close

Big Holiday Giveaway. We would like to celebrate 2022 and reward you for being with us. Subscribe here.

Bc. Petr Řehák, MBA, PhD
Bc. Petr Řehák, MBA, PhD
Generální ředitel, Equa Bank a.s.

Vzdělávání a osobní rozvoj považuji za velmi důležité. Proto se snažím na sobě neustále pracovat a rozhodl jsem se využít atraktivní nabídky online studia MBA a PhD na americké LIGS University v rámci tzv. Double Degree.

Pro svou disertační práci jsem si vybral téma vypsané LIGS a to z oblasti mého zájmu – ekonomie. Jednalo se o skupinové téma pro maximálně pro dva řešitele - “Historický vývoj ekonomik světa”, neboť všeobecně platnou pravdou je, že bez znalosti historie není perspektivní budoucnosti. Toto téma je nesmírně zajímavé a také široké z pohledu svého záběru. Zároveň spolupráci s dalším studentem, který si toto téma také zvolil, jsem považoval za určitou výzvu.

Naši disertační práci vedl jako školitel Dr. Pavel Makovský, který má dlouhodobou zkušenost nejen z finančního sektoru a ekonomie.

Studium mimo jiné obsahovalo intenzivní komunikaci se školitelem po video přenosech, což pro mě byla určitě nová zkušenost. Díky vzájemné komunikaci v rámci týmu řešitelů a školitele bylo definováno detailní zadání a osnova disertační práce, a také hlavní cíle a další součásti studia vedoucí k úspěšnému dokončení. Zajímavým tématem v rámci této diskuse k vědecko-výzkumnému modulu probírali metody výzkumu, vhodné zdroje pro disertační práci, zásady a pravidla přípravy vědecké práce apod.

Velmi jsem ocenil, že s ohledem na mé předchozí úspěšné studium, dlouholetým zkušenostem ve finančním sektoru a v oblasti managementu mi mohly být uznány některé předměty a specializace – finance. Mohl jsem tak věnovat maximum času a energie vlastní vědecké a výzkumné práci a publikační činnosti. Tento přístup jsem s ohledem na svoje pracovní vytížení velmi ocenil, a vnímám ho jako velmi užitečný a  vstřícný přístup ze strany LIGS.

Přípravě samotné práce, sběru a vyhodnocování dat a informací jsme věnovali několik měsíců a výsledná podoba disertační práce zaměřená na výzkumnou činnost byla příjemnou motivací si připomenout a rozšířit povědomí o vědeckém způsobu práce. Určitě byla také přínosem v oblasti analytických vědomostí a znalostí.

Přestože ve své profesi pracuji a řídím týmy lidí, spolupráce se spoluřešitelem a online komunikace a konzultace se školitelem byla bezpochyby novou zkušeností.

Čas a úsilí věnované disertační práci, která má téměř 200 stran, se vyplatilo při video obhajobě za účasti zpracovatelů práce, školitele, dvou oponentů a dalších odborníků z řad LIGS University. O kvalitě práce svědčí i její výborné hodnocení školitelem/vedoucím práce a oponenty a také hodnocením po obhajobě práce při zkoušce.

Nezbytným předpokladem pro obhajobu práce v rámci Double Degree MBA&PhD programu je mimo jiné praktický přesah, a proto se v práci zaměřujeme na návrh založení investičního fondu s definovanými parametry.

Jako asi každý, i já jsem v průběhu studia zažil období, ve kterém jsem s ohledem na pracovní vytížení přestával věřit, že se mi studium podaří úspěšně dokončit. Zejména díky konstruktivnímu přístupu a motivaci ze strany školitele, jsem i takové chvíle překonal.

Závěrem bych rád zmínil, že studium online MBA & PhD na LIGS University mohu doporučit všem, kteří mají zájem dále rozvíjet svoje vzdělání, znalosti a zkušenosti a chtějí také potkat celou řadu zajímavých lidí. Za důležité považuji zdůraznit možnost věnovat se zajímavému tématu, které pro mě bylo opravdovým přínosem. V neposlední řadě bych rád ocenil doporučený systém zpracování práce a odborný a lidský přístup ze strany LIGS. I toto vše mi umožnilo skloubit studium s prací, rodinou a koníčky.

MBA

Select your study program:

MBA Program

 

DBA

Choose your field of specialization:

 

MSc

Choose your field of specialization:

 

Ph.D.

Choose your field of specialization: