Ing. Kamila Veselá, PhD, MBA

Ing. Kamila Veselá, PhD, MBA
Ing. Kamila Veselá, PhD, MBA
Lektorka pro oblast financí

Kamila Veselá v současné době působí jako výkonná ředitelka společnosti zabývající se výrobou a distribucí doplňků stravy na český, slovenský i polský trh. Má na starosti finanční management, marketingové aktivity a provozní řízení společnosti.

V minulosti pracovala jako finanční analytik/projektový manažer pro investiční společnost, kde se zabývala investicemi do fondů kvalifikovaných investorů, jejich správou a analýzou investičních příležitostí. Zde získala zejména zkušenosti analytické práce a odborné znalosti z oblasti kapitálového trhu.

Má za sebou jedenáctiletou praxi jako pedagog na několika předních vysokých školách, a to Vysoké škole Báňské v Ostravě – Ekonomické fakultě, Českém vysokém učení technickém v Praze – Fakultě stavební a České zemědělské univerzitě – Provozně ekonomické fakultě. Ve své pedagogické praxi se kromě vedení odborných seminářů věnuje aktivně vedení bakalářských i diplomových prací.

Svou vědeckou činnost směřuje do oblasti asymetrie informací, investování, ekonomických teorií a problematice rozhodování za rizika. V této oblasti publikovala řadu odborných článků v recenzovaných periodikách a podílela se na tvorbě odborných knižních titulů. Již řadu let se také zabývá projektovým řízením a vedením projektů financovaných z fondů Evropské unie. Projektovou činnost směřuje jak do soukromého sektoru, tak do neziskového, kde v současné době působí především jako finanční manažerka.

Inženýrský titul získala na Ekonomické fakultě Vysoké škole Báňské v Ostravě v roce 2006 v oboru Finance. Doktorská studia ukončila a Ph.D. titul obhájila na České zemědělské univerzitě v Praze, Provozně ekonomické fakultě v roce 2015. V roce 2017 ukončila MBA studium na LIGS University v Praze. Jejím životním stylem je neustálé vzdělávání, sleduje novinky, trendy a výzkum v oblastech svého zájmu, tj. ekonomice, managementu, obchodu, financí i marketingu. Jako lektor usiluje o to, aby předala svým studentům prakticky využitelné znalosti a dovednosti bez nutnosti zbytečného učení se nazpaměť. Razí heslo, že látku je nutné pochopit, a ne se jí učit bezmyšlenkovitě zpaměti.

Motto: „Pro život, ne pro školu se učíme.“ - Seneca -

MBA

Vyberte si program studia


Studovat MBA

 

DBA

Vyberte si obor specializace DBA:

 

MSc

Vyberte si obor specializace MSc:

 

Ph.D.

Vyberte si obor specializace Ph.D.: