close

Apply for a Global Education Scholarship, and get 50% off the MBA! Only 4 scholarship spots are left in July. Read More.

Ing. Jan Vlk

Ing. Jan Vlk
Ing. Jan Vlk
Lektor pro oblast financí

Jan Vlk je spoluvlastníkem a jednatelem společnosti czech 1st trade s. r. o. poskytující poradenské a konzultační služby především v oblasti finančního řízení, zvyšování efektivnosti interních procesů, řízení nákladů, marketingu a podpory obchodu. V posledních letech se specializoval zejména na segment firem poskytujících právní poradenství.

V letech 2000 až 2002 byl členem představenstva a výkonným ředitelem eBanky, a.s. zodpovědným za oblast financí. V bance pracoval v období po vstupu České pojišťovny do eBanky a spolu se svými kolegy realizoval ambiciózní cíl akcionáře, a to dosáhnout stanovené akcionářské hodnoty. Nemalou výzvou bylo zajistit kontinuální efektivní fungování banky v období pomyslného střetu staré a nové podnikatelské kultury banky.

Od roku 1991 do konce roku 1999 pracoval v Komerční bance, od pozice úvěrového pracovníka, přes ředitele expozitury až (1996 - 1999) po ředitele odboru controllingu na centrále banky.  Za svého působení v odboru controllingu byl odpovědný za rozpočetnictví, cenotvorbu, pojištění neobchodních rizik, interní reporting. Po dobu tří let byl ředitelem projektu Měření a řízení profitability v Komerční bance, který zcela nově definoval a implementoval vícedimenzionální pohled na profitabilitu a promítnutí tohoto pohledu do cílů a rozpočtů banky.

V roce 1999 až 2002 přednášel na VŠ bankovní institut. Oblastí, na kterou se specializoval, bylo Řízení nákladů v bankách. K tomuto předmětu připravoval a redigoval učební texty. V letech 2003 až 2006 byl členem akademické rady VŠ manažerské informatiky.

V roce 1991 absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor ekonomika průmyslu. V průběhu své kariéry se zúčastnil širokého spektra manažerského vzdělávání, v mnohých kurzech vystupoval jako lektor.

Jeho lektorským cílem je maximalizovat aktivitu svých studentů, které chápe spíše jako kolegy a cení si vzájemného obohacování v průběhu výuky.

Motto: „ I ten nejdelší pochod začíná prvním krokem“

MBA

Select your study program:

MBA Program

 

DBA

Choose your field of specialization:

 

MSc

Choose your field of specialization:

 

Ph.D.

Choose your field of specialization:

 

close
LIGS logo white color

Last chance to enroll Ph.D. & DBA!
Get 25% off the Tuition by enrolling until 30.6.2022

Due to demand, we are stopping intake of new Ph.D. & DBA students.
Apply now and study with a decreased tuition!

Interactive online Ph.D.
 

More information

 

Interactive online DBA
 

More information