JUDr. Viktor Pak

JUDr. Viktor Pak
JUDr. Viktor Pak
Associate Professor

Viktor Pak vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1977, kde také o 2 roky později obhájil rigorózní práci v oboru trestního práva na téma „Ukládání trestů a osobnost pachatele“. Již předtím nastoupil jako advokátní koncipient u pražské advokátní poradny. Po složení advokátních zkoušek působil od roku 1980 jako člen Městského sdružení advokátů v Praze.

Následně v roce 1990 založil vlastní advokátní kancelář a ve své praxi se v úzké spolupráci s nejstarší aukční a realitní agenturou v ČR postupně specializoval na právní služby na trhu nemovitostí, dražby, byty a bytové právo, nájem, občanské právo, obchodní právo a restituce a později také na zdravotnické právo.

Spolupracuje se Svazem pacientů ČR a poskytuje právní pomoc pacientům zejména v souvislosti s jejich nároky na náhradu škody na zdraví.

Jako tutor oceňuje aktivní přístup účastníků manažerských programů ke zvolenému tématu, zájem o studium podpořený dobrou přípravou na probíranou látku. Kladně hodnotí také ochotu účastníků dále se vzdělávat a samostatně uvažovat o zadaných problémech.

S ohledem na bohatou, více než 30 letou praxi v daném oboru se snaží naučit účastníky programů na konkrétních případech řešení praktických problémů, se kterými se lze nejčastěji před soudy setkat, právnímu myšlení a předat jim své zkušenosti a znalosti tak, aby je bylo možno úspěšně aplikovat v praxi.

Motto:
„Vzdělání přináší mladým lidem umírněnost, starým útěchu, chudým bohatství a bohatým ozdobu.“ - Diogenés ze Sinópy -
„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“ - Charles Farrar Browne -

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: