close

Velká sváteční nadílka. Chceme oslavit konec roku 2022 a odměnit vás za to, že jste s námi. Přihlásit se do losování zde.

Etapa studia 1: Základní modul

Zlepšete se ve svém dosavadním profesním životě a využijte potenciál vzdělání.

Propojte akademické poznatky a pracovní zkušenosti a zároveň řešte aktuální problémy ve svém oboru.

Na LIGS University vás posuneme k vyšším profesním výkonům, větší píli a motivaci a k rychlejšímu dosažení vysněné kariéry. Vstupte s klidem do programu MBA a budujte svou kariéru na pevných podnikatelských základech. 

 

Důkladné seznámení se základními byznys disciplínami.

Na LIGS University vás posuneme k vyšším profesním výkonům, větší píli a motivaci a k rychlejšímu dosažení vysněné kariéry. Vstupte s klidem do programu MBA a budujte svou kariéru na pevných byznysových základech. 

Základní modul - kódy předmětů

501 Management
502 Marketing
503 Finance
504 Komunikace
505 Mezikulturní komunikace
506 Lidské zdroje

Předměty základního modulu

Absolvováním společného základu (18 kreditů) si nejprve vytvoříte představu o základních obchodních postupech a teoriích důležitých pro prosperitu podniku.

Marketing
Osvojte si nové techniky v marketingu.
Komunikace
Kvalitní vedení spočívá v efektivní komunikaci.
Finance
Intenzivní úvod do financí pro nefinančáky.
Human Resources
Udělejte z lidského kapitálu pevný základ svého podnikání.
Mezikulturní komunikace
Prozkoumejte strategie komunikace bez hranic.
Management
Management je zkrátka základ.

Co můžete čekat na LIGS University?

Příležitost k využití znalostí v praxi
Profesní výhoda, díky které budete na pracovním trhu vyčnívat
Zapojení moderních trendů v oboru do každodenních činností
Účinné metody, jak se vyhnout kariérní stagnaci

Společný základ je navržen tak, aby vám dal náskok do studia.


Po zahájení MBA na LIGS University musíte nejprve absolvovat základní modul, který vám poskytne podklad pro další studium. Pro odemknutí modulu specializací je nutné získat 18 kreditů tím, že nejprve splníte všechny kurzy s kódem 500.

Naši experti vám pomohou získat detailní přehled v disciplínách, které na LIGS University považujeme za zásadní pro fungování byznysu.

Spojte akademické poznatky s pracovními zkušenostmi a zároveň se věnujte aktuálním problémům ve svém oboru.

Kde najdete absolventy LIGS University

Naši absolventi působí na středním či vyšším stupni řízení, v soukromém i veřejném sektoru, ve firmách všech velikostí i jako podnikatelé po celém světě.

MBA

Vyberte si program studia


Studovat MBA

 

DBA

Vyberte si obor specializace DBA:

 

MSc

Vyberte si obor specializace MSc:

 

Ph.D.

Vyberte si obor specializace Ph.D.: