Efektivní nábor zaměstnanců prostřednictvím sociálních sítí

12. 9. 2019
Štítky

Komunikace na sociálních sítích a také cílená inzerce jsou v dnešní době nedílnou součástí náborových kampaní. Sociální sítě totiž mají sílu a dokážou zasáhnout velkou skupinu lidí. S tím však souvisí i takzvaná slepota spojená se sponzorovaným obsahem vzniklá kvůli tomu, že sociální sítě využívá mnoho firem.

Mezi uchazeči o práci, jsou sociální sítě zmiňované čím dál častěji a využívá je zhruba polovina uchazečů .Na propagaci pracovních nabídek je vhodný Facebook i LinkedIn, přičemž každá síť je vhodná na oslovování jiných kandidátů a oborů, ale pomáhá firmám dobře zacílit na relevantní uchazeče o práci. Vždy je tedy třeba zvážit, o jaké pozice jde, kdo je jejich cílová skupina a na kterých sociálních sítích se nachází a jestli vůbec. Dále je důležité přizpůsobit komunikaci charakteru sociální sítě. Ke kampaním na těchto kanálech je třeba přistupovat pečlivě i z hlediska vizuálního zpracování, obsahu a cílení.

U tvorby pracovního inzerátu je to podobné jako u sociálních sítí – je potřeba si uvědomit, kdo je cílová skupina dané pozice a podle toho se rozhodnout o tónu a jazyku. Někde je nejlepší strukturovaný a faktický popis, jindy je nutná kreativita. Zaručeně zabírají pracovní nabídky se zajímavou náplní práce, které umožňují flexibilní pracovní dobu a místo. Nesmí chybět konkrétní popis pracovní pozice, co mu firma může nabídnout z hlediska kariérního rozvoje a co od něj očekává. Co rozhodně nesmí v inzerátu chybět, je nabízená mzda.

Uchazeči o práci si nyní mohou vybírat z více nabídek a nebudou reagovat na pozice, u kterých neví, jestli jsou pro něj mzdově zajímavé. V dnešní době je také klíčové, aby se kandidát dozvěděl o firmě z několika zdrojů. Například si četl problematiku jemu blízkou (téma udržitelných zdrojů) a přes dané téma se dostal k nám, setkal se e zaměstnavatelem i na studijním veletrhu a zaslechl firmě  od přátel. Často je potřeba „jít“ za uchazečem, navázat si s ním kontakt na sociálních sítích a dlouhodobě budovat vztah. Aby pak v momentě, kdy pro něj má zaměstnavatel vhodnou pozici, měl ochotu zúčastnit se výběrového řízení a pracovat pro firmu.

Autor: Ilona Bartovská, lektorka na LIGS University 

Tento článek vznikl jako zkrácená verze webináře na stejné téma. 

 

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: