close

Big Holiday Giveaway. We would like to celebrate 2022 and reward you for being with us. Subscribe here.

Ing. Jan Vlk

Ing. Jan Vlk
Ing. Jan Vlk
Lektor pro oblast financí

Jan Vlk je spoluvlastníkem a jednatelem společnosti czech 1st trade s. r. o. poskytující poradenské a konzultační služby především v oblasti finančního řízení, zvyšování efektivnosti interních procesů, řízení nákladů, marketingu a podpory obchodu. V posledních letech se specializoval zejména na segment firem poskytujících právní poradenství.

V letech 2000 až 2002 byl členem představenstva a výkonným ředitelem eBanky, a.s. zodpovědným za oblast financí. V bance pracoval v období po vstupu České pojišťovny do eBanky a spolu se svými kolegy realizoval ambiciózní cíl akcionáře, a to dosáhnout stanovené akcionářské hodnoty. Nemalou výzvou bylo zajistit kontinuální efektivní fungování banky v období pomyslného střetu staré a nové podnikatelské kultury banky.

Od roku 1991 do konce roku 1999 pracoval v Komerční bance, od pozice úvěrového pracovníka, přes ředitele expozitury až (1996 - 1999) po ředitele odboru controllingu na centrále banky.  Za svého působení v odboru controllingu byl odpovědný za rozpočetnictví, cenotvorbu, pojištění neobchodních rizik, interní reporting. Po dobu tří let byl ředitelem projektu Měření a řízení profitability v Komerční bance, který zcela nově definoval a implementoval vícedimenzionální pohled na profitabilitu a promítnutí tohoto pohledu do cílů a rozpočtů banky.

V roce 1999 až 2002 přednášel na VŠ bankovní institut. Oblastí, na kterou se specializoval, bylo Řízení nákladů v bankách. K tomuto předmětu připravoval a redigoval učební texty. V letech 2003 až 2006 byl členem akademické rady VŠ manažerské informatiky.

V roce 1991 absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor ekonomika průmyslu. V průběhu své kariéry se zúčastnil širokého spektra manažerského vzdělávání, v mnohých kurzech vystupoval jako lektor.

Jeho lektorským cílem je maximalizovat aktivitu svých studentů, které chápe spíše jako kolegy a cení si vzájemného obohacování v průběhu výuky.

Motto: „ I ten nejdelší pochod začíná prvním krokem“

MBA

Select your study program:

MBA Program

 

DBA

Choose your field of specialization:

 

MSc

Choose your field of specialization:

 

Ph.D.

Choose your field of specialization: