close

Big Holiday Giveaway. We would like to celebrate 2022 and reward you for being with us. Subscribe here.

Ing. Libuše Krátká

Ing. Libuše Krátká
Ing. Libuše Krátká
Lektorka pro oblast finančního reportingu a manažerského účetnictví

Libuše Krátká pracuje od roku 1992 na různých pozicích jako účetní. Během své praxe byla zaměstnána u tuzemských i zahraničních společností. Mezi ty významnější patří společnost Shell Czech Republic, a.s., kde působila v letech 1994 - 1996. Během následujících šesti let pracovala jako hlavní účetní v makléřské společnosti CA IB Securities a.s. (dříve IB Austria Securities, a.s.), kde byla zodpovědná za párování a rekonciliace závazků a pohledávek, účtování o dohadných položkách, rezervách, přípravu výkazů a asistenci controllingu vč. alokace nákladů na střediska.

V období 2002 - 2004 pracovala jako hlavní účetní v developerské společnosti EVROPA-SEN, s.r.o., kde kromě vedení týmu pěti účetních, spolupráce s auditory a dalších běžných účetních činností připravovala finanční výkazy a podílela se na vytváření rozpočtu a reportování mateřské společnosti. V dalších dvou letech vykonávala obdobné činnosti pro společnost Santander Consumer Finance a.s. (dříve CCB Leasing a.s.).

Před třemi lety byla zaměstnána u společnosti JOHNSON CONTROLS AUTOMOBILOVÉ SOUČÁSTKY, k. s.na pozici Účetní CFS (Central Finance Service). Hlavní náplní její práce byla rekonciliace účtů na podnikové úrovni, sledování nákladů a vnitřní zúčtování nákladů v rámci skupiny, spolupráce s auditory, a daňovým manažerem, jednání s finančním úřadem, příprava metodiky a vytváření účetních směrnic.

Nyní je zaměstnaná v Československé obchodní bance, a. s.na pozici Analytik procesů. Na této pozici je zodpovědná za koordinaci a řízení implementace postupů účtování majetku v systému SAP AA, prověřování správnosti účetních operací, dodržování postupů vč. řešení nestandardních stavů v rámci account managementu, účast na sestavení procesních map, spolupráce na tvorbě metodiky účtování majetku a tvorbě směrnic, spolupráce s odd. Daně a externím auditem, zajištění oblasti výkaznictví.

V letech 2005 - 2010 studovala na BANKOVNÍM INSTITUTU VŠ, nejprve bakalářský program v oboru Bankovní management a po složení zkoušky pokračovala v magisterském studiu obor Finance, které zakončila Státní závěrečnou zkouškou. V roce 2000 absolvovala školení Řízení nákladů a zisků zakončený zkouškou, po jejímž úspěšném složení získala Mezinárodní certifikát IES.

Jako lektor preferuje při výuce aktivní přístup ke studiu a samostatnost. Jejím lektorským cílem je naučit účastníky programů orientaci v zadané problematice.

Motto: „Chtěl bych - neznamená nic, chci - dělá divy“ - Alexandre Vinet -

MBA

Select your study program:

MBA Program

 

DBA

Choose your field of specialization:

 

MSc

Choose your field of specialization:

 

Ph.D.

Choose your field of specialization: