Ing. Jan Novotný, MBA
Ing. Jan Novotný, MBA
Konzultant, OSVČ

Studium MBA je v zásadě vnímáno jako prestižní studium, které má absolventům resp. manažerům otevřít dveře na jejich cestě v kariérním růstu. Program MBA na LIGS má však v sobě obsaženo mnohem více atributů než jen získání prestižního a mezinárodně uznávaného titulu.

Cesta, kterou se vydali tutoři z LIGS, je postavena na co nejširší kooperaci s praktickou stránkou života manažera, který tak v rámci studia čerpá nejen z teoretických poznatků získaných studiem odborné literatury, ale především ze svých vlastních praktických zkušeností, které může plně využít, a bez kterých se nelze v manažerském životě obejít. Celý program je postaven tak, aby student sám měl potřebu získávat co možná nejvíce nových praktických a teoretických znalostí (obrovskou výhodou je konzultace v rámci skupiny z rozdílných oborů činnosti), pracovat na sobě a rozvíjet tak svůj potenciál. Tento program bych vřele doporučil všem manažerům, bez ohledu na úroveň jejich kompetencí, kteří mají právě tuto potřebu - pracovat na sobě a rozvíjet se. Obrovský potenciál má program pro ty, kteří pracují v oborech, u kterých se obecně soudí, že studium MBA nelze v jejich oboru uplatnit (míněny jsou především obory z oblasti ozbrojených sborů, policie, záchranných složek, a veřejné a státní správy). V zásadě lze říci, že studium MBA na LIGS v sobě obsahuje vše, co si lze pod hlavičkou manažerského vzdělávacího programu představit.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: