close

Big Holiday Giveaway. We would like to celebrate 2022 and reward you for being with us. Subscribe here.

Rostislav Němec, MBA
Rostislav Němec, MBA
Managing Director for Czech and Slovak Republic, HARIBO CZ/SK

Velmi pozitivně hodnotím odbornost lektorů, kteří jsou většinou profesionálové ve svém oboru. Obzvlášť jsem oceňoval formální i neformální diskuse a rozhovory, které jsme měli možnost s lektory pravidelně vést a to ať již při tutoriálech, zkouškách či při jiných příležitostech. 

Je velice přínosné, pokud dané téma můžete probrat s někým, kdo je z branže jako vy a ne s člověkem, který zná praxi pouze „ z knížek“. Velkým přínosem pro mne byla i skutečnost, že se zde samozřejmě seznámíte s mnoha lidmi z odlišných profesí, s různými názory, což vedlo většinou k zajímavým odborným diskusím.

MBA

Select your study program:

MBA Program

 

DBA

Choose your field of specialization:

 

MSc

Choose your field of specialization:

 

Ph.D.

Choose your field of specialization: