JUDr. Josef Šesták

JUDr. Josef Šesták
JUDr. Josef Šesták
Professor

Josef Šesták působí osmým rokem na Vysoké škole obchodní Praha jako vysokoškolský pedagog a zástupce vedoucího katedry letecké dopravy. Jeho oborem je Cestovní ruch a Letecká doprava. Do roku 2007 pracoval 16 let jako generální ředitel americko-francouzské cestovní kanceláře Carlson Wagonlit Travel pro ČR.

Zároveň byl členem evropského týmu CWT pro spolupráci s leteckými společnostmi Evropy a Ameriky. Do této významné funkce přešel na základě zahraničního výběrového řízení z ČSA, kde pracoval 20 let ve vedoucích funkcích na odborných pracovištích letecké dopravy a cestovního ruchu v ČR a v zahraničí.

Za svoji činnost a výsledky ve funkci vedoucího pracovníka v oblasti Letecké dopravy a Cestovního ruchu obdržel v roce 2005 ocenění „Vynikající manažer ČR“.

Zaměstnavatelem byl vyhodnocen jako nejlepší ředitel  CWT v Evropě /2006/.

V současné době je členem týmu „Board of Advisors“ Leaders Magazinu ČR, aktivně působí v klubu SKOL - sdružujícím generální ředitele podniků cestovního ruchu a letectví v ČR a v Československém ústavu zahraničním.

Je spoluautorem několika pojednání o Cestovním ruchu a letectví  a odborných knih - „Provozování podniků letecké dopravy a letišť„ /vydalo: CERM 2010/ a „Management cestovních kanceláří a agentur“ /vydalo: Grada 2013/ a autorem několika odborných publikací v renomovaných časopisech.

Vystudoval školu Cestovního ruchu a lázeňství v Karlových Varech a Universitu Karlovu v Praze - Právnickou fakultu /1988/.

Josef Šesták absolvoval mnoho zahraničních kurzů, studijních pobytů a stáží /Universita ACCOR Evry u Paříže /hotely a cestovní ruch 2001 a 2003/, US Embassy Travel Management Training Budapest a Dublin /2000 a 2004/ a mnoho jiných, zaměřených na cestovní ruch a leteckou dopravu v Evropě i ve světě.

Jako lektor a dlouholetý pracovník cestovního ruchu a letectví v tuzemsku i v zahraničí preferuje praktickou stránku výuky, spojenou s nejnovějšími poznatky výzkumu  segmentů, ovlivňujících v moderní době cestovní ruch, lázeňství a leteckou dopravu.

Cílem předmětu je dobrá orientace a prohloubení znalostí studentů v dané problematice pro zastávání manažerských funkcí v oboru jak v České republice, tak i v zahraničí.

Motto: „Všichni jsme poutníky na jedné cestě. Někteří poutníci mají jen lepší mapy.“ - N.Demille -

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: