Bc. Daniel Procházka, MBA
Bc. Daniel Procházka, MBA
ICT Engineer, Společnost Foxconn Czech Republic

Studium MBA na LIGS University bylo velkým přínosem pro mou praxi v mezinárodní výrobní společnosti. Ocenil jsem především možnost výběru odborných předmětů dle mé specializace, vstřícný přístup tutorů a v neposlední řadě zázemí kvalitního informačního systému pro studium online interactive formy.

Application for study

Interactive online: