close

Big Holiday Giveaway. We would like to celebrate 2022 and reward you for being with us. Subscribe here.

PhDr. Alena Vlčková

PhDr. Alena Vlčková
PhDr. Alena Vlčková
Lektorka pro oblast personalistiky

Alena Vlčková pracuje v současné době jako samostatná HR konzultantka. V minulých dvou letech působila ve společnosti Aviva životní pojišťovna a.s. jako HR Manager. Mezi její zodpovědnosti patřilo nastavení a implementace personální strategie, zodpovídala za řízení všech personálních procesů a činností.

Od roku 1994 do roku 2008 pracovala na různých HR pozicích v pojišťovně Generali, z toho 12 let jako personální ředitelka. Byla zodpovědná za rozvoj a prosazování HR strategie firmy, podílela se mimo jiné na tvorbě a následném zavedení motivačního systému, na procesu rozvoje a vzdělávání zaměstnanců. Byla členkou mezinárodních projektů, vedoucích k založení a postupnému rozvoji dceřinných společností na Slovensku a v Polsku. Spoluvytvářela projekty, vybírala lokality, prováděla nábor a výběr managementu, spoluvytvářela HR politiku.

Mnoho let působila jako členka představenstva Svazu bank a pojišťoven, sdružení zaměstnavatelů v oblasti peněžnictví a pojišťovnictví, mající za cíl hájit společné zájmy členů, a to zejména v sociální oblasti.

V letech 2009 - 2010 pracovala jako HR konzultant.

Doktorský titul získala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v roce 1985. Absolvovala široké spektrum manažerského odborného vzdělávání, mimo jiné dvouleté studium koučování. Během své profesní kariéry sleduje neustále nové trendy v oblasti HR.

Při výuce preferuje aktivní přístup ke vzdělávání, samostatné myšlení a maximální interaktivitu účastníků programů.

Jejím lektorským cílem je naučit účastníky na konkrétních příkladech základní postupy personální práce, využít  jejich zkušenosti a zároveň jim předávat své zkušenosti a znalosti tak, aby je mohli co nejlépe aplikovat do své praxe.  

Motto: „Oslavte to, čím jste dnes, neodsuzujte to, čím jste byli včera a nevylučujte to, čím se můžete stát zítra.“ - Neale Donald Walsch -

MBA

Select your study program:

MBA Program

 

DBA

Choose your field of specialization:

 

MSc

Choose your field of specialization:

 

Ph.D.

Choose your field of specialization: