close

Poslední šance pro vaši účast na Online konferenci s tématem Fake News! Termín pro přihlášení je do 19. srpna 2022. Více informací.

Navrhujte cíle pomocí metody SMART

13. 2. 2018
Štítky

Také máte pocit, že nedokážete zvolit ty správné cíle, jejichž realizace vás posune zase o krok dále? Pokud jste odpověděli ano, tak nezoufejte a čtěte dál, protože vám představíme metodu, která zaručeně ulehčí váš život. Jedná se o tzv. metodu SMART, která se využívá k navrhování cílů nejenom v managementu.

Co vůbec znamená SMART?

SMART je vlastně akronym počátečních písmen anglických názvů atributů cílů. Abychom tedy měli jistotu, že jsou naše cíle dosažitelné, každý z nich by měl být:Metoda SMART

 • S - Specific – konkrétní
 • M - Measurable – měřitelný
 • A - Achievable – dosažitelný
 • R - Relevant – relevantní
 • T - Timely – časově ohraničený 

Jak používat metodu SMART?
 

Specific

Váš cíl by měl být jasný a konkrétní. Pokud bude příliš abstraktní a obecný, nebudete se cítit dostatečně motivovaní jej dosáhnout. Odpovězte si na následující otázky:

 • Co chci dokázat?
 • Proč je to důležité?
 • Kdo další je zapojený?
 • S jakými zdroji mohu pracovat?

Příklad: Ve své kariéře se chcete posunout na vyšší manažerskou pozici, k čemuž vám dopomůže prakticky orientované studium. Váš konkrétní cíl by tedy mohl zní: „Chci studovat program MBA, který mě posune dál v mé kariéře.“

Measurable

Díky měřitelným cílům budete mít přehled o svém postupu vpřed, což vám pomůže lépe se soustředit a svědomitě dodržovat stanovené termíny. Ptejte se na otázky:

 • Jak dlouho mi to bude trvat?
 • Kolik zkoušek musím splnit?

Příklad: Spočítejte si, kolik času a jaké náležitosti jsou potřebné k úspěšnému zakončení vašeho studia.

Achievable

Váš cíl by měl být v každém případě realistický. Je jenom dobře, pokud si stanovíte ambiciózní cíl, který otestuje vaše dovednosti a znalosti, ale zároveň musí být dosažitelný. Odpovězte si na následující otázky:

 • Jak mohu tohoto cíle dosáhnout?
 • Je tento cíl dosažitelný s ohledem na mou časovou zaneprázdněnost?
 • Je tento cíl realistický s ohledem na mé finanční možnosti?

Příklad: Vyvarujte se stanovování cílů, které nemůžete příliš ovlivnit. Pokud například toužíte po povýšení, nestanovujte si cíl: „Chci být povýšen“, protože rozhodnutí o tom, kdo novou pozici dostane, není na vás. Formulujte svůj cíl realističtěji, například: „Zajistím si potřebné vzdělání a kvalifikaci, abych byl vhodným kandidátem na povýšení.“ Vidíte rozdíl?

Relevant

Ujistěte se, že je pro vás stanovený cíl také relevantní a je opravdu důležité jej dosáhnout. Zda je váš cíl relevantní poznáte jednoduše. Stačí, když odpovíte „ano“ na každou z následujících otázek:

 • Myslíte si, že stanovený cíl stojí za vynaloženou energii?
 • Je na to vhodná doba?
 • Je to v souladu s tím, co chci dělat?
 • Jsem já ta správná osoba?

Příklad: Zamyslete se nad širšími souvislostmi v kontextu vašeho cíle. Pomůže vám studium skutečně k lepší kariéře? Je nyní vhodná doba na to, abyste se o to pokusil, a to s ohledem na přání vaší rodiny? Jste vy dostatečně organizovaný a motivovaný člověk, abyste cíl dokázal splnit?

Timely

Každý cíl by měl mít i časově ohraničený úsek plnění. Jedině tak se budete moci plně soustředit na jeho dosažení a nenecháte každodenní agendu a prokrastinaci, aby stála v cestě mezi vámi a vytouženým výsledkem. Ptejte se na otázky:

 • Jak dlouho?
 • Co dokážu za šest měsíců?
 • Co dokážu za rok?
 • Co udělám dnes?

Příklad: Studium programu MBA při zaměstnání vám zabere část vašeho volného času, proto je důležité stanovit si realistické očekávání. Zamyslete se, kolik předmětů stihnete absolvovat v předem stanovených časových obdobích. Určete si, kdy byste chtěli studium úspěšně zakončit, a vzhůru do toho!

MBA

Vyberte si program studia


Studovat MBA

 

DBA

Vyberte si obor specializace DBA:

 

MSc

Vyberte si obor specializace MSc:

 

Ph.D.

Vyberte si obor specializace Ph.D.: