close

Big Holiday Giveaway. We would like to celebrate 2022 and reward you for being with us. Subscribe here.

Bc. Pavel Šťastný, MBA
Bc. Pavel Šťastný, MBA
Head of Section for Internal Processes, CIMEX INVEST s.r.o.

LIGS University jsem absolvoval v roce 2013. Přestože se jednalo o poměrně mladý vzdělávací institut, ocenil jsem propracovaný systém co do obsahové i technické stránky, který mi umožnil studium přizpůsobit mým časovým možnostem.

Jako velmi funkční hodnotím přednášky prostřednictvím online webinářů, i když osobní kontakt samozřejmě nic nahradit nemůže. Úroveň celkové komunikace a atmosféry v LIGS University ovlivňovala zejména skutečnost, že v případě tutorů, ale i studentů, se jednalo o osoby s dlouholetou praxí ve svém oboru. Studium tak nebylo pouhým teoretizováním a jednosměrným tokem informací, ale i výměnou zkušeností z reálné praxe. Pokud si LIGS University zachová dynamičnost svého rozvoje jako v roce 2013, mohu ho zájemcům doporučit.

MBA

Select your study program:

MBA Program

 

DBA

Choose your field of specialization:

 

MSc

Choose your field of specialization:

 

Ph.D.

Choose your field of specialization: