close

Big Holiday Giveaway. We would like to celebrate 2022 and reward you for being with us. Subscribe here.

Ing. Richard Řehořek, MBA

Ing. Richard Řehořek, MBA
Ing. Richard Řehořek, MBA
Lektor pro oblast komunikace, projektového plánování, IT a managementu

Richard Řehořek pracuje od roku 2016 na pozici Business Continuity Manager v IT centrále ČSOB, a.s. V předchozích letech pracoval jako Project manager pro ČSOB a na pozici Koordinátor projektů ve skupině Santé Group (soukromá zdravotnická síť pro poskytování vysoce kvalifikované zdravotnické péče ve všech medicínských oborech po celé ČR).  

V letech 2010 - 2012 pracoval na pozici Chief A&D Manager v softwarové společnosti PCS SYSTEMS spol. s r.o., která se zabývá vývojem a dodávkami informačních systémů pro zdravotnictví. V této společnosti byl odpovědný za provoz 3 samostatných oddělení - analytického, testovacího a dokumentačního.  

Do září 2009 pracoval po dobu 2 let jako CIO u OSA - Ochranného svazu autorského pro práva k dílům hudebním, o.s., kde měl na starosti provoz IT oddělení a projekt vývoje nového IS.   

Pod hlavičkou společnosti T-SOFT, a.s., jednoho z klíčových dodavatelů SW řešení v oblastech bezpečnosti, krizového řízení a systémové integrace se v letech 2000 - 2007 řešitelsky spolupodílel na řadě projektů pro orgány státní správy, samosprávy i společností v komerčním sektoru. 

Vystudoval technické obory "Aplikovaná informatika" na VŠFS, o.p.s. (2006) a "Informační technologie amanagement" na BIVŠ, a.s. (2008), manažerské vzdělání MBA získal v roce 2012 na London International Graduate School.

Je členem Společnosti pro projektové řízení, o.s. (SPŘ), v letech 2012 a 2013 se stal hodnotitelem prvních ročníků celostátní soutěže "Projektový manažer roku" organizovaném touto společností. 

Jako lektor preferuje při výuce co nejtěsnější vazbu mezi teorií a praxí, která umožňuje studentům konfrontovat prakticky nabyté zkušenosti s akademickou rovinou či získat kvalitní znalostní základ pro oblasti, ve kterých student dosud neměl výraznější příležitost k profesní seberealizaci.   

Motto: „Nabyté kompetence jsou jen jedním z milníků na cestě k úspěšnému a moudrému businessu."

MBA

Select your study program:

MBA Program

 

DBA

Choose your field of specialization:

 

MSc

Choose your field of specialization:

 

Ph.D.

Choose your field of specialization: