Jaké vnější faktory ovlivňují vaši organizaci?

8. 25. 2016
Štítky

Marketingové makroprostředí zahrnuje okolnosti, vlivy a situace, které firma svými aktivitami buď vůbec nemůže nebo může jen velmi obtížně zvládnout. Analýza vnějšího prostředí je důležitá pro poznání externího okolí, ve kterém firma působí, dále pro identifikaci změn a trendů, které se dějí v okolí firmy a mohou mít na ni vliv a ke stanovení toho, jak bude firma na vlivy těchto změn a trendů reagovat.

Pro zhodnocení vývoje vnějšího prostředí lze použít analýzu PESTAnalýza PEST.

Tato analýza vychází z prvních písmen jejího názvu a zahrnuje tyto faktory:

 • Politické (politicko-právní)
 • Ekonomické
 • Sociální (sociokulturní)
 • Technologické

V odborné literatuře se můžete setkat i s rozšířením této analýzy, a to o faktory Ekologických vlivů a Legislativní (PESTEL).

Cílem této analýzy je identifikování jen těch faktorů, které firmu bezprostředně ovlivňují.

 • Politické (politicko-právní) faktory - mezi politické faktory lze zařadit např. politická stabilita, legislativa regulující podnikání, předpisy pro mezinárodní obchod, ochrana spotřebitele, daňová politika, pracovní právo, předpisy Evropské unie atd.
 • Ekonomické faktory - jedná se např. o monetární politiku, HDP, ekonomický růst, státní výdaje, měnové kurzy, inflace, nezaměstnanost atd.
 • Sociální (sociokulturní) faktory - do těchto faktorů patří např. rozdělení příjmů, spotřební zvyky kupujících, demografické faktory, změny životního stylu, vzdělání, chování žen a můžu atd.
 • Technologické faktory - do poslední kategorie lze zařadit např. státní výdaje na výzkum, nové objevy, patenty, internet, satelitní komunikace, výrobní technologie, skladovací technologie atd.

Jaké další faktory nás mohou zajímat?

Politické faktory:

 • stav a prognóza vývoje základních ekonomických ukazatelů
 • inflace, nezaměstnanost
 • salda veřejných rozpočtů a zahraničního obchodu
 • dotační politika daných zemí
 • vývoj minimální mzdy
 • regulace vlády, obchodní a celní zákony

Ekonomické faktory:

 • typ životní úrovně
 • stabilita cen a měny
 • charakteristika pracovní síly
 • cykly a fáze ekonomiky
 • demografická struktura a vývoj
 • podpora zaměstnanosti a mzdové náklady

Sociální faktory:

 • demografický vývoj
 • věkový profil
 • úroveň zdraví
 • poskytované zdravotní služby

Technologické faktory:

 • dostupnost internetu nebo mobilního připojení pro komunikaci
 • náklady na výzkum a vývoj
 • implementace nových technologií
 • vybavenost konkurence
 • možnost získání nových technologií konkurencí

Chcete se dozvědět více o různých analytických metodách, které mohou pomoci zvýšit vaši výkonnost i úspěch celé firmy? Toto vše a ještě více se můžete naučit při studiu MBA na LIGS University, kde nechybí specializace jako Strategický management, Mezinárodní marketing či E-Business. Více o programu se můžete dozvědět ZDE.

Autorka: Ing. Lencová Veronika, MBA
Lektorka a spisovatelka zabývající se výkonností firem (Lencovaveronika.cz)

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: