close

Registrations for speaking at the Cybersecurity Challenges of the Future conference are now open. Register here

Etapa studia 1: Základní modul

Zlepšete se ve svém dosavadním profesním životě a využijte potenciál vzdělání.

Propojte akademické poznatky a pracovní zkušenosti a zároveň řešte aktuální problémy ve svém oboru.

Na LIGS University vás posuneme k vyšším profesním výkonům, větší píli a motivaci a k rychlejšímu dosažení vysněné kariéry. Vstupte s klidem do programu MBA a budujte svou kariéru na pevných podnikatelských základech. 

 

Důkladné seznámení se základními byznys disciplínami.

Na LIGS University vás posuneme k vyšším profesním výkonům, větší píli a motivaci a k rychlejšímu dosažení vysněné kariéry. Vstupte s klidem do programu MBA a budujte svou kariéru na pevných byznysových základech. 

Základní modul - kódy předmětů

501 Management
502 Marketing
503 Finance
504 Komunikace
505 Mezikulturní komunikace
506 Lidské zdroje

Předměty základního modulu

Absolvováním společného základu (18 kreditů) si nejprve vytvoříte představu o základních obchodních postupech a teoriích důležitých pro prosperitu podniku.

Marketing
Osvojte si nové techniky v marketingu.
Komunikace
Kvalitní vedení spočívá v efektivní komunikaci.
Finance
Intenzivní úvod do financí pro nefinančáky.
Human Resources
Udělejte z lidského kapitálu pevný základ svého podnikání.
Mezikulturní komunikace
Prozkoumejte strategie komunikace bez hranic.
Management
Management je zkrátka základ.

Kde najdete absolventy LIGS University

Naši absolventi působí na středním či vyšším stupni řízení, v soukromém i veřejném sektoru, ve firmách všech velikostí i jako podnikatelé po celém světě.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: