MSc Marketing

Pochopte teorie a principy marketingu i bez předešlých zkušeností.

Co budete studovat?

Marketing
Management
Globální marketing
Marketingová komunikace
E-Commerce
Internetová komunikace
Komunikace s médii
+5 volitelných předmětů
+2 webináře týdně

Studenti jsou vedeni k hloubkovému pochopení základních marketingových teorií, principů či modelů. Nechybí seznámení s nejnovějšími tržními praktikami. Naučí se řešit marketingové problémy rozhodováním založeným na výzkumu, analýze a rozsáhlých znalostech chování zákazníků. Lektoři se zaměřují na pokročilé marketingové strategie a na to, jak je aplikovat za použití nejnovějších tržních praktik. Absolventi zvládnou k navrhování a vývoji marketingových kampaní přistupovat komplexně a efektivně.

Školné

94.000 Kč
ŠKOLNÉ Interactive Online MSc

Jednorázová platba

94.000 Kč
Konečná cena školného programu MSc při jednorázové platbě předem

Splátkový kalendář 1 rok

108.100 Kč
Konečná cena školného programu MSc při splacení v průběhu 1 roku od zahájení

Splátkový kalendář 2 roky

130.660 Kč
Konečná cena školného programu MSc při splacení do 2 kalendářních let od zahájení

Uvedené ceny studia programu MSc zahrnují veškeré daně a poplatky.

Školné zahrnuje:

  • elektronické materiály,
  • přístup a využívání LMS (Learning Management System),
  • zpětnou vazbu od lektorů na plněné úkoly,
  • elektronickou komunikaci s lektory,
  • e-learningové testy,
  • doporučené odborné webináře (online semináře) z nabídky LIGS University.

Školné nezahrnuje:

  • Poplatek za vydání a zaslání diplomu standardní poštou $100,
  • telekomunikační poplatky a poplatky za připojení k internetu,
  • případné cestovní náklady.

Master of Science

Marketingový program MSc poskytne zájemcům všechny klíčové dovednosti a znalosti, které potřebují, aby vynikli na pozicích v marketingu na vysoké úrovni. Je určen těm, kteří nemají předchozí oborové zkušenosti. Zaměřuje se na kritické, analytické, komunikační i etické schopnosti, potřebné pro úspěšnou kariéru v tomto odvětví.

O programu MSc LIGS University

Studujte 100% online

Hlavní přínosy oboru v praxi

1.
Zkušenosti elitních manažerů
Aniž byste se museli sami spálit
2.
Aktuální know-how
Vše, co musíte znát, na jednom místě
3.
Klíčové znalosti v malíčku
Osvojíte si základní pojmy a procesy
4.
Strategický přístup k marketingu
Celistvý pohled vám ušetří peníze
5.
Případové studie
Nahlédněte pod pokličku konkurence
6.
Networking s kolegy
Poznejte své budoucí klienty a kolegy

Co budete studovat?

7 předmětů specializovaných pro obor

Marketing

Jelikož je marketing důležitou disciplínou rozhodující o úspěchu či neúspěchu společnosti na trhu, cílem předmětu je poskytnout účastníkům ucelený pohled na význam, smysl, principy a podstatné rysy marketingu. Předmět se soustřeďuje nejen na získání nezbytné sumy teoretických znalostí, ale zároveň se dotýká i praktického provedení marketingových aktivit. Pozornost je věnována formám vstupu na zahraniční trhy, jaké jsou vývozní a dovozní aktivity, formy vstupů nenáročné na kapitálové investice (licence, franchising), kapitálové vstupy na zahraniční trhy a další. Předmět si klade za cíl podpořit schopnosti studentů pohybovat se jak v domácím, tak v cizím prostředí jiných kultur.

Management

Kvalitní management je základní složkou pro dosahování cílů organizace. Předmět Management seznamuje studenty s pojmy a postupy managementu v kontextu rozhodování ekonomických subjektů. Zahrnuje všechny aspekty oblastí managementu z jejich procesního hlediska. Cílem předmětu je osvojení si umění, jak efektivně řídit a vést pracovní týmy. Pozornost je věnována nalezení a tvorbě manažerských dovedností s přihlédnutím k individuálním osobnostním rozdílům každého účastníka. Další část předmětu je zaměřena na řízení organizace na všech jejích úrovních. Předmět se dále zaměřuje na vybrané manažerské dovednosti z oblasti vedení lidí a pracovních skupin. Předmět klade důraz na praktické znalosti.

Globální marketing

Globální marketing se soustředí na adaptaci marketingového mixu v souladu s potřebami zákazníků na zahraničních trzích. Při studiu tohoto předmětu se studenti seznámí s principy, specifiky a nástroji globálního marketingu. Studenti získají přehled o faktorech, které ovlivňují rozhodování o volbě vstupu na mezinárodní trhy, o formách vstupu na zahraniční trhy, vývozních a dovozních aktivitách, formách vstupů nenáročné na kapitálové investice (licence, franchising), kapitálových vstupech na zahraniční trhy atd. Také získají informace o výběru cílových trhů a jejich specifikách, a positioningu v mezinárodním prostředí s důrazem na principy interkulturního marketingu.

Marketingová komunikace

Marketingová komunikace je soubor metod klíčových při prodeji produktů či služeb. Cílem předmětu je poskytnout studentům ucelený přehled o nástrojích marketingové komunikace a jejich funkcích se zaměřením na jejich praktické využití. Studenti pochopí základní pojmy problematiky marketingového komunikačního mixu a získají hluboké a praktické porozumění jejich nástrojů (např. reklama, přímý marketing, PR, online marketing apod.). Část předmětu se také zabývá moderními trendy, mezi které patří např. guerilla marketing, ambush marketing, branding aj. Poslední část předmětu bude věnována event marketingu jako specifické formě v podnicích a organizacích různých velikostí.

E-Commerce

Pojem e-Commerce označuje veškeré aktivity spojené s obchodováním na internetu. Cílem předmětu e-Commerce je seznámit studenty s problematikou marketingové strategie a obchodu prostřednictvím internetu, vývojem internetového prostředí, jeho specifickými aspekty a faktory, které ovlivňují celkový rozvoj a podporu podnikání současných podnikatelských subjektů na českém trhu. Po absolvování budou studenti schopni srovnat základní informace s dosaženými výsledky studia, jejich předpoklady a závěry, identifikovat způsoby řešení konkrétních modelových situací a problémy při rozhodování manažera, jak plánovat strategii firmy v oblasti obchodu a propagace na internetu.

Internetová komunikace

Cílem předmětu Internetová komunikace je seznámit studenty s problematikou marketingové strategie a komunikace prostřednictvím internetu a zároveň je cílem rozvíjet technické metodiky a psychologii marketingové komunikace prostřednictvím ověřených technik oslovování trhu v rámci SEO a SEM. Studenti zjistí, jaké znalosti budou potřebovat při rozhodovacích procesech a stanovování kritérií při podpoře podnikání ve virtuálním světě.

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni srovnat získané informace s dosaženými výsledky, identifikovat nejvhodnější způsoby řešení konkrétních situací a plánovat strategii firmy s ohledem na finanční, marketingovou i komunikační stránku.

Komunikace s médii

Komunikace s médii je jednou z důležitých částí prezentace firmy navenek. V rámci předmětu Komunikace s médii si studenti osvojí základy úspěšné komunikace s novináři a orientaci v prostředí médií. Získají přehled o základních formách komunikace, jejich prolínání a gradaci. Dotknou se také rizik, která jsou spojená s některými špatnými postupy a naučí se formulovat svou komunikaci v souladu s PR strategií firmy. Studenti ovládnou též další aspekty spojené s úspěchem komunikace, jako vyvolání zájmu o dané téma či řízenou komunikaci. Prostřednictvím těchto znalostí se absolventi naučí vnímat citlivost oblasti PR a naučí se aplikovat zásady komunikace s médii do praxe. 

5 volitelných předmětů

Doplníte si svůj studijní plán

Na výběr máte z 31 předmětů, ty nesmí být shodné s předměty zvolené specializace

Předměty si zvolíte v přihlášce ke studiu.

Prohlédnout všechny volitelné předměty

2 webináře týdně

Doporučená aktivita jako doplněk studia

Online studium nemá žádné bariéry. Zúčastněte se až dvou webinářů týdně naživo pod vedením našich zkušených lektorů a setkejte se s ostatními studenty, a nebo si vyberte z rozsáhlé knihovny webinářů, který už proběhly. Databázi webinářů máte přístupnou bez omezení. 

Požadavky na přijetí

Znalost zvoleného jazyka specializace (český nebo anglický jazyk) B1
Vysokoškolské vzdělání (minimálně bakalářské)
Dokumenty potřebné k přijetí (vše elektronicky): kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání + transcript of records, profesní CV, fotografie, doklad totožnosti
Přihláška je posuzována po dodání všech dokumentů a po připsání poplatku za přihlášku ve výši 100 USD. Konečné rozhodnutí o přijetí podléhá posouzení přihlášky proděkanem univerzity.

Jste připraveni na další krok?

Chcete studovat a jste rozhodnuti

MSc - Marketing

Kontaktní formulář pro MSc - Marketing

Zajímá vás tento program? Požádejte o více informací a spojte se přímo s vaším osobním admission officerem, který vás bezproblémově provede přijímacím řízením a zodpoví vám veškeré otázky, které vás ohledně Interactive Online studia na LIGS University napadnou. 

Telefon

Proč si vybrat studium na LIGS University?

Vysoká kvalita lektorů

Lektoři jsou profesionálové ve svých oborech. Pocházejí z 50 zemí světa a jsou vám k dispozici ve všech časových pásmech. Navíc víte, že naši lektoři vám vždy včas odpoví.

Dnes se přihlásíte, zítra studujete

Studium začíná, běží i končí přesně, jak potřebujete. Při splnění všech požadavků k přijetí stačí projít jednoduchou přihláškou, vyčkat na potvrzení o přijetí proděkanem univerzity a studovat můžete již zítra.

Osobní přístup na všech úrovních

Nabízíme pomoc s výběrem oboru, přihláškou a kompletní podporu při studiu. Lektoři jsou tu přímo pro vás. Lektoři vám pomohou, abyste si ze studia odnesli maximum.

Snadný přístup

Žádné bezradné pátrání po zdrojích nebo shánění podkladů vás u nás nečeká. Online knihovna, videotéka webinářů a e-learningové materiály jsou samozřejmostí. Vše na jednom místě a pár kliknutí.

Studijní plán máte ve svých rukou

Studované předměty si volíte sami dle vašich zkušeností a profesních cílů. Propojte akademický vhled a pracovní zkušenosti. V rámci studia se můžete zabývat aktuálními otázkami ve vašem oboru.

Studium bez hranic a bariér

Možná vás omezují zdravotní problémy nebo nejste jen flexibilní kvůli práci? Hranice nejsou pro nás. Ať už se nacházíte kdekoliv na Zemi, můžete u nás studovat. Jediné, co budete potřebovat, je připojení k internetu.

Studium na LIGS University

Co musím udělat pro zlepšení své tržní hodnoty a splnění svých cílů?

Přihláška na
LIGS University
Smlouva a platba
Studium
Závěrečná práce
Diplom
a titul MSc
GRADUATION
CEREMONY

Studujte 100% online

Jak budete studovat?

Plnění studijního plánu si nastavíte podle sebe

Studium na LIGS University probíhá v individuálním režimu a po vlastní ose. Žádné termíny nás s vámi nesvazují a vy plníte studijní povinnosti tak, jak vám vaše časové možnosti dovolí. 

Ačkoliv se může zdát, že je samostudium výzva, s námi se není čeho obávat. V průběhu studia za vámi stojí tým ochotných studijních poradců a zkušených lektorů, kteří vám každou situaci pomohou vyřešit a budou vás posouvat kupředu k úspěšnému cíli.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: