Výplň - Konference Data Mini in Galaxy 2022

LIGS University je moderní
univerzita spojující efektivní
metody a inovativní přístupy
amerického a evropského
vzdělávání. LIGS University
vznikla spojením americké
LIGS University (2011)
a evropské LIGS University
(2006) a má za sebou více
než dvanáctiletou tradici.

Americká online univerzita.
Efektivní metody a inovativní přístupy amerického a evropského vzdělávání.