Nábor HR v MSP a SP

3. 15. 2018
Štítky

Článek Nábor zaměstnanců pojednává o současném stavu na trhu práce, trendech, možnostech náboru lidských zdrojů a v závěru autor sestavil doporučení pro tuto oblast.

Jaké jsou odlišnosti mezi malým a středním podnikem? Jedná se zejména o počty zaměstnanců (malý podnik do 50 a roční obrat do 10 mil. EUR). Střední podnik se vyznačuje počtem zaměstnanců do 250 a ročním obratem do 50 mil. EUR. Přesto má tato skupina podniků výhodu oproti velkým podnikům v několika směrech - snadná inovativnost produktů i procesů, rychlá reakce na změny anebo odolnost proti hospodářské recesi.

Za hlavní nevýhody malých a středních podniků můžeme považovat omezené finanční prostředky na reklamu a méně příznivé pracovní podmínky.

Trh práce v České republice je téměř vyčerpán, nezaměstnanost je minimální od roku 2000. V říjnu 2017 bylo bez práce nejméně lidí za posledních 20 let, tudíž možnosti náboru a výběru nových zaměstnanců jsou omezené. Pro podniky se nábor trochu ulehčí s nástupem jarní sezóny, nicméně podniky budou nuceny i v letošním roce zvyšovat mzdy svých zaměstnanců, což může být již pro některé podniky značně ztrátové. Přesto z důvodu téměř absoultní zaměstnanosti budou muset podniky nabízet stále zajímavější mzdy, aby byly schopny získat nové zaměstnance zejména od konkurence.

V současné době jsou intenzivně poptáváni zaměstnanci na výrobní pozice, řidiči, kuchaři. Získat kvalifikované zaměstnance je problém napříč celou Českou republikou.

Velmi aktuální téma je nástup robotizace čtvrté generace, který se nevyhne v budoucnu žádnému odvětví. A právě na tento trend by se měl současný trh práce připravit. Nástup tohoto moderního trendu si vyžádá řadu změn na trhu práce, jelikož bude potřeba mnoho kvalifikovaných zaměstnanců, kteří v současné době nejsou a výhledově nebudou s ohledem na vzdělávací systém České republiky, který by měl být dle potřeb vzdělávání do budoucna změněn. Bohužel jak už tomu bývá, zatím není problematika kvalifikace lidských zdrojů vůbec řešena. Můžeme se v našich podnicích dočkat situace, kdy nebude mít v důsledku robotizace kdo pracovat, jelikož nebudou schopni technologie obsluhovat. 

Trh práce bude i v roce 2018, ostatně jako v uplynulých letech, ve znamení klesající nezaměstnanosti, nárůstu volných pracovních míst, rozvoje nabídek benefitů a náboru zahraničních zaměstnanců (což je pro mnoho podniků problém z důvodu složité administrativy, přesto jsou mezi nimi odborníci i dělníci, po kterých naše podniky prahnou).

Střední podnik CIUR, a. s. se potýká s nedostatkem lidských zdrojů zejména v oblasti výroby, kterou se dlouhodobě nedaří obsazovat. Pro nábor jsou využívána místní periodika, webové stránky podniku, bilboardové plochy. Přesto se jedná o pasivní personalistiku. V dnešní době již nemůžeme čekat na to, kdo se přijde zeptat na práci, ale je zapotřební „lovit mozky“ přímo v terénu, kde je možnost oslovení mnoha lidí. Přesto je nutné počítat s tím, že i z mnoha oslovených je jen velice malá šance získat pár kvalitních zaměstnanců. Získat a udržet kvalifikovaného zaměstnance není vůbec jednoduché, přesto velké podniky mají situaci ulehčenou svou velikostí a možnostmi finančního ohodnocení, které malý podnik nebo střední podniky nemohou zpravidla nabídnout nebo možnou spoluprací s personální agenturou, která dodává lidské zdroje do podniku dle potřeb za úplatu, což podniku samotnému ulehčí administrativní proces a nábor samotný.

Nábor zaměstnanců je realizován v několika etapách. V první etapě se shromažďují CV od potencionálních zaměstnanců, a ti, kteří splňují požadavky zaměstnavatele, jsou pozváni do podniku na pohovor s vedoucím zaměstnancem a personalistou podniku a následuje ukázka budoucího pracoviště. V následující etapě jsou zaměstnanci přijmuti do pracovního vztahu, dochází k podpisu pracovní smlouvy a vyřízení personální agendy nového zaměstnance. Celý proces náboru zaměstnanců bude nutné v následujícím období značně změnit, a to s ohledem na nutnost náboru kvalifikovaných zaměstnanců i zaměstnanců na dělnické pozice. Tento krok je nutný z důvodu modernizace a optimalizace výroby, která je již v dnešní době z větší části zautomatizovaná.

V rámci náboru nových zaměstnanců je důležité využití internetových portálů, místních novin nebo billboardové plochy v okolí podniku. Jako vhodnou možnost u malých a středních podniků považuji najít si aktivně své zaměstnance. A to prostřednictvím nejrůznějších náborových akcí v dojezdové vzdálenosti od podniku. Považuji to za vhodné, jelikož náborová akce v terénu je zpravidla mnohem úspěšnější oproti té čekající na nové zaměstnance.

Autor: Mgr. Jan Soukup, MBA, student LIGS University

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: