Ing. Richard Řehořek, MBA

Ing. Richard Řehořek, MBA
Ing. Richard Řehořek, MBA
Lektor pro oblast komunikace, projektového plánování, IT a managementu

Richard Řehořek pracuje od roku 2016 na pozici Business Continuity Manager v IT centrále ČSOB, a.s. V předchozích letech pracoval jako Project manager pro ČSOB a na pozici Koordinátor projektů ve skupině Santé Group (soukromá zdravotnická síť pro poskytování vysoce kvalifikované zdravotnické péče ve všech medicínských oborech po celé ČR).  

V letech 2010 - 2012 pracoval na pozici Chief A&D Manager v softwarové společnosti PCS SYSTEMS spol. s r.o., která se zabývá vývojem a dodávkami informačních systémů pro zdravotnictví. V této společnosti byl odpovědný za provoz 3 samostatných oddělení - analytického, testovacího a dokumentačního.  

Do září 2009 pracoval po dobu 2 let jako CIO u OSA - Ochranného svazu autorského pro práva k dílům hudebním, o.s., kde měl na starosti provoz IT oddělení a projekt vývoje nového IS.   

Pod hlavičkou společnosti T-SOFT, a.s., jednoho z klíčových dodavatelů SW řešení v oblastech bezpečnosti, krizového řízení a systémové integrace se v letech 2000 - 2007 řešitelsky spolupodílel na řadě projektů pro orgány státní správy, samosprávy i společností v komerčním sektoru. 

Vystudoval technické obory "Aplikovaná informatika" na VŠFS, o.p.s. (2006) a "Informační technologie amanagement" na BIVŠ, a.s. (2008), manažerské vzdělání MBA získal v roce 2012 na London International Graduate School.

Je členem Společnosti pro projektové řízení, o.s. (SPŘ), v letech 2012 a 2013 se stal hodnotitelem prvních ročníků celostátní soutěže "Projektový manažer roku" organizovaném touto společností. 

Jako lektor preferuje při výuce co nejtěsnější vazbu mezi teorií a praxí, která umožňuje studentům konfrontovat prakticky nabyté zkušenosti s akademickou rovinou či získat kvalitní znalostní základ pro oblasti, ve kterých student dosud neměl výraznější příležitost k profesní seberealizaci.   

Motto: „Nabyté kompetence jsou jen jedním z milníků na cestě k úspěšnému a moudrému businessu."

MBA

Vyberte si program studia


Studovat MBA

 

DBA

Vyberte si obor specializace DBA:

 

MSc

Vyberte si obor specializace MSc:

 

Ph.D.

Vyberte si obor specializace Ph.D.: