close

Big Holiday Giveaway. We would like to celebrate 2022 and reward you for being with us. Subscribe here.

Ing. Kamila Veselá, PhD, MBA

Ing. Kamila Veselá, PhD, MBA
Ing. Kamila Veselá, PhD, MBA
Lektorka pro oblast financí

Kamila Veselá v současné době působí jako výkonná ředitelka společnosti zabývající se výrobou a distribucí doplňků stravy na český, slovenský i polský trh. Má na starosti finanční management, marketingové aktivity a provozní řízení společnosti.

V minulosti pracovala jako finanční analytik/projektový manažer pro investiční společnost, kde se zabývala investicemi do fondů kvalifikovaných investorů, jejich správou a analýzou investičních příležitostí. Zde získala zejména zkušenosti analytické práce a odborné znalosti z oblasti kapitálového trhu.

Má za sebou jedenáctiletou praxi jako pedagog na několika předních vysokých školách, a to Vysoké škole Báňské v Ostravě – Ekonomické fakultě, Českém vysokém učení technickém v Praze – Fakultě stavební a České zemědělské univerzitě – Provozně ekonomické fakultě. Ve své pedagogické praxi se kromě vedení odborných seminářů věnuje aktivně vedení bakalářských i diplomových prací.

Svou vědeckou činnost směřuje do oblasti asymetrie informací, investování, ekonomických teorií a problematice rozhodování za rizika. V této oblasti publikovala řadu odborných článků v recenzovaných periodikách a podílela se na tvorbě odborných knižních titulů. Již řadu let se také zabývá projektovým řízením a vedením projektů financovaných z fondů Evropské unie. Projektovou činnost směřuje jak do soukromého sektoru, tak do neziskového, kde v současné době působí především jako finanční manažerka.

Inženýrský titul získala na Ekonomické fakultě Vysoké škole Báňské v Ostravě v roce 2006 v oboru Finance. Doktorská studia ukončila a Ph.D. titul obhájila na České zemědělské univerzitě v Praze, Provozně ekonomické fakultě v roce 2015. V roce 2017 ukončila MBA studium na LIGS University v Praze. Jejím životním stylem je neustálé vzdělávání, sleduje novinky, trendy a výzkum v oblastech svého zájmu, tj. ekonomice, managementu, obchodu, financí i marketingu. Jako lektor usiluje o to, aby předala svým studentům prakticky využitelné znalosti a dovednosti bez nutnosti zbytečného učení se nazpaměť. Razí heslo, že látku je nutné pochopit, a ne se jí učit bezmyšlenkovitě zpaměti.

Motto: „Pro život, ne pro školu se učíme.“ - Seneca -

MBA

Select your study program:

MBA Program

 

DBA

Choose your field of specialization:

 

MSc

Choose your field of specialization:

 

Ph.D.

Choose your field of specialization: