close

Big Holiday Giveaway. We would like to celebrate 2022 and reward you for being with us. Subscribe here.

Ing. Miloslav Kavka, MBA
Ing. Miloslav Kavka, MBA
Provozně technický náměstek, Chrudimská nemocnice, a.s.

Studium rozhodně doporučuji, pokud se chcete rozvíjet a získat znalosti a dovednosti použitelné ve svém životě. Studijní program je opravdu „Zaměřen na praxi“. A jistě oceníte, stejně jako já, značnou míru volnosti při studiu, která je dána jeho distanční formou.

MBA

Select your study program:

MBA Program

 

DBA

Choose your field of specialization:

 

MSc

Choose your field of specialization:

 

Ph.D.

Choose your field of specialization: