Komunikací k úspěchu

5. 16. 2018
Štítky

Každý ví, jak důležité je umět komunikovat. Komunikujeme totiž neustále, a to i když nic neříkáme. Odborníci na tuto problematiku odhadují, že náš projev tvoří verbální komunikace z asi 35 %, kdežto neverbální komunikace vytváří plných 65 % našeho projevu.

Komunikací k úspěchuUmění komunikovat je jednou z nejžádanějších dovedností dnešních dní, a to jak v profesním, tak i osobním životě. Komunikovat s naším okolím zkrátka potřebujeme. Existují navíc i určité profese, pro které je umění komunikace základním předpokladem.

Zamýšlíte se nad tím, jak komunikujete, když vedete tým nebo prezentujete kolegům své nápady? Myslíte si, že vystupujete uvolněně a přístupně? Nebo máte naopak pocit, že se vám ostatní spíše vyhýbají?

Během své kariéry koučky jsem si mnohokrát potvrdila, že když lídr vyvolává dojem přístupnosti a otevřenosti, tak má větší šanci navázat dobré vztahy s kolegy a vybudovat silný tým. Když působíte přístupně, váš tým nebude mít tendenci tajit před vámi problémy, protože ví, že nebudete reagovat přehnaně. Navíc existuje větší pravděpodobnost, že se členové týmu nebudou bát přispívat svými návrhy a nápady.

Pokud tedy chcete být dobrým lídrem, musíte působit otevřeně a přístupně. Dosáhnete toho jedině tak, že budete jasně a srozumitelně komunikovat se svým okolím. Musíte tedy vždy správně pochopit, co chcete sdělit, pro koho je tato informace určená a odhadnout, jak na ni bude příjemce reagovat.

Umění komunikovat zahrnuje mnohem více než pouhá slova, která říkáte. Celkovou komunikaci tvoří také tón hlasu, mimika, řeč těla, postoj a atmosféra, kterou svým projevem vytváříte. Pochopení tohoto složitého procesu vám zajistí úspěšné sdělení informace.

Jak to ale uplatnit v praxi a stát se mistrem v komunikačních dovednostech, které vám pomohou vybudovat vztahy v osobním i pracovním životě, a které zajistí váš úspěšný rozvoj?

Řiďte se těmito pravidly:

  1. Uvědomte si, co přesně chcete sdělit
  2. Víc naslouchejte, než mluvte (máte přece dvě uši a jenom jedna ústa!)
  3. Snažte se pochopit, co vaše okolí chce
  4. Dbejte na správnou řeč těla
  5. Ptejte se

Dobří řečníci májí tendenci stát se úspěšnými. Přidejte se k nim!

Autorka: Marta Panareda, tutorka LIGS University

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: