close

Big Holiday Giveaway. We would like to celebrate 2022 and reward you for being with us. Subscribe here.

Ing. Monika Veselá, MBA

Ing. Monika Veselá, MBA
Ing. Monika Veselá, MBA
Lektorka pro oblast financí a externí komunikace

Monika Veselá působí jako soukromý konzultant v oblasti účetnictví a marketingu.  Dále se specializuje na neziskový sektor a problematiku projektů financovaných z evropských strukturálních fondů. V letech 1999 až 2004 pracovala na různých pozicích v marketingu médií - Bonton a. s., Český rozhlas a FTV Premiéra spol. s r. o. - Prima TV.

V letech 2004 až 2010 pracovala v Metodické sekci Svazu účetních, kde se zabývala především problematikou daňové a účetní judikatury. Podílela se také na zpracování a řízení několika vzdělávacích projektů financovaných z evropských fondů (Evangelická akademie Praha, Fakulta právnická ZČU).

Od roku 2011 je jednatelkou poradenské společnosti ARMONEA, s. r. o. 

V letech 2005 až 2010 přednášela marketing v pražském studijním středisku Vysoké školy ekonomické Znojmo; zároveň je lektorkou kursů zaměřených na fundraising a zpracování a řízení projektů financovaných z evropských fondů.

Je spoluautorkou učebnice Ekonomie a ekonomika (P. Kolář - M. Veselá, ASPI, 2006); v současné době připravuje publikaci zaměřenou na problematiku marketingu českého neziskového sektoru a komparaci s marketingem neziskových organizací v ostatních evropských zemích.

Vystudovala obor „Podniková ekonomika a management“ na Podnikohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze a manažerský studijní program MBA.

MBA

Select your study program:

MBA Program

 

DBA

Choose your field of specialization:

 

MSc

Choose your field of specialization:

 

Ph.D.

Choose your field of specialization: