5. orlí princip: Prověřuj a důvěřuj

9. 5. 2016

Máte kolem sebe lidi, na které se můžete spolehnout? Nebo se ve vašem okolí pohybují spíše ti, kteří vás pravidelně zklamávají? Jaká od nich máte očekávání a jak se k nim chováte? Stále věnujete pozornost někomu, kdo „selhává“, nebo investujete energii a čas na budování vztahů s těmi, kteří vás nezklamou?

TIP! Zvažte, komu dáváte svoji důvěru, ať už jde o pracovní nebo soukromý život.

S pátým principem bychom se rádi zastavili u pojmů, které se k našim orlím principům výborně hodí, a těmi jsou kompetenční model a odpovědnost.

Co je kompetenční model?

Kompetenční model popisuje všechny kompetence, tedy vlastnosti, kvalifikaci, zkušenosti, znalosti, schopnosti, dovednosti a osobnostní charakteristiky, které jsou potřebné k efektivnímu plnění úkolů a celkovému úspěchu organizace.

Jak pomáhá kompetenční model v praxi?

Kompetenční model je zásadním převodníkem mezi firemní strategií a řízením lidských zdrojů. Pro celou organizaci obsahuje soupis toho, co musí lidé v organizaci umět, aby byla organizace úspěšná. Zároveň pomáhá pojmenovat a rozvíjet ty kompetence, které lidé v organizaci nemají nebo je potřebují zlepšit.

Dobře zpracovaný kompetenční model pomáhá:

  • uvědomit si klíčové kompetence, které organizace potřebuje ke svému úspěchu;
  • směřovat a plánovat rozvoj kompetencí lidí v organizaci;
  • plánovat nábor nových pracovníků v souladu s potřebami organizace;
  • sjednotit jazyk manažerů, personalistů a ostatních pracovníků.

Kompetenční model ovlivňuje personální strategii, stává se součástí popisu pracovního místa. Využívá se při hodnocení pracovníků i při jejich výběru.

Abychom mohli pokročit dále, musíme se zastavit u pojmu odpovědnost.

Co je vlastně odpovědnost?

Odpovědnost vyplývá z povinnosti pracovníka plnit činnosti a úkoly dané popisem pracovního místa. Zahrnuje jednak odpovědnost za samotné provedení dané činnosti či úkolu, tak i odpovědnost za dosažené výsledky a jejich kvalitu.

My se však v organizaci nezabýváme jen odpovědností jednoho konkrétního pracovníka, ale potřebujeme kolektivní odpovědnost, a proto musíme vytvořit matici odpovědností v organizaci.

Co je matice odpovědností?

Matice odpovědností, někdy též nazývaná jako matice přiřazení odpovědností, je metoda používaná pro přiřazení a zobrazení odpovědností jednotlivých osob či pracovních míst v nějakém úkolu (projektu, službě či procesu) v organizaci.

Jaké je praktické využití matice odpovědností?

Matice odpovědností slouží pro rozdělení a přiřazení odpovědností jednotlivým členům týmu v projektech, procesech nebo jejich částech. Existuje několik variant matic, které se mezi sebou liší rozsahem přiřazovaných odpovědností. Mezi nejpoužívanější patří matice RACI a RASCI, které si níže vysvětlíme.

Co je matice odpovědnosti RACI?

Matice odpovědnosti RACI je metoda pro přiřazení a zobrazení odpovědností jednotlivých osob či pracovních míst v nějakém úkolu (projektu, službě či procesu) v organizaci. RACI je akronym z počátečních písmen slov:

  • R - Responsible  - kdo je odpovědný za vykonání svěřeného úkolu
  • A - Accountable (někdy též Approver) - kdo je odpovědný za celý úkol, je odpovědný za to, co je vykonáno
  • C - Consulted - kdo může poskytnout cennou radu či konzultaci k úkolu
  • I - Informed - kdo má být informován o průběhu úkolu či rozhodnutích v úkolu

Co je matice odpovědnosti RASCI?

Matice odpovědnosti RASCI je obměnou matice RACI, pouze obohacená o prostřední písmeno “S”:

  • S - Support - kdo zajišťuje podporu v průběhu realizace činnosti/procesu/služby.

Metoda RASCI je tedy rozšířením matice RACI o osoby, které podporují vykonání svěřeného úkolu.

Chcete se dozvědět více a naučit se, jak zacházet s kompetencemi a odpovědností ve své organizaci? Studujte u nás Interactive Online MBA! Více o programu se dozvíte ZDE.

 

Autorka: Ing. Lencová Veronika, MBA
Lektorka a spisovatelka zabývající se výkonností firem (Lencovaveronika.cz)

Application for study

Interactive online: