Navrhujte cíle pomocí metody SMART

2. 13. 2018
Štítky

Také máte pocit, že nedokážete zvolit ty správné cíle, jejichž realizace vás posune zase o krok dále? Pokud jste odpověděli ano, tak nezoufejte a čtěte dál, protože vám představíme metodu, která zaručeně ulehčí váš život. Jedná se o tzv. metodu SMART, která se využívá k navrhování cílů nejenom v managementu.

Co vůbec znamená SMART?

SMART je vlastně akronym počátečních písmen anglických názvů atributů cílů. Abychom tedy měli jistotu, že jsou naše cíle dosažitelné, každý z nich by měl být:Metoda SMART

 • S - Specific – konkrétní
 • M - Measurable – měřitelný
 • A - Achievable – dosažitelný
 • R - Relevant – relevantní
 • T - Timely – časově ohraničený 

Jak používat metodu SMART?
 

Specific

Váš cíl by měl být jasný a konkrétní. Pokud bude příliš abstraktní a obecný, nebudete se cítit dostatečně motivovaní jej dosáhnout. Odpovězte si na následující otázky:

 • Co chci dokázat?
 • Proč je to důležité?
 • Kdo další je zapojený?
 • S jakými zdroji mohu pracovat?

Příklad: Ve své kariéře se chcete posunout na vyšší manažerskou pozici, k čemuž vám dopomůže prakticky orientované studium. Váš konkrétní cíl by tedy mohl zní: „Chci studovat program MBA, který mě posune dál v mé kariéře.“

Measurable

Díky měřitelným cílům budete mít přehled o svém postupu vpřed, což vám pomůže lépe se soustředit a svědomitě dodržovat stanovené termíny. Ptejte se na otázky:

 • Jak dlouho mi to bude trvat?
 • Kolik zkoušek musím splnit?

Příklad: Spočítejte si, kolik času a jaké náležitosti jsou potřebné k úspěšnému zakončení vašeho studia.

Achievable

Váš cíl by měl být v každém případě realistický. Je jenom dobře, pokud si stanovíte ambiciózní cíl, který otestuje vaše dovednosti a znalosti, ale zároveň musí být dosažitelný. Odpovězte si na následující otázky:

 • Jak mohu tohoto cíle dosáhnout?
 • Je tento cíl dosažitelný s ohledem na mou časovou zaneprázdněnost?
 • Je tento cíl realistický s ohledem na mé finanční možnosti?

Příklad: Vyvarujte se stanovování cílů, které nemůžete příliš ovlivnit. Pokud například toužíte po povýšení, nestanovujte si cíl: „Chci být povýšen“, protože rozhodnutí o tom, kdo novou pozici dostane, není na vás. Formulujte svůj cíl realističtěji, například: „Zajistím si potřebné vzdělání a kvalifikaci, abych byl vhodným kandidátem na povýšení.“ Vidíte rozdíl?

Relevant

Ujistěte se, že je pro vás stanovený cíl také relevantní a je opravdu důležité jej dosáhnout. Zda je váš cíl relevantní poznáte jednoduše. Stačí, když odpovíte „ano“ na každou z následujících otázek:

 • Myslíte si, že stanovený cíl stojí za vynaloženou energii?
 • Je na to vhodná doba?
 • Je to v souladu s tím, co chci dělat?
 • Jsem já ta správná osoba?

Příklad: Zamyslete se nad širšími souvislostmi v kontextu vašeho cíle. Pomůže vám studium skutečně k lepší kariéře? Je nyní vhodná doba na to, abyste se o to pokusil, a to s ohledem na přání vaší rodiny? Jste vy dostatečně organizovaný a motivovaný člověk, abyste cíl dokázal splnit?

Timely

Každý cíl by měl mít i časově ohraničený úsek plnění. Jedině tak se budete moci plně soustředit na jeho dosažení a nenecháte každodenní agendu a prokrastinaci, aby stála v cestě mezi vámi a vytouženým výsledkem. Ptejte se na otázky:

 • Jak dlouho?
 • Co dokážu za šest měsíců?
 • Co dokážu za rok?
 • Co udělám dnes?

Příklad: Studium programu MBA při zaměstnání vám zabere část vašeho volného času, proto je důležité stanovit si realistické očekávání. Zamyslete se, kolik předmětů stihnete absolvovat v předem stanovených časových obdobích. Určete si, kdy byste chtěli studium úspěšně zakončit, a vzhůru do toho!

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: