MBA Letecká doprava a cestovní ruch

Svět cestování a letecké dopravy je stále se dynamicky rozvíjející obor. S námi se zorientujete.

Co budete studovat?

Management cestovního ruchu
Civilní letecká doprava
+6 základních předmětů
+4 volitelné předměty

Seznámíme vás s principy na sobě závislých celků, zejména cestovních kanceláří, leteckých dopravců, letišť či navazující terciární sféry. Studenti získají znalosti o úloze poskytovatele služeb mezinárodního i tuzemského turismu, o organizacích IATA či ICAO, tarifech či aliancích. Hlavním přínosem studia je práce s modely založenými na reálných datech, které připravili naši zkušení lektoři.

ŠKOLNÉ Interactive Online MBA

Jednorázová platba

94.000 Kč
Konečná cena školného programu MBA při jednorázové platbě předem

Splátkový kalendář 1 rok

108.100 Kč
Konečná cena školného programu MBA při splacení v průběhu 1 roku od zahájení

Splátkový kalendář 2 roky

130.660 Kč
Konečná cena školného programu MBA při splacení do 2 kalendářních let od zahájení

Uvedené ceny studia programu MBA zahrnují veškeré daně a poplatky.

Školné zahrnuje:

  • elektronické materiály,
  • přístup a využívání LMS (Learning Management System),
  • zpětnou vazbu od lektorů na plněné úkoly,
  • elektronickou komunikaci s lektory,
  • e-learningové testy,
  • doporučené odborné webináře (online semináře) z nabídky LIGS University.

Školné nezahrnuje:

  • Poplatek za vydání a zaslání diplomu standardní poštou $100
  • telekomunikační poplatky a poplatky za připojení k internetu,
  • případné cestovní náklady.

Master of Business Administration

Letecká doprava a cestovní ruch jsou úzce propojenými oblastmi – každá z nich si žádá organizovanost, proklientský přístup, vysoké nasazení a široký rozhled. Osvojte si schopnosti používané lídry v daném oboru a dosáhněte hlubšího poznání toho, co lidi po celém světě spojuje – bez ohledu na jejich zvyklosti, přesvědčení či specifika. Studium této specializace je tou nejlepší volbou nejen pro ty, kteří mají profesionální zájem o danou problematiku, ale i pro ty, kteří si chtějí rozšířit své znalosti.

O programu MBA LIGS University

Studujte 100% online

Hlavní přínosy oboru v praxi

1.
Letecká doprava v příkladech
Získejte zkušenosti elitních manažerů
2.
Znalostní základna
Poznáním historie vytvořte lepší budoucnost
3.
Případové studie
Nahlédněte pod pokličku konkurence
4.
Symbióza oborů
Spojte zdánlivě nesourodé v celek
5.
Orientace v cestovním ruchu
Podnikatelské plány, které nezkrachují
6.
Brainstorming s kolegy
Poznejte své klienty a konkurenci

Co budete studovat?

2 předměty specializované pro obor

Management cestovního ruchu

Cílem předmětu Management cestovního ruchu je seznámit studenty s aspekty cestovního ruchu, jeho vývojem a významným přínosem pro ekonomiku jednotlivých zemí. Studenti budou schopni analyzovat faktory ovlivňující cestovní ruch, orientovat se v práci cestovních kanceláří, v plánování jejich činnosti a organizaci cestovního ruchu v České republice. Dále se studenti seznámí s možnostmi marketingových aktivit cestovních kanceláří a procesy cestovního ruchu.

Po úspěšném absolvování získají studenti komplexní pohled na vývoj a směřování mezinárodního obchodu a cestovního ruchu v kontextu české i světové ekonomiky. Studenti se budou orientovat v poslání a činnosti nejvýznamnějších destinací, zdrojových trhů a organizací ve vztahu k cestovnímu ruchu.

Civilní letecká doprava

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou civilního letectví, postavením letecké dopravy ve světě a v České republice, vymezením pojmu „Letecký dopravce“ a další problematikou civilní letecké dopravy. V rámci předmětu se studenti seznámí s vývojem letecké dopravy od striktně centralizované (regulované) až po postupný proces decentralizace (deregulace), počínající již v osmdesátých letech 20. století s důrazem na nezastupitelnou úlohu této deregulace na další rozvoj letecké dopravy až do současnosti, včetně jejího vlivu na činnost klasických leteckých dopravců, na vznik nízkonákladových leteckých společností a tím i na rozvoj mezinárodního cestovního ruchu. Po úspěšném absolvování předmětu získají studenti komplexní pohled na vývoj a směrování civilní letecké dopravy ve světě a v České republice, včetně její nezastupitelné úlohy v rozvoji mezinárodního cestovního ruchu.

Studenti dále získají přehled v poslání a činnosti jednotlivých druhů leteckých společností, jejich obchodní a marketingové činnosti, stávající problematice a perspektivách letecké dopravy v nejbližší budoucnosti. Budou schopni analyzovat činnost a postavení jednotlivých druhů leteckých společností, důvody jejich vzniku a hlavní náplň jejich činnosti.

4 volitelné předměty

Doplníte si svůj studijní plán

Na výběr máte z 30 předmětů, ty nesmí být shodné s předměty zvolené specializace.

Předměty si zvolíte v přihlášce ke studiu.

Prohlédnout všechny volitelné předměty

6 základních předmětů

Detailní souhrnný přehled zásadních disciplín

Předměty potřebné pro excelentní vedení firmy a udržení profitability podnikání.

Základní modul obsahuje detailní souhrnný přehled zásadních disciplín potřebných pro excelentní vedení firmy a udržení profitability podnikání. 
Předměty jsou shodné pro všechny studenty všech specializací MBA.

Prohlédnout obsah základního modulu

Požadavky na přijetí

Znalost zvoleného jazyka specializace (český nebo anglický jazyk) B1
Vysokoškolské vzdělání (minimálně bakalářské)
Dokumenty potřebné k přijetí (vše elektronicky): kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání + transcript of records, profesní CV, fotografie, doklad totožnosti
Přihláška je posuzována po dodání všech dokumentů a po připsání poplatku za přihlášku ve výši 100 USD. Konečné rozhodnutí o přijetí podléhá posouzení přihlášky děkanem pro studentské záležitosti.

Jste připraveni na další krok?

Chcete studovat a jste rozhodnuti

MBA - Cestovní ruch a letecká doprava

Kontaktní formulář pro MBA - Cestovní ruch a letecká doprava

Zajímá vás tento program? Požádejte o více informací a spojte se přímo s vaším osobním admission officerem, který vás bezproblémově provede přijímacím řízením a zodpoví vám veškeré otázky, které vás ohledně Interactive Online studia na LIGS University napadnou. 

Telefon

Proč si vybrat studium na LIGS University?

Vysoká kvalita lektorů

Lektoři jsou profesionálové ve svých oborech. Pocházejí z 50 zemí světa a jsou vám k dispozici ve všech časových pásmech. Navíc víte, že naši lektoři vám vždy včas odpoví.

Dnes se přihlásíte, zítra studujete

Studium začíná, běží i končí přesně, jak potřebujete. Při splnění všech požadavků k přijetí stačí projít jednoduchou přihláškou, vyčkat na potvrzení o přijetí děkanem univerzity a studovat můžete již zítra.

Osobní přístup na všech úrovních

Nabízíme pomoc s výběrem oboru, přihláškou a kompletní podporu při studiu. Lektoři jsou tu přímo pro vás. Lektoři vám pomohou, abyste si ze studia odnesli maximum.

Snadný přístup

Žádné bezradné pátrání po zdrojích nebo shánění podkladů vás u nás nečeká. Online knihovna, videotéka webinářů a e-learningové materiály jsou samozřejmostí. Vše na jednom místě a pár kliknutí.

Studijní plán máte ve svých rukou

Studované předměty si volíte sami dle vašich zkušeností a profesních cílů. Propojte akademický vhled a pracovní zkušenosti. V rámci studia se můžete zabývat aktuálními otázkami ve vašem oboru.

Studium bez hranic a bariér

Možná vás omezují zdravotní problémy nebo nejste jen flexibilní kvůli práci? Hranice nejsou pro nás. Ať už se nacházíte kdekoliv na Zemi, můžete u nás studovat. Jediné, co budete potřebovat, je připojení k internetu.

Studium na LIGS University

Co musím udělat pro zlepšení své tržní hodnoty a splnění svých cílů?

Přihláška na
LIGS University
Smlouva a platba
Studium
Závěrečná práce
Diplom
a titul MBA
GRADUATION
CEREMONY

Studujte 100% online

Jak budete studovat?

Plnění studijního plánu si nastavíte podle sebe

Studium na LIGS University probíhá v individuálním režimu a po vlastní ose. Žádné termíny nás s vámi nesvazují a vy plníte studijní povinnosti tak, jak vám vaše časové možnosti dovolí. 

Ačkoliv se může zdát, že je samostudium výzva, s námi se není čeho obávat. V průběhu studia za vámi stojí tým ochotných studijních poradců a zkušených lektorů, kteří vám každou situaci pomohou vyřešit a budou vás posouvat kupředu k úspěšnému cíli.

Pročtěte si program Interactive Online MBA
Odeslat informace o programu MBA do e-mailu
zasíláním novinek z LIGS University.