close

Apply for a Global Education Scholarship, and get 50% off the MBA! Only 4 scholarship spots are left in July. Read More.

Ph.D. Reality

Naučte se projektovat teze z developerského a realitního prostředí v bezpečí vědeckého universa.

What will you study?

Řízení v realitním oboru
Obchod s realitami
+6 předmětů vědecko-výzkumného modulu
+2 volitelné předměty

Úspěšní profesionálové z oblasti realitního trhu, developerských projektů z tuzemského i mezinárodního trhu nabídnou studentům nové sféry pro rozvíjení modelů v kontextu ekonomiky, řízení realitních kanceláří, prodejů a propagace, ale i z pohledu digitalizace oboru a etických standardů. Studenti zkoumají normativy úzce souvisejících oborů a kauzalit, stejně tak jako zdánlivě nesourodých množin.

ŠKOLNÉ Interactive Online Ph.D.

Up-front payment

146.400 Kč
Konečná cena školného programu Ph.D. při jednorázové platbě předem

Instalment plan 1 year

168.360 Kč
Konečná cena školného programu Ph.D. při splacení v průběhu 1 roku od zahájení

Instalment plan 2 years

203.500 Kč
Konečná cena školného programu Ph.D. při splacení do 2 kalendářních let od zahájení

Uvedené ceny studia programu Ph.D. zahrnují veškeré daně a poplatky.

Školné zahrnuje:

  • elektronické materiály,
  • přístup a využívání LMS (Learning Management System),
  • zpětnou vazbu od lektorů na plněné úkoly,
  • elektronickou komunikaci s lektory,
  • e-learningové testy,
  • doporučené odborné webináře (online semináře) z nabídky LIGS University.

Školné nezahrnuje:

  • Poplatek za vydání a zaslání diplomu standardní poštou $100
  • telekomunikační poplatky a poplatky za připojení k internetu,
  • případné cestovní náklady.

Doctor of Philosophy

Agregujte Vaši vědomostní základu a připravte platné předlohy obchodně-ekonomických modelů pro nové úrovně zkoumání realitního trhu a developerských projektů. Získejte znalosti a nadhled nutný k pochopení legislativních, finančních a technologických aspektů a budete schopni s přesným zaměřením a specifikací získat data potřebná pro výzkumné hypotézy. Analyzujte mezikulturní rozdíly chování na trzích s nemovitostmi. Staňte se díky tomuto unikátnímu programu uznávaným odborníkem. Buďte ti, kteří nové trendy vytvářejí.

O programu Ph.D. LIGS University

Doktorské programy na LIGS University

Hlavní přínosy oboru v praxi

1.
Targeting ekonomických subjektů
Seznamte se s finančním chování aktérů trhu
2.
Nástroje propagačních taktik
Vyvarujte se nekalého jednání a klamavé reklamy
3.
Zmapování segmentu
Výzkumné metodiky pro potřeby realitních kanceláří a serverů
4.
Statistický vývoj realitního trhu
Pracujte s historií, současností i budoucností
5.
Profitabilita nemovitostí
Snižte rizikovost pro zvýšení prodejů
6.
Digitální podoba odvětví realit
Online marketingové nástroje a techniky

Co budete studovat?

2 předměty specializované pro obor

Řízení v realitním oboru

Předmět má za cíl poskytnout studentům komplexní přehled o specifikách v oblasti řízení realitních kanceláří a vedení jejich zaměstnanců. V rámci předmětu jsou studenti seznámeni s jednotlivými okruhy řízení z pohledu manažera i řadového zaměstnance či externího pracovníka. Jednou z důležitých částí předmětu je problematika vzdělávání, průzkumů a analýz pro potřeby realitních kanceláří. Studenti načerpají obsáhlé teoretické vědomosti, které jsou potřebné k pochopení procesu a principu chodu realitní kanceláře. Studenti se budou orientovat v jednotlivých aspektech realitního trhu a do hloubky pochopí problematiku potřeby a složitosti řízení lidských zdrojů v realitním oboru.

Obchod s realitami

Předmět komplexně představí oblast realitního trhu a jeho souvisejících okruhů. V rámci předmětu je řešena finanční, obchodní a prodejní problematika v závislosti na prodejnosti nemovitosti. Další část se zabývá významem online marketingu a propagace v realitním oboru. Předmět se dále soustřeďuje na aspekty stávající právní legislativy, průzkumy veřejnosti a obecných požadavků klientů. Studenti získají znalosti k pochopení témat finančních, právních, obchodních a propagačních, které jsou potřebné pro orientaci v této oblasti. Hlavním cílem je, aby se studenti po absolvování globálně orientovali v problematice realitního trhu a získali ucelené vědomosti o této složité oblasti.

2 volitelné předměty

Doplníte si svůj studijní plán

Na výběr máte z 24 předmětů, ty nesmí být shodné s předměty zvolené specializace.

Předměty si zvolíte v přihlášce ke studiu.

Prohlédnout všechny volitelné předměty

6 předmětů vědecko-výzkumného modulu

Metodologie a projekty

Vědecko-výzkumný modul provede studenty strukturou zpracování vědeckého projektu a psaní odborných textů, přičemž jsou integrovány znalosti o aplikovaní metodologií, stanovení hypotéz, rešerši literatury a nastavení kvalitního průzkumu a formulování výsledných tezí.
Předměty jsou shodné pro všechny studenty všech specializací Ph.D.

Prohlédnout obsah vědecko-výzkumného modulu

Požadavky na přijetí

Znalost zvoleného jazyka specializace (český nebo anglický jazyk) B2
Vysokoškolské vzdělání
Dokumenty potřebné k přijetí (vše elektronicky): kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání + transcript of records, profesní CV, fotografie, doklad totožnosti
Přihláška je posuzována po dodání všech dokumentů a po připsání poplatku za přihlášku ve výši 100 USD. Konečné rozhodnutí o přijetí podléhá posouzení přihlášky proděkanem univerzity.

Jste připraveni na další krok?

Chcete studovat a jste rozhodnuti

Ph.D. - Reality

Contact form for Ph.D. - Reality

Are you interested in this program? Request more information and get directly connected to your personal admissions officer, who will guide you through the admissions process seamlessly and answer any questions you may have about Interactive Online studies at LIGS University.

Phone no.

Proč si vybrat studium na LIGS University?

Vysoká kvalita lektorů

Lektoři jsou profesionálové ve svých oborech. Pocházejí z 50 zemí světa a jsou vám k dispozici ve všech časových pásmech. Navíc víte, že naši lektoři vám vždy včas odpoví.

Dnes se přihlásíte, zítra studujete

Studium začíná, běží i končí přesně, jak potřebujete. Při splnění všech požadavků k přijetí stačí projít jednoduchou přihláškou, vyčkat na potvrzení o přijetí proděkanem univerzity a studovat můžete již zítra.

Osobní přístup na všech úrovních

Nabízíme pomoc s výběrem oboru, přihláškou a kompletní podporu při studiu. Lektoři jsou tu přímo pro vás. Lektoři vám pomohou, abyste si ze studia odnesli maximum.

Snadný přístup

Žádné bezradné pátrání po zdrojích nebo shánění podkladů vás u nás nečeká. Online knihovna, videotéka webinářů a e-learningové materiály jsou samozřejmostí. Vše na jednom místě a pár kliknutí.

Studijní plán máte ve svých rukou

Studované předměty si volíte sami dle vašich zkušeností a profesních cílů. Propojte akademický vhled a pracovní zkušenosti. V rámci studia se můžete zabývat aktuálními otázkami ve vašem oboru.

Studium bez hranic a bariér

Možná vás omezují zdravotní problémy nebo nejste jen flexibilní kvůli práci? Hranice nejsou pro nás. Ať už se nacházíte kdekoliv na Zemi, můžete u nás studovat. Jediné, co budete potřebovat, je připojení k internetu.

Studium na LIGS University

Co musím udělat pro zlepšení své tržní hodnoty a splnění svých cílů?

Přihláška na
LIGS University
Smlouva a platba
Studium
Dizertační práce
Diplom
a titul Ph.D.
GRADUATION
CEREMONY

What will a degree bring to your life and career?

How are the studies carried out?

Adjust your study plan according to your preferences

Studying at LIGS University is individual and self-paced. You're not bound by any deadlines and you fulfil your study obligations as your time permits. 

Although self-study may seem challenging, there is nothing to worry about. Throughout your studies, you will be supported by a team of helpful study advisors and experienced lecturers who will help you through any situation and move you forward towards a successful goal.  

Send information about the Ph.D. Program to your e-mail
news from LIGS University.
MBA

Select your study program:

MBA Program

 

DBA

Choose your field of specialization:

 

MSc

Choose your field of specialization:

 

Ph.D.

Choose your field of specialization:

 

close
LIGS logo white color

Last chance to enroll Ph.D. & DBA!
Get 25% off the Tuition by enrolling until 30.6.2022

Due to demand, we are stopping intake of new Ph.D. & DBA students.
Apply now and study with a decreased tuition!

Interactive online Ph.D.
 

More information

 

Interactive online DBA
 

More information