close

Big Holiday Giveaway. We would like to celebrate 2022 and reward you for being with us. Subscribe here.

Bc. Ilona Bartovská

Bc. Ilona Bartovská
Bc. Ilona Bartovská
Lektorka pro oblast personalistiky

Ilona Bartovská pracuje jako poradce, konzultant a lektor v oblasti řízení lidských zdrojů ve výrobních společnostech. 6 let pracovala jako HR manažer pro zahraniční výrobní společnost v oblasti elektro průmyslu. Předchozí zkušenosti v rozsahu 5 let má z automobilového průmyslu, japonské výrobní společnosti.

Podařilo se jí vybudovat a zavést systém funkčního řízení lidských zdrojů na tzv. „zelené louce“. Nastavit a vytvořit kompletně pravidla pro celé HR ve společnosti, nastavit nově pravidla v HR oblasti, zajistit hromadné propouštění a režim částečné zaměstnanosti, implementovat nový SW na zpracování mezd.

Poskytuje také poradenství v oblasti personalistiky ve vlastní poradenské společnosti a zároveň působí jako externí lektor v oblasti personalistiky pro vzdělávací agentury.

Působila jako mentor pro pozici Specialista náboru a jako lektor pro odbornou zkoušku podle Národní soustavy kvalifikací: Personalista, Specialista náboru, Specialista mezd a odměňování.

Je autorizovanou osobou dle MPSV pro ověřování odborné způsobilosti pro profesní kvalifikace: Personalista, Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců, Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců, Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, Specialista pracovně právních vztahů.

Ilona Bartovská také vede pracovně právní poradnu pro Český rozhlas Plzeň a publikuje odborné články v časopise Praktická personalistika a Moderní řízení.

V roku 2015 získala ocenění Tutorka roku za své působení v programu MBA – Řízení lidských zdrojů.

Absolvovala kurz Mediace na Pražské vysoké škole psychosociálních studií s.r.o.

V roce 2013 pracovala jako mentor pro stážisty v rámci vzdělávacího programu Specialista náboru. Úkolem bylo vyškolit stážisty jako odborníky v procesu náboru zaměstnanců („inhouse recruiter“ a „konzultant personální agentury“).

Od roku 1986 do roku 2004 pracovala v pojišťovnictví na různých pracovních pozicích: obchodní zástupce, ředitelka obchodu pro divizi západočeský a severočeský region, vedoucí underwritingu, vedoucí odboru správy (oddělení vymáhání pohledávek, vznik pojištění, IT, VIP obchod, pojištění odpovědnosti).

Na pozicích HR managera především zajišťuje následující personální činnosti: vytváření interních směrnic (pracovní a docházkový řád, mzdový předpis atd.), příručky pro zaměstnance, systém benefitů, vzdělávací programy, poskytování právního poradenství pro liniové manažery, školení zaměstnanců, odpovědnost za BOZP a OOPP, pracovní podmínky, personální politiku, jednání s dodavateli služeb (právní servis, personální agentury, vzdělávání, stravování, pracovní oblečení) jednání s ÚP (povolení „částečná zaměstnanost“), řízení recepce, administrativní podpora, mzdové účtárny, sekretariátu, zavádění ISO 14001 (manažer EMS), pravidelné nábory dělníků, vedení pohovorů s uchazeči o zaměstnání i v anglickém jazyce, zavádění systému hodnocení zaměstnanců. Působí jako generalista, tj. s kompletní odpovědností za oblasti ŘLZ ve firmě.

V manažerských pozicích působí od 30 let, řídila různé týmy pracovníků (52 obchodních zástupců, specialisty a odborníky na rizika v pojišťovnictví, administrativní pracovníky apod.).

Bakalářský titul získala na Západočeské univerzitě Plzeň, fakulta Pedagogická, obor Sociální práce a pedagogika v roce 1999.  

Další odborné studium absolvovala v roce 2007 - 2009 na Karlově univerzitě Praze, fakultě Personální řízení a andragogika, obor Personální řízení (SDS), závěrečná práce na téma Uplatnění žen v managementu.

Rovněž absolvovala v roce 2009 ve společnosti Trigon Plzeň, rekvalifikační kurz Mzdová účetní.

V roce 2011 u společnosti VOX s.r.o., vzdělávací agentura absolvovala program tutor e-learningových kurzů pro „soft skills“.

V průběhu své kariéry poskytovala jak interní školení obchodních dovedností a sazebníku pro obchodní zástupce, následně školení v oblasti EMS ve výrobní firmě (Auditor EMS) a externě přednášky v rámci dlouhodobých kurzů HR akademie, rekvalifikační kurz Personalista a další pro vzdělávací agentury: Institut certifikovaného vzdělávání s.ro., Praha, Pragoeduca s.r.o, V- studio, České Budějovice, Grafia s.r.o. Plzeň.

Dále absolvovala široké spektrum manažerského odborného vzdělávání, sleduje nové trendy v oblasti personalistiky a lidských zdrojů, účastní se setkání personalistů, je členka Okresní hospodářské komory Plzeňského kraje, je zapojena do projektu Podpora podnikání žen, působí v programu Stáže ve firmách a mentoringu.

Kromě výše zmíněného je členkou Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje a členkou realizačního týmu projektu zaměstnávání uchazečů 50+.

Jako lektor preferuje při výuce sdílení a konzultace praktických příkladů z denní praxe. Jejím lektorským cílem je naučit studenty na konkrétních příkladech jak řešit pracovní situace a předat jim své zkušenosti a znalosti v takové podobě, aby je mohli převzít id od své práce.

Motto: „Neúspěch nás učí, že porážka se dá přežít. Neuspět není ostuda. Ostuda je bát se vstát a zkusit to znovu.” - B. Barber -

MBA

Select your study program:

MBA Program

 

DBA

Choose your field of specialization:

 

MSc

Choose your field of specialization:

 

Ph.D.

Choose your field of specialization: