Ing. Vojtěch Brant

Ing. Vojtěch Brant
Ing. Vojtěch Brant
Lektor pro oblast personalistiky

Vojtěch Brant je spoluvlastníkem a jednatelem společnosti BRED Consulting, s.r.o. poskytující poradenské  a konzultační služby především v oblasti lidských zdrojů, personální práce a rozvoje společností. 

Dále je spoluvlastníkem a jednatelem společnosti SECURITY INVESTMENT, s.r.o., která je zaměřena na poskytování bankovních služeb, pojišťovacích služeb a služeb ochrany majetku a osob.Samostatně pracuje jako lektor a kouč individuálního rozvoje osobnosti. Pracuje jako kouč osobního rozvoje a mediátor.

V minulosti pracoval jako vedoucí analytik a následně jako ředitel v Podniku výpočetní techniky a to na okresní i krajské úrovni. Zde se podílel na implementaci počítačového zpracování SIPO, kuponové privatizace a následně RMS. Dále nastoupil do ČS, a.s. jako ředitel okresní pobočky a po roce 1999 přešel do funkce místopředsedy představenstva a ředitele provozního zabezpečení Penzijního fondu ČS. Zde se podílel na realizaci transformace tohoto fondu a zavedení efektivních metod řízení.

V roce 2004 založil se svými spolupracovníky výše uvedené společnosti, ve kterých se podařilo realizovat řadu projektů na podporu vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů. Dále provozuje chráněnou dílnu.

Je zakládajícím členem Obecně prospěšné společnosti Úhlava, která je zaměřena na vzdělávání. V této společnosti se podílel na realizaci projektu přenosu vysokoškolského vzdělávání do Klatov.

Inženýrský titul získal na Vysoké škole elektrotechnické v Plzni, kde studoval obor Výpočetní technika. Dále absolvoval postgraduální vzdělávání na VŠ ekonomické Praha a na soukromé škole psychologie v Praze.

Absolvoval široké spektrum manažerského  a dalšího odborného vzdělávání, sleduje nové trendy v psychologii, vzdělávání dospělých a rozvoji osobnosti. K tomu využívá svých praktických zkušeností poradce, lektora a kouče.

Jako lektor preferuje při výuce maximální interaktivitu mezi přednášejícím a posluchačem. Vede posluchače k tvorbě samostatných názorů a posilování jejich sebedůvěry. Za důležitý prvek vzdělávání dospělých považuje transformaci vědomostí do dovedností.

Jeho lektorským cílem je naučit studenty vnímat problémy jako výzvy a naučit je s takovou výzvou pracovat a přenést tuto dovednost do praxe.

Motto: 
„Nic není nemožné při správném využití dostupných zdrojů."
„Když víš, co chceš, jdi to uskutečnit."

MBA

Vyberte si program studia


Studovat MBA

 

DBA

Vyberte si obor specializace DBA:

 

MSc

Vyberte si obor specializace MSc:

 

Ph.D.

Vyberte si obor specializace Ph.D.: