Etapa studia 1: Základní modul

Zlepšete se ve svém dosavadním profesním životě a využijte potenciál vzdělání.

Propojte akademické poznatky a pracovní zkušenosti a zároveň řešte aktuální problémy ve svém oboru.

Na LIGS University vás posuneme k vyšším profesním výkonům, větší píli a motivaci a k rychlejšímu dosažení vysněné kariéry. Vstupte s klidem do programu MBA a budujte svou kariéru na pevných podnikatelských základech. 

 

Důkladné seznámení se základními byznys disciplínami.

Na LIGS University vás posuneme k vyšším profesním výkonům, větší píli a motivaci a k rychlejšímu dosažení vysněné kariéry. Vstupte s klidem do programu MBA a budujte svou kariéru na pevných byznysových základech. 

Základní modul - kódy předmětů

501 Management
502 Marketing
503 Finance
504 Komunikace
505 Mezikulturní komunikace
506 Lidské zdroje

Předměty základního modulu

Absolvováním společného základu (18 kreditů) si nejprve vytvoříte představu o základních obchodních postupech a teoriích důležitých pro prosperitu podniku.

Marketing
Osvojte si nové techniky v marketingu.
Komunikace
Kvalitní vedení spočívá v efektivní komunikaci.
Finance
Intenzivní úvod do financí pro nefinančáky.
Human Resources
Udělejte z lidského kapitálu pevný základ svého podnikání.
Mezikulturní komunikace
Prozkoumejte strategie komunikace bez hranic.
Management
Management je zkrátka základ.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: