close

Big Holiday Giveaway. We would like to celebrate 2022 and reward you for being with us. Subscribe here.

JUDr. Lucie Marelová

JUDr. Lucie Marelová
JUDr. Lucie Marelová
Lektorka pro oblast občansko-obchodního práva

Lucie Marelová vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2007, kde také o 4 roky později složila státní rigorózní zkoušku a obhájila rigorózní práci v oboru pracovního práva a práva sociálního zabezpečení na téma „Porušení právní povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci“.

Po ukončení studia na právnické fakultě nastoupila jako advokátní koncipientka u pražské advokátní kanceláře advokáta JUDr. Viktora Paka. V roce 2010 složila mezinárodní zkoušku z právnické angličtiny (ILEC). Po složení advokátních zkoušek působí od r. 2011 jako samostatná advokátka ve spolupráci s advokátní kanceláří JUDr. Viktora Paka. Působí také jako spolupracující advokátka advokátní kanceláře NH Partners, s.r.o. Postupně se specializuje na právní služby na trhu nemovitostí, pracovní právo, občanské a obchodní právo.

Věnuje se také publikační činnosti, její články vyšly např. v časopisech Právo v podnikání a zaměstnání a Práce a mzda.

Jako tutor oceňuje aktivní přístup účastníků manažerských programů ke zvolenému tématu, zájem o studium podpořený dobrou přípravou na probíranou látku. Kladně hodnotí také ochotu účastníků dále se vzdělávat a samostatně uvažovat o zadaných problémech.

S ohledem na praktické působení a advokacii se snaží naučit účastníky programů na konkrétních případech řešení praktických právních problémů, se kterými se lze nejčastěji v jejich oborech setkat, právnímu myšlení a předat jim své zkušenosti a znalosti.

Motto: “Úspěch je směsicí tvrdé práce a velkých snů.” - L. Iacocca -

 

MBA

Select your study program:

MBA Program

 

DBA

Choose your field of specialization:

 

MSc

Choose your field of specialization:

 

Ph.D.

Choose your field of specialization: