Ing. Viktória Halásová Štipáková, MBA

Ing. Viktória Halásová Štipáková, MBA
Viktória Halásová Štipáková
Assistant Professor

Viktória v súčasnosti pracuje ako procesný špecialista a konzultant v spoločnosti zaoberajúcej sa predajom a skladovaním tovaru. Cieľom štartujúceho projektu je optimalizácia interných procesov. Na projektoch, ktorých cieľom bolo optimalizovať procesy a nastaviť ich fungovanie v kontexte nastavenia merateľných ukazovateľov, vyhodnocovania ich plnenia s dopadom na hodnotenie a motiváciu zamestnancov, Viktória absolvovala v rôznych firmách, štátnych alebo verejných spoločnostiach. Okrem skúseností z nastavovania procesov a všetkých ich atribútov sa momentálne venuje aj pretaveniu zásad spoločenskej zodpovednosti do každodenných procesov jednotlivých spoločností, čo je v súčasnej dobe veľkou výzvou na oboch stranách. Práca a komunikácia so zamestnancami na rôznych organizačných úrovniach a v rôznych typoch spoločností jej dali základ na poznanie rôznych perspektív podnikov a firiem, v ktorých sa podieľa na realizovaný interných alebo externých projektov a to či už na pozícií projektového manažéra, lídra projektovej skupiny alebo člena projektového tímu.

Viktória sa zameriava hlavne na zlepšovanie podporných procesov akými je materiál manažment, logistika, právne služby, riadenie ľudských zdrojov, účtovníctvo a reporting apod., ktorých postupnosť je vo väčšine spoločností rovnaká a preto môže využívať bohaté skúsenosti nadobudnuté praxou v rôznych spoločnostiach. Metodické skúsenosti si rozšírila štúdiou MBA na Ligs Univerzite, kde v súčasnosti pracuje ako lektor so špecializáciou na procesné a projektové riadenie ako aj spoločenskú zodpovednosť.

Ako procesný manažér alebo konzultant chápe svoju pozíciu ako pozíciu osobného trénera, ktorý dokáže ukázať zákazníkovi možnosti zmeniť stravovanie, cviky a životných štýl, možnosti, prostriedky ako aj časový horizont jednotlivých výsledkov ale najdôležitejšia a najťažšia práca je na samotnom klientovi, ktorý sám musí chcieť do zmien ísť, vykonávať ich a vyvodzovať si zodpovednosť za nesplnené úlohy.

Application for study

Interactive online: