Výsledek Testu (nemazat)

Dobrý den,


děkujeme, že jste si vyzkoušeli náš test znalostí. Výsledky testu naleznete níže. 

S LIGS University ušetříte nejen čas a peníze, ale stanete se i součástí mezinárodní komunity, která vytříbí vaše znalosti na nadstandardní úroveň. 
 

Pro více informací o studiu nás neváhejte kontaktovat na enrollment@ligsuniversity.com nebo vyplňte přihlášku už teď! 

-----------------------------

 

Hvězdičkou (*) jsou označeny správné odpovědi. 

OBLAST MANAGEMENT - Co je to krizový management?

 • Univerzální termín pro pojmenování procesů spojených se zvládáním krizových situací přírodního, antropogenního, sociálně-společenského, ekonomického či podniko-hospodářského charakteru.
 • Nesystematická odezva na neočekávané události, které ohrožují lidi, majetky, finanční i operační stabilitu společnosti. (*)
 • V turbulentním podnikatelském prostředí se stále častěji stává originální součástí manažerské práce.

OBLAST PERSONALISTIKA - Čím se zabývá metoda kariérních tras?

 • Pořadím posloupnosti pracovních míst a pracovních funkcí, kterými jedinec postupuje během svého pracovního života. (*)
 • Diagnózou správného kariérního postupu (spokojenost zaměstnance a růst jeho výkonu). (*)
 • Přechodem zaměstnanců na náročnější a odpovědnější pozice, který může být spojen i se zvýšením společenského postavení v rámci hierarchické struktury.

OBLAST PROJEKTOVÝ MNGT - Co je Balanced Scorecard?

 • Strategický systém řízení, který prakticky rozpracovává a převádí poslání a vizi podniku do specifických cílů a úkolů. (*)
 • Systém řízení kvality.
 • Strategický systém řízení, který rozpracovává cíle zaměstnanců ve vazbě na motivační a hodnotící systém.
 • Strategický systém řízení, který dává praktický návod na to, jak definovat správně ekonomické cíle podniku.
 • Demingův cyklus pro kontinuální zlepšování procesů.

OBLAST PROJEKTOVÝ MNGT - Variabilitou v procesech se zabývá metoda?

 • Six Sigma. (*)
 • Lean.
 • Statistika.
 • Kaizen.
 • Omega.

OBLAST MANAGEMENT - Odpovědi na otázky „Kde chceme být?“, „Jak se tam dostaneme (směr a způsob)?“ a „Co pro to uděláme?“ vyjadřují:

 • Přání a cíle firmy.
 • Vizi, misi (hodnoty) a priority firmy. (*)
 • Závaznou formulaci odkazu zakladatelů firmy.

OBLAST MANAGEMENT - Leadership je:

 • Způsob řízení vedoucí k dosažení stanovených cílů.
 • Uplatňování sociálního vlivu, kterým dosahujeme u druhých přijetí konkrétních cílů a spolupráce na nich. (*)
 • Záležitostí osobní pokory a profesionální vůle. (*)

OBLAST FINANCE - Jakou funkci má manažerské účetnictví?

 • Zobrazuje externí a interní vztahy mezi útvary, odděleními, členitost výrobního programu a sleduje procesy ve firmě. (*)
 • Slouží jako hlavní podklad pro stanovení daňové povinnosti podniku.
 • Slouží pro kontrolu a plánování výsledků firmy a efektivní řízení podniků. (*)
 • Sleduje aktiva a pasiva podniku, výnosy, náklady a hospodářský výsledek.

OBLAST MANAGEMENT - Inovace členíme na:

 • Výrobkové, výrobní, provozní a služeb.
 • Produktové, procesní, marketingové a organizační. (*)
 • Provozní, výrobní, firemní a organizační.
 • Organizační, finanční, marketingové a prodejní.
 • Dlouhodobé, střednědobé, krátkodobé a obratové.

OBLAST SALES - Effective Customer Response je jedním z trendů ve vývoji obchodování. Která z níže uvedených charakteristik neodpovídá znakům ECR?

 • Jedná se o společnou iniciativu výrobců a členů dodavatelských řetězců.
 • Jde o snahu zrychlit, zlevnit a usnadnit cesty od výrobce k zákazníkovi.
 • Jedná se o jednu z metod podpůrného marketingového výzkumu k získávání zpětné vazby od zákazníka z distribučního řetězce. (*)
 • Jedná se o redesign procesů a změnu přístupů v řízení dodávek zboží.
 • Jde o nový směr komunikace se zákazníkem založený na moderních technologiích. (*)

OBLAST FINANCE - Které z vyjmenovaných organizací nepatří mezi tzv. subjekty mezinárodních ekonomických vztahů?

 • GP = Green Peace. (*)
 • WTO = World Trade Organisation.
 • UNCTAD = United Nation Conference on Trade and Development.
 • OECD = Organisation for European Economic Cooperation and Development.
 • IMF = International Monetary Fund.
 • IBRD = International Bank for Reconstruction and Development.

OBLAST PROJEKTOVÝ MNGT - Jaké jsou činnosti Projektového manažera?

 • Koordinuje všechny členy projektového týmu. (*)
 • Plánuje a stanovuje pravidla pracovních porad. (*)
 • Navrhuje finanční plnění jednotlivých cyklů projektu.
 • Provádí zpětný audit uzavřeného projektu.

OBLAST MANAGEMENT - Co je to business model?

 • Podnikatelský plán.
 • Princip, jak firma vytváří, předává a získává hodnotu. (*)
 • Část business strategie. (*)
 • Popis základních aspektů podnikání. (*)

OBLAST PERSONALISTIKA - Co je cílem týmového odměňování pracovníků?

 • Povzbuzovat, posilovat a upevňovat takové chování, které vede k efektivnímu týmovému výkonu. (*)
 • Odměnit týmového hráče v pravý čas na pravém místě.
 • Povýšit týmový výkon nad výkon ostatních jednotlivců.
 • Přimět specialisty ve svém oboru, aby pracovali týmově.

OBLAST MARKETING - Co znamená „Haló efekt“ v reklamě?

 • Přenos účinku komunikace jedné značky na jinou značku nebo produkt. (*)
 • Parazitní jev, který nastane, pokud spotřebitelé nedostatečně rozlišují mezi podobnými značkami nebo produkty. (*)
 • Dlouhodobý dozvuk propagace v cílové skupině.
 • Informační přesah propagace do jiných (sekundárních) cílových skupin.

OBLAST FINANCE - Cílem sledování finančních rizik v podniku je:

 • Zabránit selhání regulované finanční instituce a tím chránit klienty. (*)
 • Zajistit důvěru široké veřejnosti ve finanční systém. (*)
 • Zajistit bezpečný a zdravý chod bankovního systému. (*)
 • Podpořit účinný a konkurenceschopný finanční systém. (*)
 • Odhalit silná místa podniku.
 • Podpořit měnovou stabilitu. (*)

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: