MBA Stipendia

Jak financovat studium?

Získejte slevu na školném. Udělejte si finanční plán. Promyslete, zda můžete získat stipendium či finanční podporu na studium.

 

MBA Prospěchové stipendium pro nové studenty

Toto prospěchové stipendium se uděluje studentovi za vynikající výsledky v bakalářském studiu, měřitelné kumulativním průměrem GPA a doložené oficiálním dodatkem k diplomu vydaným institucí udělující bakalářský titul.

Prospěchová stipendia se udělují studentům, kteří absolvovali bakalářské studium na akreditované instituci sestávající z nejméně 120 amerických kreditů na americké instituci nebo 90 amerických kreditů (tj. 180 ECTS) na evropské instituci nebo odpovídající ekvivalent pro ostatní části světa.

GPA studentů se počítá kumulativně od začátku studia bakalářského programu. 
Tabulku, která odpovídá výši stipendií (ve smyslu procentuální slevy na školném), s požadovanými hodnotami GPA, zveřejňuje prorektor každoročně první pracovní den v lednu v dodatku ke stipendijnímu řádu. 

MBA prospěchové stipendium pro stávající studenty LIGS University

Toto prospěchové stipendium je udělováno studentovi za vynikající výsledky ve studiu MBA na LIGS, které jsou měřitelné kumulativním průměrem GPA a jsou doloženy záznamy tajemníka LIGS University. 

Toto prospěchové stipendium je udělováno studentům, kteří úspěšně absolvovali alespoň 18 amerických kreditů na LIGS University, konkrétně všechny kurzy MBA na úrovni 500. GPA studentů se počítá kumulativně za všechny absolvované kurzy MBA.

Tabulku, která odpovídá výši stipendií (ve smyslu procentuální slevy na školném) s požadovanými výsledky GPA, zveřejňuje prorektor každoročně první pracovní den v lednu v dodatku ke stipendijnímu řádu.

Studentům, kteří se zapíší do kurzů úrovně 600 - před absolvováním všech kurzů úrovně 500 - je přiděleno školné, které ještě neodráží prospěchové stipendium. Oprávnění studenti, kteří již zaplatili školné, si mohou vybrat, zda jim bude školné vráceno, nebo zda si jej započtou do budoucího studia.

Stipendia pro absolventy

LIGS nabízí stipendia absolventům všech stávajících nebo minulých programů nabízených LIGS University nebo Edu Effective. 
Absolventská stipendia jsou udělována v pevně stanovené výši finanční podpory, která se vztahuje na první platbu školného. 
Výši stipendií pro absolventy zveřejňuje prorektor každoročně první pracovní den v lednu v dodatku ke stipendijnímu řádu. 
 

Stipendium Josepha Jamese LeVesque

Toto speciální stipendium pojmenované po zesnulém významném členu fakulty LIGS Dr. Josephu (Joe) LeVesqueovi je jednorázové stipendium, které může být uděleno nastupujícímu nebo pokračujícímu studentovi či uchazeči po splnění podmínek a kritérií vyhlášených Rektorem.
Výši stipendia a kritéria pro jeho udělení vyhlašuje rektor a prorektor (na pokyn rektora) jsou každoročně zveřejňa v dodatku stipendijního řádu první pracovní den v lednu.
 

Hawaii Residents’ Special Scholarships

Tento speciální typ stipendia může být nabídnut nastupujícím nebo současným studentům s bydlištěm ve státě Havaj s dobrými studijními výsledky.

Výši a podmínky pro udělení stipendia vyhlašuje rektor a zveřejňuje je mimo jiné v každoročním dodatku k pravidlům pro udělování stipendií, který vydává prorektor (na základě pokynů prezidenta) první pracovní den v lednu.

Více o tomto stipendiu 

Rektorská stipendia na základě potřeby

Tento specifický typ zvláštního rektorského stipendia může být nabídnut nastupujícím nebo současným studentům, pokud se rektor rozhodne tato stipendia pro daný rok zavést.

V takovém případě je vytvořen zvláštní výbor pro stipendia jmenovaný prorektorem pro studijní záležitosti, jehož předsedou je prorektor pro studijní záležitosti a místopředsedou zástupce prorektora pro studijní záležitosti. Výbor rozhoduje na základě podkladů předložených žadateli.

Výši a podmínky pro přiznání stipendia rektora na základě potřeb vyhlašuje rektor a prorektor (na pokyn prezidenta) je zveřejňuje v každoročním dodatku ke stipendijním pravidlům první pracovní den v lednu.


 


 

Zvláštní stipendia financovaná externím poskytovatelem/dárcem

Toto zvláštní stipendium je jednorázové nebo průběžné stipendium, které může být přiznáno studentovi nebo uchazeči po splnění podmínek vyhlášených předsedou jménem externího poskytovatele/dárce.

Výši a podmínky pro přiznání zvláštního stipendia vyhlašuje rektor (ve spolupráci s externím poskytovatelem/dárcem) a prorektor je v každoročním dodatku ke stipendijnímu řádu (na pokyn rektora) první pracovní den v lednu nebo, je-li to nutné nebo účelné, dříve samostatným způsobem.


 

 

 

Stipendia poskytovaná federálními, státními nebo místními orgány nebo americkou nadací

Federální vláda USA, stát Havaj, město Honolulu nebo americká nadace mohou poskytovat stipendia, která se mohou vztahovat na (některé) studenty LIGS.

Tato stipendia mohou být udělena studentům, kteří splňují všechny podmínky vyhlášené nadřízenými subjekty a prezidentem.

Podmínky pro přiznání těchto stipendií zveřejňuje prorektor (na pokyn rektora) každoročně první pracovní den v lednu nebo, je-li to nutné nebo obezřetné, dříve samostatným způsobem v dodatku ke stipendijnímu řádu.


 

 


 

Další možnosti financování studia

Zaměřte se na finance - uspořádejte si myšlenky a naplánujte svůj rozvoj

Rozdělte si finanční prostředky na menší části, které lépe zvládnete.

Úspory nebo z měsíčního výdělku formou splátkového kalendáře. Nastavte si výši splátek tak, aby neohrozily váš měsíční rozpočet. 

  • Čím kratší splátkový kalendář, tím více ušetříte
  • Výši splátek můžete v průběhu studia změnit - splátkový kalendář tak můžete prodloužit nebo naopak zkrátit

Zde je několik tipů, jak můžete financovat své studium

Vaše úspory

Úspory nebo z měsíčního výdělku formou splátkového kalendáře. Nastavte si výši splátek tak, aby neohrozily váš měsíční rozpočet. 

  • Čím kratší splátkový kalendář, tím více ušetříte
  • Výši splátek můžete v průběhu studia změnit - splátkový kalendář tak můžete prodloužit nebo naopak zkrátit
Program Benefit Plus

Benefit Plus je program zaměstnaneckých výhod, díky němuž mohou zaměstnavatelé poskytovat různé doplňkové bonusy svým zaměstnancům nad rámec mzdy. Mezi oblasti a produkty, kde mohou zaměstnanci benefitní programy uplatnit, je také zvýhodněné studium na LIGS University. Podrobné informace

Staňte se Ambasadorem LIGS University

Jste spokojen/a se studiem? Staňte se naším ambasadorem, přiveďte nového studenta a snižte si své školné.

Oslovte zaměstnavatele

Kvalifikovaní zaměstnanci jsou nejcennějším aktivem každé společnosti. Informujte se o možnosti hrazení vašeho kariérního rozvoje na vašem HR oddělení. 

A ještě několik tipů na financování

  • Stipendium u vládní organizace podporující vzdělávání v konkrétních segmentech
  • Pomoc od církevní organizace, které jste součástí
  • Stipendium od filantropů nebo outside soukromých organizací
  • Hrazení školného pomocí zaměstnaneckých benefitů typu Benefit Plus apod. Prozkoumejte program Benefit Plus
  • Pomoc širší rodiny
Podmínky přijetí
Vše o přijímacím řízení
Školné
Jaká je cena programu MBA
FAQ
Podpora & Odpovědi
Převod kreditů
Zúročte své předchozí studium

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: