacím řízením a zodpoví vám veškeré otázky, které vás ohledně Interactive Online studia na LIGS University napadnou. 

Telefon

Proč si vybrat studium na LIGS University?

Vysoká kvalita lektorů

Lektoři jsou profesionálové ve svých oborech. Pocházejí z 50 zemí světa a jsou vám k dispozici ve všech časových pásmech. Navíc víte, že naši lektoři vám vždy včas odpoví.

Dnes se přihlásíte, zítra studujete

Studium začíná, běží i končí přesně, jak potřebujete. Při splnění všech požadavků k přijetí stačí projít jednoduchou přihláškou, vyčkat na potvrzení o přijetí proděkanem univerzity a studovat můžete již zítra.

Osobní přístup na všech úrovních

Nabízíme pomoc s výběrem oboru, přihláškou a kompletní podporu při studiu. Lektoři jsou tu přímo pro vás. Lektoři vám pomohou, abyste si ze studia odnesli maximum.

Snadný přístup

Žádné bezradné pátrání po zdrojích nebo shánění podkladů vás u nás nečeká. Online knihovna, videotéka webinářů a e-learningové materiály jsou samozřejmostí. Vše na jednom místě a pár kliknutí.

Studijní plán máte ve svých rukou

Studované předměty si volíte sami dle vašich zkušeností a profesních cílů. Propojte akademický vhled a pracovní zkušenosti. V rámci studia se můžete zabývat aktuálními otázkami ve vašem oboru.

Studium bez hranic a bariér

Možná vás omezují zdravotní problémy nebo nejste jen flexibilní kvůli práci? Hranice nejsou pro nás. Ať už se nacházíte kdekoliv na Zemi, můžete u nás studovat. Jediné, co budete potřebovat, je připojení k internetu.

Studium na LIGS University

Co musím udělat pro zlepšení své tržní hodnoty a splnění svých cílů?

Přihláška na
LIGS University
Smlouva a platba
Studium
Dizertační práce
Diplom
a titul Ph.D.
GRADUATION
CEREMONY

Studujte 100% online

Jak budete studovat?

Plnění studijního plánu si nastavíte podle sebe

Studium na LIGS University probíhá v individuálním režimu a po vlastní ose. Žádné termíny nás s vámi nesvazují a vy plníte studijní povinnosti tak, jak vám vaše časové možnosti dovolí. 

Ačkoliv se může zdát, že je samostudium výzva, s námi se není čeho obávat. V průběhu studia za vámi stojí tým ochotných studijních poradců a zkušených lektorů, kteří vám každou situaci pomohou vyřešit a budou vás posouvat kupředu k úspěšnému cíli.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: