MSc Management

Stanovování a vyhodnocování cílů společnosti pro vás bude hračka. Víme jak na to.

Co budete studovat?

Management
Human Resources
Strategické řízení
Krizové řízení
Projektové řízení
Procesní řízení
Risk Management
+5 volitelných předmětů
+2 webináře týdně

Absolventi získají ucelený přehled o různých složkách managementu, jako jsou čtyři fáze strategického řízení nebo strategického plánování, řízení změn a krizí nebo operativy. Studium se dotkne také prvku leadership tematiky. Lektoři vás provedou hlavními principy řízení, procesy organizace, teoriemi a styly řízení, či souvisejícími analytickými metodami. Studenti také získají přehled o rozhodovacích procesech jako je stanovování cílů nebo efektivní plánování, o různých přístupech k vedení, stylům a souvisejících dovedností lidí. Cílem studia je osvojit si umění komplexního managementu a schopnost studentů jej využívat v praxi.

Školné

94.000 Kč
ŠKOLNÉ Interactive Online MSc

Jednorázová platba

94.000 Kč
Konečná cena školného programu MSc při jednorázové platbě předem

Splátkový kalendář 1 rok

108.100 Kč
Konečná cena školného programu MSc při splacení v průběhu 1 roku od zahájení

Splátkový kalendář 2 roky

130.660 Kč
Konečná cena školného programu MSc při splacení do 2 kalendářních let od zahájení

Uvedené ceny studia programu MSc zahrnují veškeré daně a poplatky.

Školné zahrnuje:

  • elektronické materiály,
  • přístup a využívání LMS (Learning Management System),
  • zpětnou vazbu od lektorů na plněné úkoly,
  • elektronickou komunikaci s lektory,
  • e-learningové testy,
  • doporučené odborné webináře (online semináře) z nabídky LIGS University.

Školné nezahrnuje:

  • Poplatek za vydání a zaslání diplomu standardní poštou $100,
  • telekomunikační poplatky a poplatky za připojení k internetu,
  • případné cestovní náklady.

Master of Science

Obor se zaměřuje na vědecký aspekt managementu. Kromě rozvoje vůdčích a manažerských dovedností se obsah studia soustřeďuje také na velkou škálu analytických a technických dovedností. Poskytuje základ pro skvělý start kariéry a pomáhá absolventům najít jejich vysněnou práci napříč globálním trhem.

O programu MSc LIGS University

Studujte 100% online

Hlavní přínosy oboru v praxi

1.
Zkušenosti elitních manažerů
Aniž byste se museli sami spálit
2.
Aktuální know-how
Vše, co musíte znát, na jednom místě
3.
Případové studie
Nahlédněte pod pokličku konkurence
4.
Vystoupení z komfortní zóny
Nezavírejte dveře před překážkami
5.
Strategický úhel pohledu
Klíčové je držet se plánu
6.
Networking s kolegy
Poznejte své budoucí klienty a kolegy

Co budete studovat?

7 předmětů specializovaných pro obor

Management

Kvalitní management je základní složkou pro dosahování cílů organizace. Předmět Management seznamuje studenty s pojmy a postupy managementu v kontextu rozhodování ekonomických subjektů. Zahrnuje všechny aspekty oblastí managementu z jejich procesního hlediska. Cílem předmětu je osvojení si umění, jak efektivně řídit a vést pracovní týmy. Pozornost je věnována nalezení a tvorbě manažerských dovedností s přihlédnutím k individuálním osobnostním rozdílům každého účastníka. Další část předmětu je zaměřena na řízení organizace na všech jejích úrovních. Předmět se dále zaměřuje na vybrané manažerské dovednosti z oblasti vedení lidí a pracovních skupin. Předmět klade důraz na praktické znalosti.

Human Resources

Personální práce ve smyslu řízení lidí je jedním ze stěžejních procesů v rámci praxe úspěšného manažera. V rámci předmětu se studenti seznámí s jednotlivými procesy v oblasti řízení lidských zdrojů. Jedná se o proces výběru zaměstnanců, adaptační proces, systém odměňování ve vazbě na podávaný výkon zaměstnance a možnosti organizace, systém hodnocení zaměstnance, výcvik, vzdělávání a kariérní rozvoj zaměstnance, firemní kultura a etika organizace, personální audit, plánování a outsourcing. Studenti získají základní teoretické a praktické poznatky z jednotlivých personálních procesů, které jim umožní jejich aplikaci do vlastní personální a řídící praxe.

Strategické řízení

Strategické řízení je zaměřeno na dlouhodobé plánování a směřování firmy. Jedná se o permanentní proces, při němž se neustále opakují a prolínají fáze strategické analýzy, strategického plánování, implementace strategických záměrů a strategické kontroly. Studenti získají přehled o problematice strategického řízení organizací, pochopí základní principy plánování a řízení a osvojí si postupy a nástroje, které se při strategickém plánování a řízení využívají. Dále se studenti seznámí s metodami, které je naučí formulovat východiska, provádět situační analýzy s využitím analytických metod, jak definovat cíle a následně strategii realizovat a kontrolovat.

Krizové řízení

Krizové řízení je způsob vedení organizace v době ztížených podmínek a situací, které ohrožují stabilitu firmy. Cílem předmětu Krizové řízení je seznámit studenty s činností a pozicí krizového managementu při řízení organizace a s tím, jaké jsou požadavky, profily, styly a systémy řízení práce krizového manažera. Dále se studenti naučí analyzovat rizika a posuzovat jejich vliv na vznik mimořádných a krizových situací, organizovat a implementovat preventivní opatření k odvrácení krizové situace. Studenti si během absolvování předmětu osvojí zásady krizové komunikace, specifika manažerského rozhodování, etický kodex krizového manažera a naučí se řídit lidské zdroje v době krize.

Projektové řízení

Projektové řízení důsledně využívá systémového přístupu k řešení problémů, kdy se věci a jevy zvažují ve vzájemných souvislostech. Cílem projektového řízení je zajistit přípravu, realizaci a průběžnou kontrolu úspěšného projektu. Projektem se rozumí takový sled činností, se kterými v plánovaném čase a s plánovanými náklady bude dosaženo cílů projektu. Studenti se seznámí se základními finančními a ekonomickými aspekty projektového řízení. Klíčovým faktorem úspěchu je ekonomická efektivnost projektu, kterou je možné měřit specifickými metodami. Dále se studenti seznámí s hlavními oblastmi potřebnými pro řízení projektu, utřídí si a doplní si své stávající znalosti.

Procesní řízení

Procesní přístup k řízení je sada nástrojů a metod, jejichž společnou myšlenkou je podpoření schopnosti firmy udržet nebo zvyšovat svou výkonnost. Cílem předmětu Procesní řízení je zvyšování výkonnosti procesů převážně zaměřených na kvalitu, náklady a čas ve společnostech. Studenti se naučí definovat odpovědnosti, hranice mezi procesy a organizačními jednotkami, jasně sdílet informace a efektivně využívat zdroje. Dále studenti získají ucelené informace z oblasti procesního řízení formou praktických příkladů a ukázek. Studenti se tak naučí procesy modelovat, sledovat a měřit jejich výkonnost, analyzovat a následně optimalizovat v praxi. 

Risk management

Rizikový management je soubor aktivit a opatření, které se zabývají sběrem informací a analýzou nebezpečí a nežádoucích důsledků pro firmu. 

Cílem předmětu Risk management je seznámit studenty s řízením finančních a nefinančních rizik. Studenti získají přehled o jednotlivých druzích rizik, se kterými se firmy nejčastěji potýkají, a získají praktické znalosti k jejich zvládání. Proto se seznámí s řízením, metodami měření a systémy regulací finančních rizik.  

Dále se seznámí s pojmy jako je úvěrové riziko, riziko likvidity, úrokové riziko, význam kapitálové přiměřenosti, s podstatou a složkami tržního rizika, s operačním rizikem a úvěrovou analýzou.

5 volitelných předmětů

Doplníte si svůj studijní plán

Na výběr máte z 31 předmětů, ty nesmí být shodné s předměty zvolené specializace

Předměty si zvolíte v přihlášce ke studiu.

Prohlédnout všechny volitelné předměty

2 webináře týdně

Doporučená aktivita jako doplněk studia

Online studium nemá žádné bariéry. Zúčastněte se až dvou webinářů týdně naživo pod vedením našich zkušených lektorů a setkejte se s ostatními studenty, a nebo si vyberte z rozsáhlé knihovny webinářů, který už proběhly. Databázi webinářů máte přístupnou bez omezení. 

Požadavky na přijetí

Znalost zvoleného jazyka specializace (český nebo anglický jazyk) B1
Vysokoškolské vzdělání (minimálně bakalářské)
Dokumenty potřebné k přijetí (vše elektronicky): kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání + transcript of records, profesní CV, fotografie, doklad totožnosti
Přihláška je posuzována po dodání všech dokumentů a po připsání poplatku za přihlášku ve výši 100 USD. Konečné rozhodnutí o přijetí podléhá posouzení přihlášky proděkanem univerzity.

Jste připraveni na další krok?

Chcete studovat a jste rozhodnuti

MSc - Management

Kontaktní formulář pro MSc - Management

Zajímá vás tento program? Požádejte o více informací a spojte se přímo s vaším osobním admission officerem, který vás bezproblémově provede přijímacím řízením a zodpoví vám veškeré otázky, které vás ohledně Interactive Online studia na LIGS University napadnou. 

Telefon

Proč si vybrat studium na LIGS University?

Vysoká kvalita lektorů

Lektoři jsou profesionálové ve svých oborech. Pocházejí z 50 zemí světa a jsou vám k dispozici ve všech časových pásmech. Navíc víte, že naši lektoři vám vždy včas odpoví.

Dnes se přihlásíte, zítra studujete

Studium začíná, běží i končí přesně, jak potřebujete. Při splnění všech požadavků k přijetí stačí projít jednoduchou přihláškou, vyčkat na potvrzení o přijetí proděkanem univerzity a studovat můžete již zítra.

Osobní přístup na všech úrovních

Nabízíme pomoc s výběrem oboru, přihláškou a kompletní podporu při studiu. Lektoři jsou tu přímo pro vás. Lektoři vám pomohou, abyste si ze studia odnesli maximum.

Snadný přístup

Žádné bezradné pátrání po zdrojích nebo shánění podkladů vás u nás nečeká. Online knihovna, videotéka webinářů a e-learningové materiály jsou samozřejmostí. Vše na jednom místě a pár kliknutí.

Studijní plán máte ve svých rukou

Studované předměty si volíte sami dle vašich zkušeností a profesních cílů. Propojte akademický vhled a pracovní zkušenosti. V rámci studia se můžete zabývat aktuálními otázkami ve vašem oboru.

Studium bez hranic a bariér

Možná vás omezují zdravotní problémy nebo nejste jen flexibilní kvůli práci? Hranice nejsou pro nás. Ať už se nacházíte kdekoliv na Zemi, můžete u nás studovat. Jediné, co budete potřebovat, je připojení k internetu.

Studium na LIGS University

Co musím udělat pro zlepšení své tržní hodnoty a splnění svých cílů?

Přihláška na
LIGS University
Smlouva a platba
Studium
Závěrečná práce
Diplom
a titul MSc
GRADUATION
CEREMONY

Studujte 100% online

Jak budete studovat?

Plnění studijního plánu si nastavíte podle sebe

Studium na LIGS University probíhá v individuálním režimu a po vlastní ose. Žádné termíny nás s vámi nesvazují a vy plníte studijní povinnosti tak, jak vám vaše časové možnosti dovolí. 

Ačkoliv se může zdát, že je samostudium výzva, s námi se není čeho obávat. V průběhu studia za vámi stojí tým ochotných studijních poradců a zkušených lektorů, kteří vám každou situaci pomohou vyřešit a budou vás posouvat kupředu k úspěšnému cíli.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: