Výsledek Testu (nemazat)

Aloha!


Thank you for taking the trial test. At LIGS University you will not only be able to save time and money, but you can be part of a worldwide community that will cultivate you beyond standard knowledge.

 

Do not hesitate to contact us at enrollment@ligsuniversity.com for more information, or do not lose a minute and fill out the application now!

------------------

 

The correct answers are marked by an asterisk (*).

MODULE INTERCULTURAL COMMUNICATION: Which cultural feature according to Hofstede grants a culture the competitive advantage of employee commitment?

 • Masculinity. 
 • Collectivism. (*)
 • Large power distance. 
 • Strong uncertainty avoidance. 

MODULE MANAGEMENT: D = dissatisfaction with the status quo; V = vision; F = first steps; R = resistance to change. What is the Beckhard and Harris change formula?

 • (D + V + F) > R 
 • (D x V x F) < R 
 • (D x V x F) > R (*)
 • (D + V + F) < R 

MODULE PROJECT MANAGEMENT: What are the typical characteristics of a project?

 • It uses unlimited resources. 
 • It consists of activities with set start and end dates. (*)
 • Usually it has a budget. (*)
 • It has a single goal or set of goals. (*)

MODULE FINANCE: Which of the given definitions characterizes a premium bond?

 • A bond in which the present value of the bond is equal to its face value. 
 • A bond in which the present value of the bond is less than its face value. 
 • A bond in which the present value of the bond is greater than its face value. (*)

MODULE FINANCE: In 3 years you are to receive $5,000. If the interest rate were to suddenly increase, the present value of that future amount to you would:

 • Remain unchanged. 
 • Rise. 
 • Fall. (*)
 • Cannot be determined without more information. 

MODULE COMMUNICATION: Which of the phases of the communication process helps you determine how successful your communication was?

 • Choice of the channel. 
 • The feedback phase. (*)
 • The decoding phase. 
 • The encoding phase. 
 • The context. 

MODULE HUMAN RESOURCES: How would you define intrinsic motivators?

 • They originate from the nature of work itself. (*)
 • Examples of intrinsic motivators is job satisfaction, personal development etc. (*)
 • They are largely psychological. (*)
 • They are tangible such as pay rise, bonuses etc. 
 • They originate when an individual is with other people. 

MODULE MARKETING: What should you aim to determine with a strategic marketing plan?

 • Your overall advertising budget. 
 • How to be where your customers are so that they hear your message. (*)
 • How to deliver quality content online. 
 • A schedule for your press releases. 

MODULE MARKETING: A product which has low relative market share in a low growth market is known as a:

 • Question mark. 
 • Dog. (*)
 • Star. 
 • Cash cow. 

MODULE MANAGEMENT: How would you define an autocratic manager?

 • The decision of manager is discussed with employees. 
 • He/she makes use of subordinate centered leadership. 
 • Input of employees is sought and given. 
 • The autocratic manager basically tells employees what to do. (*)
 • Manager retains most of the information. (*)

MODULE MARKETING: Which form of promotion is aimed at creating a good image of company in heavy competition and thus increasing the goodwill of the seller?

 • Advertising. 
 • Direct mail. 
 • Personal selling. 
 • Public relations. (*)

MODULE HUMAN RESOURCES: Core competencies are defined as:

 • The knowledge, skills and abilities which are needed based on job description. 
 • Skills and abilities required by manager of a concrete position. 
 • The knowledge required for the position based on the educational background. 
 • The knowledge, skills, and abilities necessary for successful performance in the concrete position. (*)
 • Skills that help employee to be successful in the position. 

MODULE HUMAN RESOURCES: Exit Interview should be given to a person, who:

 • Leaves the company. (*)
 • Rejected your job offer. 
 • Leaves the position to move within the company. (*)
 • Did not succeed in the recruitment process. 

MODULE COMMUNICATION: Which form of delivering a message is the most effective but least efficient?

 • Face-to-face meeting. (*)
 • Mass email. 
 • Small group presentation. 
 • Cover letter with detailed instructions attached. 

MODULE MANAGEMENT: What are the typical definitions of a Leader (as opposed to a Manager)?

 • Thinks long term. (*)
 • Knows the day-to-day business. 
 • Focuses on new breakthrough processes. (*)
 • Thinks tactics.

Dobrý den,


děkujeme, že jste si vyzkoušeli náš test znalostí. Výsledky testu naleznete níže. 

S LIGS University ušetříte nejen čas a peníze, ale stanete se i součástí mezinárodní komunity, která vytříbí vaše znalosti na nadstandardní úroveň. 
 

Pro více informací o studiu nás neváhejte kontaktovat na enrollment@ligsuniversity.com nebo vyplňte přihlášku už teď! 

-----------------------------

 

Hvězdičkou (*) jsou označeny správné odpovědi. 

OBLAST MANAGEMENT - Co je to krizový management?

 • Univerzální termín pro pojmenování procesů spojených se zvládáním krizových situací přírodního, antropogenního, sociálně-společenského, ekonomického či podniko-hospodářského charakteru.
 • Nesystematická odezva na neočekávané události, které ohrožují lidi, majetky, finanční i operační stabilitu společnosti. (*)
 • V turbulentním podnikatelském prostředí se stále častěji stává originální součástí manažerské práce.

OBLAST PERSONALISTIKA - Čím se zabývá metoda kariérních tras?

 • Pořadím posloupnosti pracovních míst a pracovních funkcí, kterými jedinec postupuje během svého pracovního života. (*)
 • Diagnózou správného kariérního postupu (spokojenost zaměstnance a růst jeho výkonu). (*)
 • Přechodem zaměstnanců na náročnější a odpovědnější pozice, který může být spojen i se zvýšením společenského postavení v rámci hierarchické struktury.

OBLAST PROJEKTOVÝ MNGT - Co je Balanced Scorecard?

 • Strategický systém řízení, který prakticky rozpracovává a převádí poslání a vizi podniku do specifických cílů a úkolů. (*)
 • Systém řízení kvality.
 • Strategický systém řízení, který rozpracovává cíle zaměstnanců ve vazbě na motivační a hodnotící systém.
 • Strategický systém řízení, který dává praktický návod na to, jak definovat správně ekonomické cíle podniku.
 • Demingův cyklus pro kontinuální zlepšování procesů.

OBLAST PROJEKTOVÝ MNGT - Variabilitou v procesech se zabývá metoda?

 • Six Sigma. (*)
 • Lean.
 • Statistika.
 • Kaizen.
 • Omega.

OBLAST MANAGEMENT - Odpovědi na otázky „Kde chceme být?“, „Jak se tam dostaneme (směr a způsob)?“ a „Co pro to uděláme?“ vyjadřují:

 • Přání a cíle firmy.
 • Vizi, misi (hodnoty) a priority firmy. (*)
 • Závaznou formulaci odkazu zakladatelů firmy.

OBLAST MANAGEMENT - Leadership je:

 • Způsob řízení vedoucí k dosažení stanovených cílů.
 • Uplatňování sociálního vlivu, kterým dosahujeme u druhých přijetí konkrétních cílů a spolupráce na nich. (*)
 • Záležitostí osobní pokory a profesionální vůle. (*)

OBLAST FINANCE - Jakou funkci má manažerské účetnictví?

 • Zobrazuje externí a interní vztahy mezi útvary, odděleními, členitost výrobního programu a sleduje procesy ve firmě. (*)
 • Slouží jako hlavní podklad pro stanovení daňové povinnosti podniku.
 • Slouží pro kontrolu a plánování výsledků firmy a efektivní řízení podniků. (*)
 • Sleduje aktiva a pasiva podniku, výnosy, náklady a hospodářský výsledek.

OBLAST MANAGEMENT - Inovace členíme na:

 • Výrobkové, výrobní, provozní a služeb.
 • Produktové, procesní, marketingové a organizační. (*)
 • Provozní, výrobní, firemní a organizační.
 • Organizační, finanční, marketingové a prodejní.
 • Dlouhodobé, střednědobé, krátkodobé a obratové.

OBLAST SALES - Effective Customer Response je jedním z trendů ve vývoji obchodování. Která z níže uvedených charakteristik neodpovídá znakům ECR?

 • Jedná se o společnou iniciativu výrobců a členů dodavatelských řetězců.
 • Jde o snahu zrychlit, zlevnit a usnadnit cesty od výrobce k zákazníkovi.
 • Jedná se o jednu z metod podpůrného marketingového výzkumu k získávání zpětné vazby od zákazníka z distribučního řetězce. (*)
 • Jedná se o redesign procesů a změnu přístupů v řízení dodávek zboží.
 • Jde o nový směr komunikace se zákazníkem založený na moderních technologiích. (*)

OBLAST FINANCE - Které z vyjmenovaných organizací nepatří mezi tzv. subjekty mezinárodních ekonomických vztahů?

 • GP = Green Peace. (*)
 • WTO = World Trade Organisation.
 • UNCTAD = United Nation Conference on Trade and Development.
 • OECD = Organisation for European Economic Cooperation and Development.
 • IMF = International Monetary Fund.
 • IBRD = International Bank for Reconstruction and Development.

OBLAST PROJEKTOVÝ MNGT - Jaké jsou činnosti Projektového manažera?

 • Koordinuje všechny členy projektového týmu. (*)
 • Plánuje a stanovuje pravidla pracovních porad. (*)
 • Navrhuje finanční plnění jednotlivých cyklů projektu.
 • Provádí zpětný audit uzavřeného projektu.

OBLAST MANAGEMENT - Co je to business model?

 • Podnikatelský plán.
 • Princip, jak firma vytváří, předává a získává hodnotu. (*)
 • Část business strategie. (*)
 • Popis základních aspektů podnikání. (*)

OBLAST PERSONALISTIKA - Co je cílem týmového odměňování pracovníků?

 • Povzbuzovat, posilovat a upevňovat takové chování, které vede k efektivnímu týmovému výkonu. (*)
 • Odměnit týmového hráče v pravý čas na pravém místě.
 • Povýšit týmový výkon nad výkon ostatních jednotlivců.
 • Přimět specialisty ve svém oboru, aby pracovali týmově.

OBLAST MARKETING - Co znamená „Haló efekt“ v reklamě?

 • Přenos účinku komunikace jedné značky na jinou značku nebo produkt. (*)
 • Parazitní jev, který nastane, pokud spotřebitelé nedostatečně rozlišují mezi podobnými značkami nebo produkty. (*)
 • Dlouhodobý dozvuk propagace v cílové skupině.
 • Informační přesah propagace do jiných (sekundárních) cílových skupin.

OBLAST FINANCE - Cílem sledování finančních rizik v podniku je:

 • Zabránit selhání regulované finanční instituce a tím chránit klienty. (*)
 • Zajistit důvěru široké veřejnosti ve finanční systém. (*)
 • Zajistit bezpečný a zdravý chod bankovního systému. (*)
 • Podpořit účinný a konkurenceschopný finanční systém. (*)
 • Odhalit silná místa podniku.
 • Podpořit měnovou stabilitu. (*)

Application for study

Interactive online: