MBA Logistika

Zdokonalte své manažerské schopnosti v oblasti distribuce a řízení dodavatelského řetězce.

Co budete studovat?

Integrální logistika
Distribuční logistika
+6 základních předmětů
+4 volitelné předměty

Studenti porozumí principům distribuční a integrální logistiky. Získané vědomosti využijí při řešení problémů dodavatelských řetězců, k vypracování plánů na snížení nebo odstranění plýtvání a zvýšení hodnoty spolupráce. Zorientují se ve strategii nákupu, řízení zásob a plánování výroby. V neposlední řadě si vytvoří komplexní pohled na klíčové činnosti v odvětví logistiky.

ŠKOLNÉ Interactive Online MBA

Jednorázová platba

94.000 Kč
Konečná cena školného programu MBA při jednorázové platbě předem

Splátkový kalendář 1 rok

108.100 Kč
Konečná cena školného programu MBA při splacení v průběhu 1 roku od zahájení

Splátkový kalendář 2 roky

130.660 Kč
Konečná cena školného programu MBA při splacení do 2 kalendářních let od zahájení

Uvedené ceny studia programu MBA zahrnují veškeré daně a poplatky.

Školné zahrnuje:

  • elektronické materiály,
  • přístup a využívání LMS (Learning Management System),
  • zpětnou vazbu od lektorů na plněné úkoly,
  • elektronickou komunikaci s lektory,
  • e-learningové testy,
  • doporučené odborné webináře (online semináře) z nabídky LIGS University.

Školné nezahrnuje:

  • Poplatek za vydání a zaslání diplomu standardní poštou $100
  • telekomunikační poplatky a poplatky za připojení k internetu,
  • případné cestovní náklady.

Master of Business Administration

Získejte praktické znalosti z oblasti distribuce, dopravy, manipulace, skladování, agilního řízení dodávek a komplexního řízení kvality. Zdokonalte Vaše schopnosti a kompetence v oblasti regulace plýtvání a zlepšení loajality zákazníků prostřednictvím přesných a faktických dodávek. Projektujte materiálový tok ve Vaší společnosti efektivněji, a to jak s ohledem na finance, tak i na lidské zdroje. Ukažte, že nespoléháte na staré principy, ale stále budujete Váš obchodní potenciál a know-how. 

O programu MBA LIGS University

Studujte 100% online

Hlavní přínosy oboru v praxi

1.
Klíčové znalosti v malíčku
Osvojte si specifické principy a zásady
2.
Cesta k úsporám
Identifikujte slabá místa a neefektivní finanční náklady
3.
Strategicky řízená logistika
Celistvý pohled Vám usnadní rozhodování
4.
Integrace přináší ovoce
Optimalizujte firemní činnosti, vstupy, výstupy a zdroje
5.
Řízení potřeb firmy
Praktické zkušenosti našich lektorů Vás posunou výš
6.
Determinace metodik logistiky
Zlepšujte řízení materiálového toku

Co budete studovat?

2 předměty specializované pro obor

Integrální logistika

V rámci předmětu Integrální logistika se studenti obeznámí s širším pojetím pojmu logistika, která je spjatá se všemi aspekty materiálového toku v podniku i mezi podniky. Její výraznou složkou je plánování a řízení výroby, plánování, resp. předpověď poptávky, řízení prodeje a celá problematika nákupu a řízení stavu zásob. Takto pojatá logistika integruje všechny funkce plánování a řízení materiálového toku, a proto je označována jako Integrální logistika.

Jednou z hlavních úloh předmětu je pomoci studentům pochopit strategii logistických činností ve výrobě jakožto pokračování implementace firemní strategie do operativních činností. Z takového pojetí strategie taktéž vyplývá vhodné organizační začlenění plánování výroby do organizační struktury podniku.

Cílem předmětu je umožnit studentům získat celkový přehled o Integrální logistice zaměřené na nákup, řízení zásob a organizaci a řízení výroby.

Distribuční logistika

Distribuční logistika v sobě zahrnuje činnosti související s dopravou, skladováním a manipulací.

Cílem předmětu je umožnit studentům získat celkový přehled a orientaci v základních pojmech logistiky a distribuční logistiky, čímž se rozvíjejí i jejich kompetence v samostatném rozhodování a řízení logistické činnosti. Předmět se zaměřuje na užší pojetí logistiky – distribuční logistiku. Jedná se o koncovou část celkového logistického řetězu, která může podstatnou mírou ovlivnit úroveň zákaznického servisu. V rámci předmětu Distribuční logistika se studenti seznámí se základními pojmy v oblasti logistiky; s předmětem, obsahem, cílem logistiky, jako i s klíčovými logistickými činnostmi. 

4 volitelné předměty

Doplníte si svůj studijní plán

Na výběr máte z 30 předmětů, ty nesmí být shodné s předměty zvolené specializace.

Předměty si zvolíte v přihlášce ke studiu.

Prohlédnout všechny volitelné předměty

6 základních předmětů

Detailní souhrnný přehled zásadních disciplín

Předměty potřebné pro excelentní vedení firmy a udržení profitability podnikání.

Základní modul obsahuje detailní souhrnný přehled zásadních disciplín potřebných pro excelentní vedení firmy a udržení profitability podnikání. 
Předměty jsou shodné pro všechny studenty všech specializací MBA.

Prohlédnout obsah základního modulu

Požadavky na přijetí

Znalost zvoleného jazyka specializace (český nebo anglický jazyk) B1
Vysokoškolské vzdělání (minimálně bakalářské)
Dokumenty potřebné k přijetí (vše elektronicky): kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání + transcript of records, profesní CV, fotografie, doklad totožnosti
Přihláška je posuzována po dodání všech dokumentů a po připsání poplatku za přihlášku ve výši 100 USD. Konečné rozhodnutí o přijetí podléhá posouzení přihlášky děkanem pro studentské záležitosti.

Jste připraveni na další krok?

Chcete studovat a jste rozhodnuti

MBA - Logistika

Kontaktní formulář pro MBA - Logistika

Zajímá vás tento program? Požádejte o více informací a spojte se přímo s vaším osobním admission officerem, který vás bezproblémově provede přijímacím řízením a zodpoví vám veškeré otázky, které vás ohledně Interactive Online studia na LIGS University napadnou. 

Telefon

Proč si vybrat studium na LIGS University?

Vysoká kvalita lektorů

Lektoři jsou profesionálové ve svých oborech. Pocházejí z 50 zemí světa a jsou vám k dispozici ve všech časových pásmech. Navíc víte, že naši lektoři vám vždy včas odpoví.

Dnes se přihlásíte, zítra studujete

Studium začíná, běží i končí přesně, jak potřebujete. Při splnění všech požadavků k přijetí stačí projít jednoduchou přihláškou, vyčkat na potvrzení o přijetí děkanem univerzity a studovat můžete již zítra.

Osobní přístup na všech úrovních

Nabízíme pomoc s výběrem oboru, přihláškou a kompletní podporu při studiu. Lektoři jsou tu přímo pro vás. Lektoři vám pomohou, abyste si ze studia odnesli maximum.

Snadný přístup

Žádné bezradné pátrání po zdrojích nebo shánění podkladů vás u nás nečeká. Online knihovna, videotéka webinářů a e-learningové materiály jsou samozřejmostí. Vše na jednom místě a pár kliknutí.

Studijní plán máte ve svých rukou

Studované předměty si volíte sami dle vašich zkušeností a profesních cílů. Propojte akademický vhled a pracovní zkušenosti. V rámci studia se můžete zabývat aktuálními otázkami ve vašem oboru.

Studium bez hranic a bariér

Možná vás omezují zdravotní problémy nebo nejste jen flexibilní kvůli práci? Hranice nejsou pro nás. Ať už se nacházíte kdekoliv na Zemi, můžete u nás studovat. Jediné, co budete potřebovat, je připojení k internetu.

Studium na LIGS University

Co musím udělat pro zlepšení své tržní hodnoty a splnění svých cílů?

Přihláška na
LIGS University
Smlouva a platba
Studium
Závěrečná práce
Diplom
a titul MBA
GRADUATION
CEREMONY

Studujte 100% online

Jak budete studovat?

Plnění studijního plánu si nastavíte podle sebe

Studium na LIGS University probíhá v individuálním režimu a po vlastní ose. Žádné termíny nás s vámi nesvazují a vy plníte studijní povinnosti tak, jak vám vaše časové možnosti dovolí. 

Ačkoliv se může zdát, že je samostudium výzva, s námi se není čeho obávat. V průběhu studia za vámi stojí tým ochotných studijních poradců a zkušených lektorů, kteří vám každou situaci pomohou vyřešit a budou vás posouvat kupředu k úspěšnému cíli.

Pročtěte si program Interactive Online MBA
Odeslat informace o programu MBA do e-mailu
zasíláním novinek z LIGS University.