close

Big Holiday Giveaway. We would like to celebrate 2022 and reward you for being with us. Subscribe here.

Ing. Vojtěch Brant

Ing. Vojtěch Brant
Ing. Vojtěch Brant
Lektor pro oblast personalistiky

Vojtěch Brant je spoluvlastníkem a jednatelem společnosti BRED Consulting, s.r.o. poskytující poradenské  a konzultační služby především v oblasti lidských zdrojů, personální práce a rozvoje společností. 

Dále je spoluvlastníkem a jednatelem společnosti SECURITY INVESTMENT, s.r.o., která je zaměřena na poskytování bankovních služeb, pojišťovacích služeb a služeb ochrany majetku a osob.Samostatně pracuje jako lektor a kouč individuálního rozvoje osobnosti. Pracuje jako kouč osobního rozvoje a mediátor.

V minulosti pracoval jako vedoucí analytik a následně jako ředitel v Podniku výpočetní techniky a to na okresní i krajské úrovni. Zde se podílel na implementaci počítačového zpracování SIPO, kuponové privatizace a následně RMS. Dále nastoupil do ČS, a.s. jako ředitel okresní pobočky a po roce 1999 přešel do funkce místopředsedy představenstva a ředitele provozního zabezpečení Penzijního fondu ČS. Zde se podílel na realizaci transformace tohoto fondu a zavedení efektivních metod řízení.

V roce 2004 založil se svými spolupracovníky výše uvedené společnosti, ve kterých se podařilo realizovat řadu projektů na podporu vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů. Dále provozuje chráněnou dílnu.

Je zakládajícím členem Obecně prospěšné společnosti Úhlava, která je zaměřena na vzdělávání. V této společnosti se podílel na realizaci projektu přenosu vysokoškolského vzdělávání do Klatov.

Inženýrský titul získal na Vysoké škole elektrotechnické v Plzni, kde studoval obor Výpočetní technika. Dále absolvoval postgraduální vzdělávání na VŠ ekonomické Praha a na soukromé škole psychologie v Praze.

Absolvoval široké spektrum manažerského  a dalšího odborného vzdělávání, sleduje nové trendy v psychologii, vzdělávání dospělých a rozvoji osobnosti. K tomu využívá svých praktických zkušeností poradce, lektora a kouče.

Jako lektor preferuje při výuce maximální interaktivitu mezi přednášejícím a posluchačem. Vede posluchače k tvorbě samostatných názorů a posilování jejich sebedůvěry. Za důležitý prvek vzdělávání dospělých považuje transformaci vědomostí do dovedností.

Jeho lektorským cílem je naučit studenty vnímat problémy jako výzvy a naučit je s takovou výzvou pracovat a přenést tuto dovednost do praxe.

Motto: 
„Nic není nemožné při správném využití dostupných zdrojů."
„Když víš, co chceš, jdi to uskutečnit."

MBA

Select your study program:

MBA Program

 

DBA

Choose your field of specialization:

 

MSc

Choose your field of specialization:

 

Ph.D.

Choose your field of specialization: