Dr. Grigory Sergeenko

Dr. Grigory Sergeenko
Dr. Grigory Sergeenko
Professor of Financial, Risk Management, and Project Management

Dr. Grigory Sergeenko je výkonným ředitelem společnosti Stronghold s.r.o. Po osm let pracoval jako Senior Quantitative Analyst, Senior Risk Manager a ředitel výzkumu a vývoje v různých zajišťovacích fondech a investičních domech v Praze, Ženevě, Londýně, Rusku a Dánsku. 

Byl zodpovědný za matematické modelování obchodních strategií v oblasti výzkumu a vývoje v Matlabu. Podílel se na vytváření systému pro testování konceptu padacího nože v systémech Matlab a replikačních systémech zajišťovacích fondů. Vyvinul systém řízení rizik v Matlabu společně s monitorováním rizik v reálném čase se stochastickým modelováním trhu a výpočtem výkonnosti. Také vytvořil originální systém hlášení rizik v prostředí Matlab (VAR, CVaR, korelace, volatility, omega poměry atd.) s automatickým systémem generování zpráv.

Vedl vývoj původního automatizovaného kvantitativního systému s mimosmyslovým modelováním pro americké akcie; nového robustního systému hodnocení pro kvantitativní modely; monitoru sledování rizik a výkonu v reálném čase se systémem výstrah a systém obchodování na webu.

Grigory obdržel následující tituly:

  • 1999 - PhD v aplikované matematice v oblasti financí, Rosvstovská státní ekonomická univerzita, Rusko;
  • Nejlepší doktorát v Rusku v roce 1999 (uděleno Nejvyšší atestační komisí v Moskvě);
  • 1997 - MSc s vyznamenáním v Aplikované matematice, Státní technická univerzita, Novocherkassk, Rusko;
  • 1997 - MSc s vyznamenáním v oboru Management, Rosvstovská státní ekonomická univerzita, Rusko.

V ruských časopisech publikoval Grigory monografii a více než 40 článků o různých aspektech stochastického programování, umělé inteligence a praktických aspektů řízení moderní firmy. V roce 2011 získal Grigory patent na "Původní ERP systém pro adaptivní řízení podniku". V roce 2019 získal ocenění "Excellence in Finance Award for the contribution to the Applied Finance Industry by FiNext" (Singapore, 2019).

Grigory je odborníkem v oblasti vývoje systémů a procesního inženýrství při budování různých obchodních strategií s předzpracováním dat, čistého testování vzorků, řízení rizik a kontroly robustnosti, jakož i aplikovaného matematického modelování a stochastického programování.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: