close

Velká sváteční nadílka. Chceme oslavit konec roku 2022 a odměnit vás za to, že jste s námi. Přihlásit se do losování zde.

Marian Stadler

Marian Stadler
Marian Stadler
Lektor pro oblast management a project management

V současné době Marian Stadler působí jako Chief Operations Officer ve společnosti Ammann Česká republika a.s. Společnost Ammann je předním celosvětovým dodavatelem obaloven, betonárek, strojů a služeb stavebnímu průmyslu se základním zaměřením na výstavbu silnic a dopravní infrastruktury.

Mezi lety 2016-2019 působil jako vice president a jednatel společnosti Orifarm Supply s.r.o. podnikající v oblasti reexportu léčivých přípravků na trhy EU.

Od roku 2003 do roku 2016 pracoval na různých vedoucích pozicích v automobilovém průmyslu. Z pozice ředitele závodu řídil v různých obdobích výrobu komponentů pro výrobce osobních aut. V posledních dvou pozicích zodpovídal za rozjezd nových výrobních továren.

Inženýrský titul získal na Technické univerzitě v Liberci v roce 2002.  Další titul získal na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze v roce 2010 ve studijním oboru MBA. Svoje vzdělání završil obhajobou disertační práce a získáním titulu Ph.D. na LIGS University v roce 2017.

V rámci své praxe absolvoval v roce 2004 odborný seminář Workmanship Training v Japonsku.Dále absolvoval široké spektrum manažerského odborného vzdělávání, sleduje nové trendy v oblasti moderních způsobů vedení lidí a řízení výrobních firem. 

Jeho hlavní oblastí zájmu je Výrobní systém Toyoty a jeho aplikace do praxe, řízení výrobních společností, metody štíhlé výroby, proces neustálého zlepšování.

Jako lektor preferuje při výuce aktivní přístup studentů ke studiu, vysokou míru samostatnosti a na druhou stranu zájem studenta se dotazovat a vyjasňovat daná témata společně s lektorem.

Jeho lektorským cílem je předat studentům praktické zkušenosti a poznatky v takové podobě, aby je mohli ihned aplikovat do své praxe.

Motto: „Žít a snažit se vést ostatní k životu v přirozené pokoře k ostatním lidem a přírodě.“

MBA

Vyberte si program studia


Studovat MBA

 

DBA

Vyberte si obor specializace DBA:

 

MSc

Vyberte si obor specializace MSc:

 

Ph.D.

Vyberte si obor specializace Ph.D.: