RNDr. Eva Heřmanová, Ph.D.

RNDr. Eva Heřmanová, Ph.D.
RNDr. Eva Heřmanová, Ph.D.
Lektorka pro oblast globálního marketingu a marketingové komunikace

Eva Heřmanová působí na Metropolitní univerzitě v Praze - Katedra mezinárodního obchodu.

V letech 2009 - 2014 působila na Podnikohospodářské fakultě VŠE v Praze (Katedra managementu a Katedra arts managementu) jako odborná asistentka, kde se zabývala zejména problematikou uměleckého managementu a marketingu. Získala zde i zkušenosti z oblasti sociologie a psychologie řízení, marketingové komunikace a mezinárodního marketingu. V letech 2014 - 2015 působila na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE, Katedře cestovního ruchu, kde se zabývala otázkami regionálního rozvoje a jeho propojení s cestovním ruchem a kulturou. V současné době garantuje udržitelnost a rozvoj akademického neziskového projektu Artslexikon (on-line výkladového slovníku arts managementu a arts marketingu) a příležitostně spolupracuje s Katedrou marketingu FPH VŠE. 

Tituly Mgr. a RNDr. získala po absolutoriu PřF UK v Praze, další titul Ph.D. pak v roce 2010 tamtéž. V průběhu své pracovní kariéry vedla přes 350 závěrečných prací věnovaných široké škále ekonomických, regionálních a manažerských témat.

Jako lektorka preferuje při výuce individuální přístup ke studentům, intenzivní komunikaci a zpětnou vazbu. Maximálně podporuje studentskou kreativitu, samostatnost a vůli na sobě pracovat. Jejím lektorským cílem je naučit studenty základní orientaci v dané problematice a jejím aplikacích v konkrétních situacích.

Motto:  „Úspěch je směsicí tvrdé práce a velkých snů." - L. Iacocca- 

 

MBA

Vyberte si program studia


Studovat MBA

 

DBA

Vyberte si obor specializace DBA:

 

MSc

Vyberte si obor specializace MSc:

 

Ph.D.

Vyberte si obor specializace Ph.D.: