JUDr. Lucie Marelová

JUDr. Lucie Marelová
JUDr. Lucie Marelová
Lektorka pro oblast občansko-obchodního práva

Lucie Marelová vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2007, kde také o 4 roky později složila státní rigorózní zkoušku a obhájila rigorózní práci v oboru pracovního práva a práva sociálního zabezpečení na téma „Porušení právní povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci“.

Po ukončení studia na právnické fakultě nastoupila jako advokátní koncipientka u pražské advokátní kanceláře advokáta JUDr. Viktora Paka. V roce 2010 složila mezinárodní zkoušku z právnické angličtiny (ILEC). Po složení advokátních zkoušek působí od r. 2011 jako samostatná advokátka ve spolupráci s advokátní kanceláří JUDr. Viktora Paka. Působí také jako spolupracující advokátka advokátní kanceláře NH Partners, s.r.o. Postupně se specializuje na právní služby na trhu nemovitostí, pracovní právo, občanské a obchodní právo.

Věnuje se také publikační činnosti, její články vyšly např. v časopisech Právo v podnikání a zaměstnání a Práce a mzda.

Jako tutor oceňuje aktivní přístup účastníků manažerských programů ke zvolenému tématu, zájem o studium podpořený dobrou přípravou na probíranou látku. Kladně hodnotí také ochotu účastníků dále se vzdělávat a samostatně uvažovat o zadaných problémech.

S ohledem na praktické působení a advokacii se snaží naučit účastníky programů na konkrétních případech řešení praktických právních problémů, se kterými se lze nejčastěji v jejich oborech setkat, právnímu myšlení a předat jim své zkušenosti a znalosti.

Motto: “Úspěch je směsicí tvrdé práce a velkých snů.” - L. Iacocca -

 

MBA

Vyberte si program studia


Studovat MBA

 

DBA

Vyberte si obor specializace DBA:

 

MSc

Vyberte si obor specializace MSc:

 

Ph.D.

Vyberte si obor specializace Ph.D.: