close

Big Holiday Giveaway. We would like to celebrate 2022 and reward you for being with us. Subscribe here.

Ing. Tomáš Jindra

Ing. Tomáš Jindra
Ing. Tomáš Jindra
Lektor pro oblast procesního řízení

Tomáš Jindra pracuje jako poradce v oblasti management consultingu. V současné době se zabývá procesním řízením v oblasti bankovního sektoru. Z pohledu praktického zaměření se věnuje implementaci procesního řízení, řízení reengineeringových projektů s využitím moderních procesních přístupů a technik jako je např. Six Sigma a Lean. 

V průběhu své kariéry se věnoval také poradenství v oblasti systémů řízení dle ISO norem: systém řízení bezpečnosti informací, poskytování IT služeb, řízení kvality, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Zároveň se stal auditorem výše zmíněných systémů řízení.

V roce 2005 získal titul inženýra na Provozně-ekonomické fakultě ČZU v Praze.

Jako lektor klade důraz na praktickou využitelnost probírané látky, tak aby předávání informací mělo pro účastníky studia přidanou hodnotu a nabyté znalosti mohli zužitkovat ve svém profesním životě.

Motto: “Dělat správné věci a dělat je správně."

MBA

Select your study program:

MBA Program

 

DBA

Choose your field of specialization:

 

MSc

Choose your field of specialization:

 

Ph.D.

Choose your field of specialization: