close

Big Holiday Giveaway. We would like to celebrate 2022 and reward you for being with us. Subscribe here.

Ing. Bc. Dana Vojíková, MBA, MSc

Ing. Bc. Dana Vojíková, MBA, MSc
Ing. Bc. Dana Vojíková, MBA, MSc
Lektorka pro oblast financí, risk managementu, finančních trhů, finančního reportingu a účetnictví

Dana Vojíková se od roku 2008 soustavně profesně věnuje oblastem controllingu, budgetingu, ekonomického řízení a interního auditu v různých organizacích jak soukromého, tak i veřejného sektoru.

V současnosti pracuje na pozici hlavního ekonoma úřadu na Magistrátu města Plzně. Je členkou Českého institutu interních auditorů (ČIIA) a České asociace pro finanční řízení (CAFIN).

Vystudovala ekonomii na fakultách ZČU a ČZÚ. Titul MBA jí byl udělen v oboru Finanční management. V dalších letech studovala ekonomii a podnikání na BIBS - Nottingham Trent University a HR management na LIGS University.

V průběhu své praxe absolvovala řadu vzdělávacích kurzů a workshopů zaměřených na controlling, účetnictví a interní audit. Absolvovala profesní vzdělávání na ČIIA a získala Certifikát interního auditora experta ve VS, dále prošla širokým spektrem manažerského odborného vzdělávání. Sleduje nové trendy v oblasti manažerského účetnictví, controllingu, financí.

Jejím profesním cílem je zasloužit se o maximální možné využití controllingové praxe ve veřejném sektoru.

Jako lektorka preferuje při výuce maximální využití vlastního myšlení, aktivního přístupu ke studiu, včetně ochoty soustavně na sobě pracovat.

Jejím lektorským cílem je naučit studenty samostatnému myšlení i prosazování vlastního názoru na věc a předat jim své zkušenosti v takové podobě, aby se úspěšně zorientovali ve zvolené problematice. 

Motto: „Nemůžeme moudrost stále jenom sbírat, musíme ji také uplatňovat.“ - Marcus Tullius Cicero -

MBA

Select your study program:

MBA Program

 

DBA

Choose your field of specialization:

 

MSc

Choose your field of specialization:

 

Ph.D.

Choose your field of specialization: