MBA Manažerské účetnictví

Nenechávejte finance společnosti bez dozoru. Neznalost zákona a výkazů neomlouvá.

Co budete studovat?

Finanční reporting a analýzy
Manažerské účetnictví
+6 základních předmětů
+4 volitelné předměty

Studenti se seznámí s finančními daty z různých ranků, naučí se je interpretovat a vyvozovat z nich důsledky. Kromě moderních přístupů k reportování povedou lektoři zájemce k ovládnutí controllingu a auditu výstupních dat. Více než kdekoliv jinde totiž platí, že pokud jsou kritéria a parametry nastaveny chybně již od počátku, není možné adekvátně zhodnotit získané údaje a činit tak správné závěry.

ŠKOLNÉ Interactive Online MBA

Jednorázová platba

94.000 Kč
Konečná cena školného programu MBA při jednorázové platbě předem

Splátkový kalendář 1 rok

108.100 Kč
Konečná cena školného programu MBA při splacení v průběhu 1 roku od zahájení

Splátkový kalendář 2 roky

130.660 Kč
Konečná cena školného programu MBA při splacení do 2 kalendářních let od zahájení

Uvedené ceny studia programu MBA zahrnují veškeré daně a poplatky.

Školné zahrnuje:

  • elektronické materiály,
  • přístup a využívání LMS (Learning Management System),
  • zpětnou vazbu od lektorů na plněné úkoly,
  • elektronickou komunikaci s lektory,
  • e-learningové testy,
  • doporučené odborné webináře (online semináře) z nabídky LIGS University.

Školné nezahrnuje:

  • Poplatek za vydání a zaslání diplomu standardní poštou $100
  • telekomunikační poplatky a poplatky za připojení k internetu,
  • případné cestovní náklady.

Master of Business Administration

Rozšiřte si Vaše obzory o další hladiny znalostí napříč všemi odděleními. Naučíte se na hospodářské chování firmy nahlížet s odstupem. Díky vzájemné provázanosti informací a možnosti vnímat finanční údaje z jiných perspektiv se ukazuje oblast manažerského účetnictví jako pojící niť napříč celou organizací. Získejte praktické rady a znalosti od našich odborníků s dlouholetými zkušenostmi s řízením korporací i malých rodinných podniků. Nenechte konkurenci zasáhnout Vaše slabá místa.

O programu MBA LIGS University

Studujte 100% online

Hlavní přínosy oboru v praxi

1.
Rozdílné vnímaní hodnot
Prezentujte jasně svá data pro celo organizaci
2.
Strategický úhel pohledu
Naučte se mít několik variant vašeho plánu
3.
Tajemství konkurence
Auditovaná a řízená finanční data
4.
Tok financí
Nervová soustava každé společnosti
5.
Finanční výkaznictví
Vnímejte finanční nástroje jako podporu pro váš byznys
6.
Nelžete si do kapsy
Chybná interpretace dat může znamenat váš krach

Co budete studovat?

2 předměty specializované pro obor

Finanční reporting a analýzy

Finanční reporting je základem pro sledování efektivity firmy. Sleduje finanční toky, závazky a pohledávky, či hospodářské výsledky.  Je tedy nenahraditelný pro manažerské rozhodování. Cílem předmětu Finanční reporting a analýzy je seznámit studenty se základními principy tvorby a využívání finančního reportingu pro řízení firmy, osvojit si znalosti základních dokumentů finančního řízení a porozumět nástrojům moderního finančního plánování a finanční analýzy.  Studenti se tak naučí nastavit podmínky pro finanční reporty, které jsou funkční a efektivní, případně komu je předat či zadat. Tyto znalosti pak vedou k přesnému finančnímu přehledu, který má vliv na úspěch firmy. 

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví pracuje s obsáhlým souborem dat, jejichž zpracování poskytuje informace pro řídící pracovníky. Aby mohl management činit co nejkvalitnější rozhodnutí na základě účetních informací, je důležité pochopit vypovídací schopnost účetnictví, vzájemné vazby a rozdíly finančního a manažerského přístupu k účetnictví. Studenti se kromě jiného seznámí se základními nástroji řízení a kontroly nákladů včetně procesu a významu controllingu.

Cílem předmětu je prezentovat možnosti a omezení účetnictví manažerského a finančního. Studenti pochopí význam a praktické aspekty manažerského účetnictví včetně dopadů kvality účetních dat do manažerského rozhodování.

4 volitelné předměty

Doplníte si svůj studijní plán

Na výběr máte z 30 předmětů, ty nesmí být shodné s předměty zvolené specializace.

Předměty si zvolíte v přihlášce ke studiu.

Prohlédnout všechny volitelné předměty

6 základních předmětů

Detailní souhrnný přehled zásadních disciplín

Předměty potřebné pro excelentní vedení firmy a udržení profitability podnikání.

Základní modul obsahuje detailní souhrnný přehled zásadních disciplín potřebných pro excelentní vedení firmy a udržení profitability podnikání. 
Předměty jsou shodné pro všechny studenty všech specializací MBA.

Prohlédnout obsah základního modulu

Požadavky na přijetí

Znalost zvoleného jazyka specializace (český nebo anglický jazyk) B1
Vysokoškolské vzdělání (minimálně bakalářské)
Dokumenty potřebné k přijetí (vše elektronicky): kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání + transcript of records, profesní CV, fotografie, doklad totožnosti
Přihláška je posuzována po dodání všech dokumentů a po připsání poplatku za přihlášku ve výši 100 USD. Konečné rozhodnutí o přijetí podléhá posouzení přihlášky děkanem pro studentské záležitosti.

Jste připraveni na další krok?

Chcete studovat a jste rozhodnuti

MBA - Manažerské účetnictví

Kontaktní formulář pro MBA - Manažerské účetnictví

Zajímá vás tento program? Požádejte o více informací a spojte se přímo s vaším osobním admission officerem, který vás bezproblémově provede přijímacím řízením a zodpoví vám veškeré otázky, které vás ohledně Interactive Online studia na LIGS University napadnou. 

Telefon

Proč si vybrat studium na LIGS University?

Vysoká kvalita lektorů

Lektoři jsou profesionálové ve svých oborech. Pocházejí z 50 zemí světa a jsou vám k dispozici ve všech časových pásmech. Navíc víte, že naši lektoři vám vždy včas odpoví.

Dnes se přihlásíte, zítra studujete

Studium začíná, běží i končí přesně, jak potřebujete. Při splnění všech požadavků k přijetí stačí projít jednoduchou přihláškou, vyčkat na potvrzení o přijetí děkanem univerzity a studovat můžete již zítra.

Osobní přístup na všech úrovních

Nabízíme pomoc s výběrem oboru, přihláškou a kompletní podporu při studiu. Lektoři jsou tu přímo pro vás. Lektoři vám pomohou, abyste si ze studia odnesli maximum.

Snadný přístup

Žádné bezradné pátrání po zdrojích nebo shánění podkladů vás u nás nečeká. Online knihovna, videotéka webinářů a e-learningové materiály jsou samozřejmostí. Vše na jednom místě a pár kliknutí.

Studijní plán máte ve svých rukou

Studované předměty si volíte sami dle vašich zkušeností a profesních cílů. Propojte akademický vhled a pracovní zkušenosti. V rámci studia se můžete zabývat aktuálními otázkami ve vašem oboru.

Studium bez hranic a bariér

Možná vás omezují zdravotní problémy nebo nejste jen flexibilní kvůli práci? Hranice nejsou pro nás. Ať už se nacházíte kdekoliv na Zemi, můžete u nás studovat. Jediné, co budete potřebovat, je připojení k internetu.

Studium na LIGS University

Co musím udělat pro zlepšení své tržní hodnoty a splnění svých cílů?

Přihláška na
LIGS University
Smlouva a platba
Studium
Závěrečná práce
Diplom
a titul MBA
GRADUATION
CEREMONY

Studujte 100% online

Jak budete studovat?

Plnění studijního plánu si nastavíte podle sebe

Studium na LIGS University probíhá v individuálním režimu a po vlastní ose. Žádné termíny nás s vámi nesvazují a vy plníte studijní povinnosti tak, jak vám vaše časové možnosti dovolí. 

Ačkoliv se může zdát, že je samostudium výzva, s námi se není čeho obávat. V průběhu studia za vámi stojí tým ochotných studijních poradců a zkušených lektorů, kteří vám každou situaci pomohou vyřešit a budou vás posouvat kupředu k úspěšnému cíli.

Pročtěte si program Interactive Online MBA
Odeslat informace o programu MBA do e-mailu
zasíláním novinek z LIGS University.