Clone of Přihláška na Interactive Online DBA

Podejte oficiální přihlášku ke studiu na LIGS University. 

Sestavte si studijní plán, přiložte veškeré dokumenty pro přijetí a zvolte způsob platby školného. 
Naši experti na přijímací řízení vaši přihlášku zkompletují a doladí s vámi detaily.
Následně přihlášku předají k posouzení zástupci prorektora pro studijní záležitosti.
Přihlaste se dnes, začněte studovat zítra.

 

 

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: